m

Vraag over datum/tijd

Met een vraag van het type Datum/tijd kunt u informatie over datum en tijd in een consistente indeling verzamelen.

Video-overzicht

 

Een vraag van het type Datum/tijd maken

Dit vraagtype toevoegen:

  1. Gebruik slepen-en-neerzetten om Datum/tijd vanuit de sectie Opbouwen in de enquête te plaatsen.
  2. Voer de tekst van de vraag in.
  3. Voer een rijlabel in. Dit verschijnt vlak boven de tekstvakken.
  4. Optioneel: Klik op + om zonodig nog meer rijen toe te voegen.
  5. Kies of u datuminformatie, tijdinformatie of beide wilt verzamelen.
  6. Als u datuminfo verzamelt, selecteert u of u de velden wilt weergeven in de indeling MM/DD/JJJJ of DD/MM/JJJJ.
  7. Pas het validatiebericht voor de datum aan. Als respondenten hun reactie invoeren in een onjuiste indeling, helpt uw foutbericht hen de vraag correct te beantwoorden, zodat zij verder kunnen gaan.
  8. Configureer eventuele aanvullende vraagopties.
  9. Klik op Opslaan.
Extra opties

Enquêtegedrag

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van uw enquêteontwerp. Zo weet u hoe uw enquête bij respondenten wordt weergegeven.

Bekijk een voorbeeld van een vraag van het type Datum/tijd met meerdere rijen.

24-uurs notatie

Respondenten kunnen tijden invoeren in de 24-uurs notatie. Houd er wel rekening mee dat het vervolgkeuzemenu AM/PM altijd wordt weergegeven en dat respondenten AM of PM moeten kiezen om de vraag foutloos te kunnen indienen.

Waarden in het uurveldSelectie van AM/PM toegestaan
13 tot 23PM
01 tot 12AM of PM
00AM

Resultaten analyseren

Als u uw resultaten bekijkt in het gedeelte Resultaten analyseren, worden datums en tijden samen met een enkele tekstreactie gepresenteerd. Met tags kunt u de reacties categoriseren.

Als u meerdere rijen hebt toegevoegd, kunt u op Reacties klikken om de afzonderlijke rijlabels uit te vouwen en te zien welke datums of tijden respondenten hebben ingevoerd voor elk tekstvak. U kunt de volledige set reacties van elke respondent weergeven op het tabblad Individuele reacties.

Bekijk voorbeeldresultaten van een vraag van het type Datum/tijd met meerdere rijen.

Er worden niet automatisch diagrammen gegenereerd voor dit open vraagtype.

Problemen oplossen

Gegevens in vragen van het type Datum/tijd worden niet weergegeven in XLS-export »

Met de vraag van het type Datum/tijd kunt u informatie over datum en tijd in een consistente indeling verzamelen.

Ontvang antwoorden