m

Respondenten hebben vereiste vragen overgeslagen

Terwijl respondenten een enquête invullen, registreren we hun antwoorden telkens als ze op de knop Volgende klikken en doorgaan naar een nieuwe pagina in de enquête. Vragen die een respondent niet heeft beantwoord, worden in de sectie Resultaten analyseren gemarkeerd als overgeslagen.

Zelfs als u een vraag vereist maakt, merkt u mogelijk tijdens de analyse van de resultaten dat respondenten de vraag hebben overgeslagen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

De respondent heeft de vraag overgeslagen als gevolg van logica voor overslaan

Als u logica voor overslaan hebt opgenomen in uw enquête-ontwerp, laat u respondenten mogelijk vereiste vragen overslaan. Zelfs als een respondent de vraag nooit bereikt vanwege logica voor overslaan, wordt de vraag in de individuele reactie nog steeds weergegeven als een overgeslagen vraag.

De respondent heeft de enquête vroegtijdig afgesloten

Als een respondent de enquête afsluit voordat hij of zij op de knop Gereed klikt, bereikt de respondent sommige van uw vereiste vragen mogelijk nooit.

De respondent heeft de enquête ingevuld voordat u de vereiste vragen hebt toegevoegd

Als u nieuwe vereiste vragen aan uw enquête hebt toegevoegd nadat u reacties bent gaan verzamelen, hebben de eerste respondenten deze vragen misschien niet gezien. Bekijk de tijdstempel van uw eerste individuele reacties om te zien wanneer deze zijn geregistreerd.

Tijdens de analyse van uw resultaten ziet u mogelijk dat enkele respondenten vereiste vragen hebben overgeslagen. De respondent heeft de enquête mogelijk vroegtijdig afgesloten, logica voor overslaan heeft ertoe geleid dat de respondent de vraag heeft overgeslagen of de respondent heeft misschien de enquête ingevuld voordat u de vereiste vraag hebt toegevoegd.

Ontvang antwoorden