m

Reactiekwaliteit

Bètafunctie: Reactiekwaliteit is momenteel een bètafunctie en beschikbaar voor een klein aantal klanten bij sommige betaalde abonnementen.

Reactiekwaliteit gebruikt zelflerende systemen om uw enquêteresultaten te scannen en reacties van een lage kwaliteit te markeren. Als een enquêtedeelnemer bijvoorbeeld onzin invult in een vak voor opmerkingen of elke vraag beantwoordt met optie A, markeren we de reacties. Zo kunt u zich richten op enquêtegegevens van hoge kwaliteit.

Een enquête moet meer dan 50 reacties hebben om de resultaten van Reactiekwaliteit te bekijken. De kwaliteit van enquêtereacties die zijn verzameld vóór 2 maart 2020, kan niet worden gecontroleerd.

Reactiekwaliteit gebruiken

Reactiekwaliteit inschakelen:

  1. U moet zich hebben ingeschreven voor Automatische inzichten.
  2. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  3. Klik in de sectie Inzichten van de linkerzijbalk onder Reactiekwaliteit op Aan. Het scannen van uw enquêtereacties kan enkele minuten duren.

Als uw enquête nog steeds nieuwe reacties verzamelt, scannen we om de 24 uur automatisch opnieuw de reactiekwaliteit.

Als uw reacties zijn gescand, kunt u door individuele reacties schuiven om te zoeken naar reacties die zijn gemarkeerd als Lage kwaliteit.

  • Als u ook vindt dat de reactie van gebrekkige kwaliteit is en deze uit uw resultaten wilt verwijderen, kunt u op Verwijderen klikken. Dit kan niet ongedaan kan worden gemaakt.
  • Als u denkt dat een reactie ten onrechte is gemarkeerd, klikt u op Geen lage kwaliteit om de markering en het markeringstype te verwijderen. Zo kunnen we in de toekomst reacties ook nauwkeuriger markeren.

Markeringstypen

Onze zelflerende systemen zijn getraind op het detecteren van enkele verschillende typen enquêtereactie van gebrekkige kwaliteit:

MarkeringstypeBeschrijving
VloekenDe reactie bevat een vloek- of scheldwoord.
PatroonMeerdere vragen zijn beantwoord met dezelfde antwoordoptie of via een patroon. De enquêtedeelnemer kiest bijvoorbeeld optie B voor elke vraag.
AfraffelenDe enquêtedeelnemer heeft aanzienlijk minder tijd besteed aan het invullen van de enquête dan andere mensen.
OnzinDe reactie bevat tekst die hoofdzakelijk bestaat uit onzinwoorden zoals "asdfjkl".
LengteDe reactie is aanzienlijk korter dan andere reacties.
Geen geheel woordDe reactie bevat een antwoord van één teken dat geen woord is.
Gekopieerd en geplakt antwoordDe reactie komt overeen met de vraagtekst.

Reactiekwaliteit exporteren

De exportindelingen CSV, XLS en SPSS bevatten kolommen die weergeven of een kolom is gemarkeerd en wat het markeringstype is.

Reactiekwaliteit gebruikt zelflerende systemen om uw enquêteresultaten te scannen en reacties van een lage kwaliteit te markeren.

Ontvang antwoorden