m

Rangschikkingsvraag

Bij de rangschikkingsvraag wordt respondenten gevraagd items met elkaar te vergelijken door deze in de volgorde van hun voorkeur te plaatsen. In het gedeelte Resultaten analyseren wordt voor elke antwoordkeuze een gemiddelde rangschikking berekend, zodat u snel de best gewaardeerde antwoordkeuze kunt bepalen.

Een rangschikkingsvraag maken

U kunt dit vraagtype als volgt maken:

 1. Gebruik sleep-en-neerzetten om Rangschikking vanuit de sectie OPBOUWEN op de zijbalk in uw enquête te plaatsen.
 2. Schrijf in het tekstveld voor de vraag instructies waarmee respondenten worden gevraagd de antwoordkeuzen in volgorde van voorkeur te rangschikken, waarbij 1 de hoogste voorkeur aangeeft. Het kan ook helpen om op te nemen wat alle keuzen met elkaar gemeen hebben. Bijvoorbeeld: rangschik de volgende ijssmaken op volgorde van uw voorkeur, met 1 als meest geprefereerde smaak."
 3. Voer in de velden voor Rangschikkingskeuzen de items in die u wilt laten beoordelen door respondenten.
 4. Configureer eventuele overige opties.
 5. Klik op Opslaan.
TIP! Probeer het aantal rangschikkingskeuzen te beperken tot 5. Als u respondenten vraagt om te veel items in relatie tot elkaar te rangschikken, kan dat overweldigend zijn.

De optie N.v.t. toevoegen

Op het tabblad Bewerken kunt u ervoor kiezen de kolom N.v.t. toe te voegen en het label aan te passen. Als u de optie N.v.t. toevoegt aan een vraag van het type Rangschikking, wordt het selectievakje N.v.t. toegevoegd aan het einde van elke rij. Als een respondent het selectievakje N.v.t. inschakelt, wordt die rij grijs weergegeven en wordt deze niet meegenomen in de rangschikking van die respondent.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat zelfs de als laagste gerangschikte opties nog steeds van toepassing zijn op die respondent. Als een respondent niet over de mogelijkheid beschikt om aan te geven dat een rangschikkingsitem niet op hem of haar van toepassing is, wordt hij of zij gedwongen die keuze toch in de rangschikking op te nemen, waardoor ongeldige gegevens kunnen ontstaan.

Extra opties

Enquêtegedrag

Geef voordat u uw enquête verzendt, een voorbeeld en test weer voor uw enquêteontwerp om te controleren hoe uw enquête bij respondenten wordt weergegeven.

Er zijn twee manieren voor respondenten om de rangschikkingsvraag te beantwoorden:

 • Sleep antwoordkeuzen in de geprefereerde volgorde.
 • Gebruik de vervolgkeuzemenu's om een numerieke rangschikking voor elke antwoordkeuze te selecteren.
TIP! De rangorde van antwoorden wordt mogelijk zo snel veranderd dat het respondenten niet opvalt, dus kan het helpen instructies op te nemen in de vraagtekst om respondenten te laten weten wat zij kunnen verwachten. Meer info: Bij de rangschikkingsvraag worden antwoorden automatisch geordend

Resultaten analyseren

Zie voorbeeldresultaten (alleen in het Engels) »

Gemiddelde rangschikking

Bij rangschikkingsvragen wordt de gemiddelde rangschikking voor elke antwoordkeuze berekend zodat u kunt bepalen welke antwoordkeuze in totaal het vaakst werd gekozen. De antwoordkeuze met het hoogste gemiddelde rangschikking is de antwoordkeuze die het vaakst is gekozen.

De gemiddelde rangschikking wordt als volgt berekend, waarbij:

w = gewicht van gerangschikte positie
x = aantal reacties voor antwoordkeuze

x1w1 + x2w2 + x3w3 ... xnwn

Totaal

Gewichten worden in omgekeerde volgorde toegepast. Met andere woorden, de keuze waaraan de respondent het meest de voorkeur geeft (de keuze die deze op de eerste plaats zet) heeft het zwaarste gewicht, terwijl de keuze waaraan de respondent het minst de voorkeur geeft (de keuze die de respondent op de laatste plaats in de rangschikking zet) een gewicht van 1 heeft. U kunt de standaardgewichttoekenningen niet wijzigen.

Als een rangschikkingsvraag bijvoorbeeld 5 antwoordopties heeft, worden als volgt gewichten toegewezen:

 • De eerste keuze heeft een gewicht van 5
 • De eerste keuze heeft een gewicht van 4
 • De eerste keuze heeft een gewicht van 3
 • De eerste keuze heeft een gewicht van 2
 • De eerste keuze heeft een gewicht van 1

Wij passen op deze manier gewichttoekenningen toe om te waarborgen dat, als de gegevens worden gepresenteerd in een diagram, het duidelijk is welke antwoordkeuze de voorkeur heeft.

Als u ervoor hebt gekozen om de kolom N.v.t. op te nemen in de rangschikkingsvraag, worden eventuele reacties N.v.t. niet meegenomen bij het bepalen van de gemiddelde rangschikking.

Diagrammen

Met de weergaveoptie Diepte kunt u kiezen tussen de volgende opties:

 • Gewogen gemiddelde: Hierbij wordt de gemiddelde rangschikking voor elke antwoordkeuze in kaart gebracht
 • Verspreiding: Hierbij wordt het absolute aantal of percentage respondenten dat elke antwoordkeuze heeft geselecteerd, in kaart gebracht.

Welke diagramtypen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het vraagtype en de weergaveopties die u configureert. Meer info: Aangepaste diagrammen en gegevenstabellen

Bij de rangschikkingsvraag wordt respondenten gevraagd items met elkaar te vergelijken door deze in de volgorde van voorkeur te plaatsen. Voor elke antwoordkeuze wordt een gemiddelde rangschikking berekend, zodat u snel de meest gewaardeerde antwoordkeuze kunt bepalen.

Ontvang antwoorden