m

Reactiepercentage

Uw reactiepercentage is het percentage mensen dat op uw enquête reageert.

Voor het berekenen van het reactiepercentage kunt u de volgende formule gebruiken:

aantal enquêterespondenten
x 100
aantal mensen waarnaar u de enquête hebt verzonden

U kunt het totale aantal reacties bekijken op het tabblad Overzicht van de enquête.

Als u uw reactiepercentage wilt berekenen op basis van het aantal volledige reacties op uw enquête, filtert u op volledigheid en selecteert u Volledige reacties. Het aantal volledige reacties wordt boven aan de pagina weergegeven als het filter wordt toegepast.

TIP! Lees hoe u het aantal respondenten dat u nodig hebt kunt berekenen of hoe u onze calculator voor steekproefgrootte gebruikt.

Uw reactiepercentage verbeteren

Als een groot aantal respondenten niet op uw enquête reageert, of uw enquête verlaat voordat deze is voltooid, hebt u een laag reactiepercentage.

Over het algemeen kunt u een laag reactiepercentage verwachten als uw enquête lang is, het taalgebruik in de enquête ingewikkeld is of als u uw enquête naar de verkeerde doelgroep stuurt. Lees onze tips om er zeker van te zijn dat u alles probeert om het best mogelijke reactiepercentage te krijgen.

Uw enquêteontwerp opschonen

De lengte en toon van uw enquête hebben een sterke invloed op uw reactiepercentage. Als de enquête lang is en uw vragen uit veel tekst bestaan, bestaat de kans dat respondenten dat niet zien zitten en uw enquête verlaten.

Houd deze tips in het achterhoofd bij het ontwerpen van uw enquête:

  • Houd uw enquête kort. Neem alleen essentiële vragen en antwoordopties op. Naarmate een enquête vordert, neemt de aandacht en motivatie doorgaans af.
  • Gebruik zo weinig en zo kort mogelijke woorden om te zeggen wat u bedoelt. Hoe minder respondenten hoeven te lezen, des te beter.
  • Houd uw taalgebruik simpel. Streef naar een vocabulaire dat een jonge volwassene volgens u kan begrijpen. Gebruik geen jargon.
  • Laat respondenten open vragen overslaan. Stel open vragen niet verplicht. Respondenten die niet de tijd willen nemen om een reactie te schrijven, verlaten mogelijk de enquête in plaats van dat zij een reactie schrijven.
Ken uw doelgroep

Enquêteonderwerpen zijn mogelijk niet voor alle respondenten boeiend of interessant. Dit leidt ertoe dat respondenten uw enquête verlaten, waardoor uw reactiepercentage afneemt.

U kunt een kwalificerende vraag toevoegen aan uw enquête om er zeker van te zijn dat u de respondenten aantrekt naar wie u op zoek bent.

Probeer bovendien uw enquêtevragen af te stemmen op de behoeften en interesses van uw respondenten. Als sommige vragen niet op iedereen van toepassing zijn, voegt u logica voor overslaan toe aan uw enquête om respondenten vragen of pagina's te laten overslaan die niet op hen van toepassing zijn.

Als u SurveyMonkey Audience gebruikt om enquêtereacties te kopen, lees dan onze doelgroeptips.

Houd contactpersonen op de hoogte

Als u uw enquêtepubliek persoonlijk kent, laat mensen dan weten dat u van plan bent een enquête te houden, waar deze over gaat en wanneer zij deze kunnen verwachten.

Als u uw enquête uitstuurt naar een lijst met contactpersonen, via E-mailuitnodiging in SurveyMonkey of met behulp van een ander berichtenplatform, zorg er dan voor dat uw lijst met contactpersonen actueel is. Als uw lijst met contactpersonen verouderd is, mist u wellicht belangrijke contactpersonen van wie e-mailadressen zijn veranderd, en worden uw berichten mogelijk niet bezorgd.

Verzend uw enquête op meerdere manieren

Als u meer dan één verzamelprogramma gebruikt voor het verspreiden van uw enquête, vergroot u uw kansen om reacties te ontvangen.

U kunt overwegen om niet alleen een e-mail te sturen naar een lijst met contactpersonen, maar ook een koppeling te publiceren op Listserv, Facebook, LinkedIn of andere webgemeenschap.

Test uw enquête

Test uw enquête met een kleinere groep mensen voordat u deze uitstuurt naar uw volledige lijst met contactpersonen. Dit helpt u bij het identificeren van problemen in uw enquêtetaal of -ontwerp en geeft u een algemeen idee van wat u kunt verwachten als algeheel reactiepercentage van een grotere groep.

Personaliseer e-mailuitnodigingen en stuur herinneringen

Zorg ervoor dat uw enquête-uitnodigingen er aantrekkelijk uitzien. Houd ze kort, simpel en benaderbaar.

Geef een korte uitleg van waar de enquête over gaat, waarom u deze houdt en hoe lang hij duurt. Als u gedetailleerde informatie moet opnemen, zoals een privacybeleid, toestemmingsverklaring of enquête-instructies, neem deze dan op in uw enquête-inleiding in plaats van in uw uitnodiging.

Als u uw enquête verzendt via E-mailuitnodiging, personaliseert u uitnodigingen door de naam van uw respondenten in uw enquête op te nemen met behulp van aangepaste gegevenstags.

U kunt als volgt aangepaste gegevenstags gebruiken in berichten:

  1. Maak een groep met contactpersonen.
  2. Voeg de groep toe als ontvangers in een e-mailuitnodiging.
  3. Stel uw bericht op met behulp van aangepaste gegevenstags.

In het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen kunt u tevens herinneringsberichten plannen voor e-mailontvangers die niet op uw enquête hebben gereageerd.

Ontvang antwoorden