m

Enquêteresultaten delen

Als u uw enquêteresultaten wilt delen met anderen zonder hen toegang te geven tot de enquête via hun account, maakt u een pagina met gedeelde gegevens en deelt u de koppeling op de gewenste wijze.

Een voorbeeld van een pagina met gedeelde gegevens weergeven »

Een pagina met gedeelde gegevens maken

Een pagina met gedeelde gegevens maken:

 1. Klik op de pagina Resultaten analyseren in de rechterbovenhoek op Opslaan als.
 2. Klik op de koppeling voor gedeelde gegevens. Hiermee wordt alles gedeeld wat op het tabblad Vragenoverzicht wordt weergegeven, waaronder eventuele regels die u heeft toegepast en aangepaste diagrammen.
 3. Klik op de linkerzijbalk onder Gedeelde gegevens op een koppeling voor gedeelde gegevens om de pagina op een nieuw tabblad te openen.

De pagina met gedeelde gegevens is beschikbaar voor iedereen met de koppeling. U kunt uw instellingen voor delen beheren om bij te werken wie toegang hebben tot de pagina en welke gegevens dat betreft.

Op pagina's met gedeelde gegevens worden aangepaste diagrammen weergegeven zoals zij voorkwamen toen u de koppeling maakte. Diagramgegevens worden binnen 5-10 minuten bijgewerkt terwijl u nieuwe reacties verzamelt. Visuele bewerkingen (zoals diagramtype of kleur) die u uitvoert op de diagrammen worden echter niet bijgewerkt. U kunt een nieuwe pagina met gedeelde gegevens maken om visuele bewerkingen te delen.

TIP! U kunt ook een Opgeslagen weergave van uw gegevens delen. Klik op . rechts van de opgeslagen weergave die u wilt delen.

Toegang en instellingen beheren

U kunt bepalen wie toegang kan krijgen tot uw pagina met gedeelde gegevens en welke gegevens u wilt opnemen. Bewerkingen die u aanbrengt in de instellingen nadat u de pagina met gedeelde gegevens hebt gemaakt, zijn niet van invloed op de URL.

Toegang en instellingen beheren:

 1. Klik op de linkerzijbalk op . rechts van de koppeling voor gedeelde gegevens die u wilt beheren.
 2. Selecteer Instellingen voor delen beheren.
 3. Kies wie u toegang tot de resultaten wilt geven. Dit wordt hieronder in detail uitgelegd.
 4. Bewerk de beschikbare instellingen voor delen. Dit wordt hieronder in detail uitgelegd.
 5. Klik op Webkoppeling ophalen om de webkoppeling weer te geven, aan te passen of te kopiëren.
 6. Klik boven de koppeling op Voorbeeld om te controleren of de pagina de gewenste vormgeving heeft.
 7. Kopieer de koppeling en deel deze op de gewenste wijze.
Wie heeft toegang

Nadat u op Instellingen voor delen beheren heeft geklikt, kunt u selecteren wie u toegang wilt verlenen tot de pagina met gedeelde gegevens:

 • Persoonlijk: Iedereen met de koppeling kan de koppeling bekijken en met anderen delen, rechtstreeks of via sociaal delen.
 • Beperkt: Mensen moeten een door u gemaakt wachtwoord invoeren om de pagina te kunnen bekijken. Alleen betaalde abonnementen.

Sociaal delen stelt mensen in staat u pagina met gedeelde gegevens te delen in het sociale netwerk van hun voorkeur (Twitter, Facebook, LinkedIn of Google+). Als u de toegang tot uw pagina met gedeelde gegevens beperkt met een wachtwoord, zijn de opties voor sociaal delen uitgeschakeld om te waarborgen dat uw gegevens privé blijven.

