m

Vraag met meerdere tekstvakken

Met de vraag van het type Meerdere tekstvakken kunt u meerdere reacties op open vragen verzamelen met een enkele vraag. U kunt deze vraag ook configureren voor het verzamelen van alleen numerieke gegevens.

Een vraag van het type Meerdere tekstvakken maken

U kunt dit vraagtype als volgt maken:

  1. Sleep Meerdere tekstvakken naar uw enquête vanuit het gedeelte OPBOUWFUNCTIE op de pagina Enquête ontwerpen.
  2. Voer de tekst van de vraag in.
  3. Voer de geprefereerde labels voor elk tekstvak in.
  4. Configureer eventuele overige opties. 
  5. Klik op Opslaan.

Alleen numerieke gegevens toestaan

Deze optie voegt een validatie die waarbij respondenten alleen een positief geheel getal als antwoord kunnen invoeren. In het gedeelte Resultaten analyseren berekenen wij het gemiddelde voor elk tekstvak.

Als de optie Alleen numerieke gegevens toestaan is toegepast, bedraagt het maximale aantal dat elk tekstvak accepteert 2147483647. Als respondenten grotere getallen moeten invoeren, kunt u overwegen hun te vragen hun antwoord in te voeren in veelvouden van duizend of één miljoen.

De vraag accepteert uitsluitend cijfers, dus ontvangen respondenten een foutbericht als zij tekens als komma's, decimalen of procenttekens invoeren. U kunt het foutbericht aanpassen dat wordt weergegeven als een antwoord geen getal is.

U kunt de vraag Enkel tekstvak valideren om antwoorden te vereisen die zijn opgemaakt als decimaal getal met een specifiek getallenbereik.

Een vaste som vereisen

Deze optie vereist dat het totaal van alle antwoorden een vaste som bedraagt die u definieert. Voor meer informatie: Een vaste som vereisen

Extra opties

Op de tabbladen Bewerken en Opties kunt u de vraag op de volgende manieren verder aanpassen:

Voor meer informatie: Vragen bewerken

 

Enquêtegedrag

Voordat u uw enquête uitstuurt, bekijkt u een voorbeeld en test u uw enquêteontwerp om te zien hoe uw enquête eruit komt te zien voor respondenten.

Aangezien er zoveel validatieopties zijn voor dit vraagtype, moet u de vraagtekst en foutberichten aanpassen zodat respondenten weten hoe zij de vraag op correcte wijze kunnen beantwoorden.

Resultaten analyseren

Zie voorbeeldresultaten (alleen in het Engels) »

Als u uw resultaten bekijkt in het gedeelte Resultaten analyseren, klikt u op Reacties naast een label van een willekeurig tekstvak om een lijst met alle reacties op open vragen voor dat tekstvak te bekijken.

Klik op Antwoorden van respondenten bekijken onder een opmerking om naar de individuele reactie van de respondent te springen.

U kunt ook Tekstanalyse gebruiken om reacties op open vragen te categoriseren en kwantificeren.

Gemiddelden voor numerieke gegevens

Als u de optie Alleen numerieke gegevens toestaan hebt geselecteerd, berekenen wij het gemiddelde voor elk tekstvak.

Het gemiddelde wordt als volgt berekend:

Som van numerieke antwoorden

Totale aantal reacties
Verzamel meerdere antwoorden voor een enkele open vraag. U kunt deze vraag ook configureren voor het verzamelen van alleen numerieke gegevens.

Ontvang antwoorden