SurveyMonkey

Het aantal respondenten dat u nodig hebt berekenen

Het aantal respondenten dat u nodig hebt, is afhankelijk van uw enquêtedoelen en de gewenste betrouwbaarheid van uw resultaten. Hoe betrouwbaarder de resultaten moeten zijn, des te kleiner is de te accepteren foutmarge.

U kunt het aantal respondenten dat u nodig hebt (ook wel uw 'steekproefgrootte' genoemd) berekenen met onze calculator voor de steekproefgrootte.

Tip: als u een gegarandeerd aantal respondenten nodig hebt, kunt u enquêtereacties kopen bij SurveyMonkey Audience. U geeft het aantal reacties op dat u nodig hebt en wij gebruiken uw doelcriteria om respondenten voor u te vinden.

U moet de volgende informatie hebben om uw steekproefgrootte te berekenen:

  • Omvang populatie
  • Foutmarge
  • Betrouwbaarheidsniveau
  • Percentagewaarde

Bereken binnen enkele seconden het aantal respondenten dat u nodig hebt met onze calculator voor de steekproefgrootte. Als u de berekening van de steekproefgrootte liever handmatig uitvoert, gebruikt u de volgende formule:

z kwadraat keer haakjes openen 1 min p haakjes sluiten gedeel door e kwadraat gedeeld door 1 plus haakjes openen z kwadraat keer p haakjes openen 1 min p haakjes sluiten gedeeld door e kwadraat hoofdletter n haakjes sluiten.
Statistiek
Beschrijving
NOmvang populatie
eFoutmarge (als decimaal)
zBetrouwbaarheidsniveau (als een z-score)
pPercentagewaarde (als decimaal)

Hieronder vindt u een tabel met gesuggereerde populatiegrootten per foutmarge bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Wij hebben de bovenstaande formule gebruikt om de gesuggereerde steekproefgrootten te berekenen. In sommige gevallen hebben we de steekproefgrootte afgerond op de dichtstbijzijnde 5 of 10. Gebruik ons hulpmiddel Steekproefgrootte berekenen voor een nauwkeurigere berekening.

Omvang populatieSteekproefgrootte
per foutmarge
Steekproefgrootte
per foutmarge
Steekproefgrootte
per foutmarge
 ±3%±5%±10%
$ 50034522080
1.00052528590
3000810350100
5000910370100
10.0001.000385100
100.000+1100400100

U verstuurt een enquête met een Ja/Nee-vraag waarbij u vraagt of ouders van kinderen op uw school vóór een verlengde schooldag zijn.

Het totale aantal ouders (uw populatieomvang) is 10.000 en u neemt genoegen met een foutmarge van ±10%. Bij gebruik van de bovenstaande tabel ziet u dat u ten minste 100 personen nodig hebt om uw enquête in te vullen.

70% van de 100 ondervraagde ouders antwoordde dat zij vóór een verlengde schooldag zijn. Dit betekent dat u ervan kunt uitgaan dat als alle 10.000 ouders de enquête zouden beantwoorden, tussen 60% en 80% vóór een verlengde schooldag zou zijn.

Uw reactiepercentage kan van invloed zijn op het aantal mensen naar wie u de enquête stuurt. Hoe hoger het reactiepercentage, des te minder mensen u hoeft te vragen om deel te nemen aan uw enquête.

Als u bijvoorbeeld 100 respondenten nodig hebt en verwacht dat 25% van de mensen die u hebt uitgenodigd om uw enquête in te vullen dit daadwerkelijk zal doen, dan moet u 400 mensen uitnodigen om uw enquête in te vullen.

Als u het aantal personen wilt berekenen dat u moet uitnodigen voor de enquête op basis van uw verwachte reactiepercentage, gebruikt u de volgende vergelijking:

Een formule voor het reactiepercentage met bovenaan "hekje van reacties op uw enquête" gedeeld door het "verwachte percentage voor het reactiepercentage" onderaan keer 100

Benodigde respondenten

Vul het aantal mensen in dat u nodig hebt om uw enquête te beantwoorden

÷ Reactiepercentage

Deel door het verwachte reactiepercentage (gebruik 25 voor 25%, sla stap 3 over als u 0,25 gebruikt)

X 100

Vermenigvuldig vervolgens met 100 (om rekening te houden met het gebruik van een percentage in plaats van een decimaal bij stap 2)