m

Vraag met meerdere tekstvakken

Met de vraag van het type Meerdere tekstvakken kunt u meerdere reacties op vragen met open einde verzamelen met een enkele vraag. U kunt deze vraag ook configureren voor het verzamelen van alleen numerieke gegevens.

Video-overzicht

 

Een vraag van het type Meerdere tekstvakken maken

Dit vraagtype toevoegen:

  1. Sleep Meerdere tekstvakken vanuit de sectie OPBOUWEN naar uw enquête en zet dit daar neer.
  2. Voer de tekst van de vraag in.
  3. Voer de labels van uw voorkeur voor elk tekstvak in.
  4. Configureer eventuele overige opties.
  5. Klik op Opslaan.

Alleen numerieke gegevens toestaan

Deze optie voegt een validatie toe waarbij respondenten alleen een positief geheel getal als antwoord kunnen invoeren. In de sectie Resultaten analyseren berekenen we het gemiddelde voor elk tekstvak.

Als Alleen numerieke gegevens toestaan is toegepast, is het maximale getal dat elk tekstvak accepteert 2147483647. Als respondenten grotere getallen moeten invoeren, kunt u overwegen om ze hun antwoorden in veelvouden van duizend of een miljoen te laten invoeren.

De vraag accepteert uitsluitend cijfers. Respondenten ontvangen dus een foutbericht als zij tekens als komma's, decimalen of procenttekens invoeren. U kunt het foutbericht aanpassen dat wordt weergegeven als een antwoord geen getal is.

U kunt de vraag Enkelvoudig tekstvak valideren zodat antwoorden moeten zijn opgemaakt als decimaal getal binnen een specifiek getallenbereik.

Een vaste som vereisen

Deze optie vereist dat het totaal van alle antwoorden een door u gedefinieerde vaste som bedraagt. Meer info: Een vaste som vereisen

Extra opties

Op de tabbladen Bewerken en Opties kunt u de vraag op de volgende manieren verder aanpassen:

Meer info: Vragen bewerken

Enquêtegedrag

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van uw enquêteontwerp om te zien hoe uw enquête bij respondenten wordt weergegeven.

Aangezien er zoveel validatieopties zijn voor dit vraagtype, moet u de vraagtekst en foutberichten aanpassen zodat respondenten weten hoe zij de vraag correct kunnen beantwoorden.

Resultaten analyseren

Zie voorbeeldresultaten (alleen in het Engels) »

Als u uw resultaten bekijkt in het gedeelte Resultaten analyseren, klikt u op Reacties naast een label van een willekeurig tekstvak om een lijst met alle reacties op vragen met open einde voor dat tekstvak te bekijken.

Klik op Antwoorden van respondenten bekijken onder een opmerking om naar de individuele reactie van de respondent te verspringen.

U kunt ook Tekstanalyse gebruiken om reacties op vragen met open einde te categoriseren en kwantificeren.

Gemiddelden voor numerieke gegevens

Als u de optie Alleen numerieke gegevens toestaan hebt geselecteerd, berekenen wij het gemiddelde voor elk tekstvak.

Het gemiddelde wordt als volgt berekend:

Som van numerieke antwoorden

Totale aantal reacties
Verzamel meerdere antwoorden voor een enkele vraag met open einde. U kunt deze vraag ook configureren voor het verzamelen van alleen numerieke gegevens.

Ontvang antwoorden