m

Respondenten hebben vereiste vragen overgeslagen

Terwijl respondenten een enquête invullen, leggen wij hun reacties vast telkens wanneer zij op de knop Volgende klikken om naar een nieuwe pagina in de enquête te gaan. Vragen die een respondent niet heeft beantwoord, worden gemarkeerd als overgeslagen in het gedeelte Resultaten analyseren.

Zelfs als u een vraag vereist maakt, zodat deze verplicht moet worden beantwoord, ziet u bij het analyseren van uw resultaten wellicht dat respondenten de vraag hebben overgeslagen. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan gebeuren:

De respondent heeft de vraag overgeslagen ten gevolge van het gebruik van logica voor overslaan

Als u logica voor overslaan in uw enquêteontwerp hebt opgenomen, bestaat de kans dat respondenten vereiste vragen omzeilen. Zelfs als een respondent een vraag nooit bereikt vanwege logica voor overslaan, wordt de vraag toch als overgeslagen weergegeven in de individuele reactie.

Respondent heeft enquête vroegtijdig verlaten

Als een respondent de enquête verlaat alvorens op de knop Gereed te klikken, bereikt hij of zij mogelijk nooit sommige van uw vereiste vragen.

Respondent heeft de enquête ingevuld voordat u de vereiste vraag hebt toegevoegd

Als u nieuwe vereiste vragen hebt toegevoegd aan uw enquête nadat u bent begonnen met het verzamelen van reacties, hebben de eerste respondenten deze vragen mogelijk niet gezien. Bekijk de tijdstempel van uw paar eerste individuele reacties om te zien wanneer deze werden vastgelegd.

Als u uw resultaten analyseert, ziet u mogelijk dat sommige respondenten verplichte vragen hebben overgeslagen. De respondent heeft de enquête mogelijk vroegtijdig verlaten, de respondent is mogelijk aan de vraag voorbij gegaan door het gebruik van logica voor overslaan of de respondent heeft mogelijk de enquête ingevuld voordat u de verplichte vraag hebt toegevoegd.

Ontvang antwoorden