TIP! Als u deel uitmaakt van een team, kunt u enquêtes delen met medewerkers en hen toegang geven tot de sectie Resultaten analyseren via hun eigen account.
Instellingen voor delen

U kunt verschillende opties voor delen selecteren om te bepalen wat wordt weergegeven op de pagina met gedeelde gegevens:

 • Gedeelde paginatitel: Bewerk de titel die boven aan de pagina met gedeelde gegevens wordt weergegeven. Standaard is dit uw enquêtetitel.
 • Beschrijving: Schrijf een inleiding om de gedeelde gegevens te beschrijven. Deze wordt onder de titel, boven aan de pagina weergegeven.
 • Open reacties: Open opmerkingen, tekst en numerieke reacties weergeven in de gedeelde gegevens.
 • Gegevenstrends: Neem een tabblad Gegevenstrends op in de gedeelde gegevens om te laten zien hoe de reacties zijn veranderd in de loop van de tijd. Alleen betaalde abonnementen.
 • Individuele reacties: Stel gebruikers in staat om het tabblad Individuele reacties door te bladeren om te zien hoe specifieke respondenten de enquête hebben beantwoord.
 • SurveyMonkey-branding: Hiermee worden het logo en de registratieknoppen voor SurveyMonkey van de pagina met gedeelde gegevens verwijderd. Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde abonnementen. Controleer of dit bij uw abonnement het geval is.
Opgeslagen pagina's beheren

Pagina's met gedeelde gegevens worden opgeslagen in het gedeelte GEDEELDE GEGEVENS van de linkerzijbalk. U kunt uw gedeelde gegevens beheren door op . rechts van de pagina met gedeelde gegevens te klikken om de volgende opties weer te geven:

 • Instellingen voor delen beheren. Bewerk wie toegang heeft tot instellingen en deze kan delen. Dit wordt hieronder in detail uitgelegd.
 • Hernoemen: Maak een bijnaam voor uw gedeelde gegevens. Deze wordt alleen weergegeven binnen in uw account in het gedeelte GEDEELDE GEGEVENS van de linkerzijbalk. Dit wordt niet weergegeven op de pagina met gedeelde gegevens.
 • Delen uitschakelen: Hiermee wordt de toegang tot uw pagina met gedeelde gegevens tijdelijk uitgeschakeld, zonder deze permanent te verwijderen. Als uw gebruikers proberen om toegang te krijgen tot de pagina, wordt er bij hen een bericht weergegeven waarin wordt vermeld dat uw gegevens niet toegankelijk zijn.
 • Delen verwijderen: Hiermee verwijdert u permanent de toegang tot uw pagina met gedeelde gegevens. Als uw gebruikers proberen om toegang te krijgen tot de pagina, wordt er bij hen een bericht weergegeven waarin wordt vermeld dat uw gegevens niet meer toegankelijk zijn.

SurveyMonkey-branding verwijderen

SurveyMonkey-branding verbergen:

Branding verwijderen van uw pagina met gedeelde gegevens:

 1. Klik onder GEDEELDE GEGEVENS op . rechts van uw pagina met gedeelde gegevens.
 2. Klik op Instellingen voor delen beheren.
 3. Schakel het selectievakje Logo op gedeelde pagina verbergen in.
 4. Klik op Webkoppeling ophalen en vervolgens op Opslaan.
Een URL voor eigen merkgebruik gebruiken

De URL voor eigen merkgebruik gebruiken voor uw pagina met gedeelde gegevens:

 1. Klik onder GEDEELDE GEGEVENS op . rechts van uw pagina met gedeelde gegevens.
 2. Klik op Instellingen voor delen beheren.
 3. Klik op Webkoppeling ophalen.
 4. Klik op Aanpassen rechts van de koppeling.
 5. Kies uit de domeinen nl.surveymonkey.com en www.research.net.
 6. Klik op Opslaan.

U moet voor elke pagina met gedeelde gegevens apart de SurveyMonkey-branding verbergen en het domein voor eigen merkgebruik gebruiken. U kunt de URL voor eigen merkgebruik ook gebruiken om uw enquêtekoppelingen aan te passen.

Maak pagina's met gedeelde gegevens om uw enquêteresultaten en diagrammen online te delen. U kunt bepalen wie toegang kan krijgen tot uw pagina met gedeelde gegevens en welke gegevens u wilt opnemen.

Ontvang antwoorden