m

Eenmalige aanmelding

Als u geïnteresseerd bent in het inschakelen van Eenmalige aanmelding voor uw ENTERPRISE-team, kunt u contact opnemen met de afdeleing Verkoop.

Eenmalige aanmelding stelt gebruikers in uw team in staat om hun zakelijke aanmeldingsgegevens te gebruiken om zich aan te melden bij SurveyMonkey, waardoor de noodzaak van een afzonderlijke gebruikersnaam met wachtwoord voor SurveyMonkey wordt weggenomen. Eenmalige aanmelding stelt u in staat om de toegang tot SurveyMonkey voor uw gehele organisatie te beheren en verificatiebeleid op te stellen voor een verhoogde beveiliging.

SurveyMonkey biedt ook ondersteuning voor Eenmalige aanmelding via SAML 2.0. Dit is een op XML gebaseerde open standaard-gegevensindeling voor het uitwisselen van verificatie- en autorisatiegegevens tussen twee partijen:

 • IdP (identiteitsprovider): Het verificatiemechanisme dat uw organisatie al gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn onder meer Shibboleth, Ping and PingOne, OneLogin en Okta.
 • SP (serviceprovider): SurveyMonkey.

Aanmelden met Eenmalige aanmelding

URL voor teamaanmelding

We verstrekken u een unieke aanmeldings-URL voor uw organisatie die alle gebruikers binnen uw organisatie kunnen gebruiken om zich bij SurveyMonkey aan te melden. Deze URL wordt omgeleid naar uw IdP-verificatiepagina voor SurveyMonkey. U kunt de URL op het intranet van het bedrijf plaatsen of u kunt gebruikers in uw team vragen om een bladwijzer naar de deze pagina toe te voegen, zodat de koppeling altijd toegankelijk is.

Als u naar de gewone SurveyMonkey-aanmeldingspagina gaat, wordt er mogelijk een oranje banner weergegeven om u eraan te herinneren dat u in plaats daarvan Eenmalige aanmelding moet gebruiken.

De aanmeldingsprocedure verschilt op basis van uw rol binnen het team:

Bestaande gebruikers in uw team

Wanneer een bestaande gebruiker van uw team zich via Eenmalige aanmelding aanmeldt op de aanmeldings-URL, wordt onmiddellijk de pagina Mijn enquêtes in zijn of haar account weergegeven.

Nieuwe gebruikers

Wanneer een gebruiker die nog geen deel uitmaakt van uw team op de aanmeldingskoppeling klikt, wordt de registratiepagina weergegeven waarop deze persoon lid kan worden van uw team. Deze persoon kan daar een nieuw account maken als onderdeel van uw team of zijn of haar bestaande SurveyMonkey-account converteren, zodat dit onderdeel wordt van het team.

Primaire beheerder

De primaire beheerder moet zich aanmelden via de normale SurveyMonkey-aanmeldingspagina.

Mobiele app

Aanmelden via Eenmalige aanmelding in de SurveyMonkey-app:

 1. Tik op de aanmeldingspagina op Problemen met aanmelden?
 2. Kies Eenmalige aanmelding.
 3. Voer het e-mailadres in dat u voor Eenmalige aanmelding gebruikt.
 4. Tik op Doorgaan. We controleren of het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld, is ingeschakeld voor Eenmalige aanmelding.
 5. Meld u aan met de aanmeldingsgegevens van uw bedrijf.

Aanmeldingsgegevens beheren

Als er in uw organisatie Eenmalige aanmelding is ingesteld, moeten alle gebruikers, met uitzondering van de primaire beheerder, hun aanmeldingsgegevens beheren binnen hun eigen netwerk.

Neem contact op met uw IT-afdeling of netwerkbeheerder als u een van de volgende taken moet uitvoeren:

 • Uw wachtwoord opnieuw instellen
 • Uw gebruikersnaam wijzigen
 • Uw e-mailadres wijzigen

Accounts opnieuw toewijzen of verwijderen

Als u een account binnen een voor Eenmalige aanmelding ingeschakelde groep opnieuw wilt toewijzen of wilt verwijderen:

 1. De primaire beheerder moet eerst het interne systeem bijwerken om de toegang van de desbetreffende gebruiker tot SurveyMonkey te blokkeren.
 2. Volg de stappen in SurveyMonkey om het account opnieuw toe te wijzen of te verwijderen.

Respondentverificatie

Wanneer Eenmalige aanmelding is ingeschakeld voor uw ENTERPRISE-team, krijgt u toegang tot meer verzamelprogramma-opties waarmee u meer veilige interne enquêtes kunt verzenden en respondenten kunt volgen via metagegevens voor Eenmalige aanmelding.

Vereisen dat respondenten zich aanmelden via Eenmalige aanmelding

U kunt de verzamelprogramma-optie Verificatie van respondent inschakelen in verzamelprogramma's voor webkoppeling als u wilt dat respondenten zich voor toegang tot uw enquête moeten aanmelden via Eenmalige aanmelding. Wanneer iemand de enquêtekoppeling opent, wordt deze persoon gevraagd zich aan te melden via Eenmalige aanmelding en vervolgens omgeleid naar de enquête, zodat hij of zij deze kan invullen.

Verificatie van respondent inschakelen

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
 3. Klik op Verificatie van respondent.
 4. Selecteer Aan, uw respondenten worden geverifieerd voordat ze uw enquête kunnen invullen.

Respondenten volgen via metagegevens voor Eenmalige aanmelding

Wanneer de verzamelprogramma-optie Verificatie van respondent is ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen om respondenten te volgen door profielinformatie voor Eenmalige aanmelding (voornaam, achternaam en e-mailadres) aan hun enquêtereacties te koppelen.

Reacties volgen via Eenmalige aanmelding:

 1. Schakel de verzamelprogramma-optie Verificatie van respondent in.
 2. Klik op Anonieme reacties. U moet mogelijk op Geavanceerde opties weergeven klikken om deze instelling weer te geven.
 3. Selecteer Uit, alle informatie van respondenten insluiten.
 
Notatievereisten voor de voornaam en achternaam

Houd er rekening mee dat de notatie van de voornaam en de achternaam hetzelfde moet zijn als de specifieke notatie in uw IdP-toepassing om te kunnen worden doorgegeven aan uw enquêteresultaten.

Het systeem zet de tekenreeks automatisch om in kleine letters en verwijdert eventueel aanwezige onderstreping. De notatie moet er na het aanpassen als volgt uitzien:

voornaam
achternaam

Bijvoorbeeld:

 • AchterNaam of achter_naam wordt gewijzigd in achternaam, hetgeen geldig is.
 • Achter naam wordt gewijzigd in achter naam, hetgeen ongeldig is.
Eenmalige aanmelding stelt gebruikers in uw groep in staat om hun zakelijke aanmeldingsgegevens te gebruiken om zich aan te melden bij SurveyMonkey. Neem contact op met de afdeling Verkoop als u geïnteresseerd bent in het inschakelen van Eenmalige aanmelding voor uw groep.

Ontvang antwoorden