m

Berichten met herinneringen en een dankwoord verzenden

Nadat u een uitnodiging per e-mail hebt verzonden, kunt u geadresseerden met een bericht herinneren aan uw enquête en ze bedanken nadat ze deze hebben ingevuld. U kunt op basis van de reactiestatus kiezen wie een follow-upbericht ontvangen.

Beheer follow-upberichten via het tabblad Overzicht van het verzamelprogramma.

Een herinnering per e-mail verzenden

Met herinneringen per e-mail vraagt u mensen die uw enquête nog niet hebben ingevuld om hiermee aan de slag te gaan, zodat u meer reacties kunt verzamelen.

Geautomatiseerde herinnering per e-mail: Stuur een bepaald aantal dagen nadat de eerste uitnodiging is verzonden een herinnering (verwar dit niet met het aantal dagen nadat u de herinnering instelt). Als u later meer mensen uitnodigt, ontvangen zij ook uw e-mail met de herinnering.

Eenmalige herinnering per e-mail: Stuur nu een e-mail met een herinnering of plan dit voor een specifieke datum en tijd. Als u later meer mensen uitnodigt, moet u handmatig een nieuwe herinnering per e-mail verzenden.

Geautomatiseerde herinnering per e-mail

Een geautomatiseerde e-mail met een herinnering instellen:

 1. Ga naar het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
 3. Klik in de sectie Follow-upberichten op E-mails ter herinnering.
 4. Selecteer Geautomatiseerde herinnering per e-mail.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verzenden aan de optie Gedeeltelijke reactie, Geen reactie of Beide.
 6. Kies in de vervolgkeuzelijst Wanneer hoeveel dagen na verzending van de uitnodiging per e-mail de herinnering wordt verzonden.
 7. Optioneel: Bewerk het onderwerp en klik op Bericht bewerken om de berichttekst aan te passen.
 8. Klik op Automatisering opslaan.

We sturen de geautomatiseerde herinnering per e-mail op hetzelfde tijdstip als het tijdstip waarop de oorspronkelijke uitnodiging is verzonden. U kunt geen ander tijdstip opgeven.

Geautomatiseerde herinneringen zijn gekoppeld aan het verzamelprogramma en niet aan een uitnodiging. Als u meerdere uitnodigingen verzendt of later meer mensen uitnodigt, ontvangen zij ook deze herinnering per e-mail. U kunt hoogstens één geautomatiseerde herinnering per e-mail instellen per verzamelprogramma.

Eenmalige herinnering per e-mail

Een eenmalige herinnering per e-mail verzenden:

 1. Ga naar het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
 3. Klik in de sectie Follow-upberichten op E-mails ter herinnering.
 4. Selecteer Een eenmalige herinnering per e-mail verzenden.
 5. Selecteer de geadresseerden die u wilt bereiken: Geen reactie of Gedeeltelijke reacties.
 6. Optioneel: Klik op Geadresseerden bewerken om bepaalde geadresseerden uit het bericht te verwijderen. U kunt maximaal 1000 geadresseerden verwijderen.
 7. Optioneel: Bewerk het onderwerp en klik op Bericht bewerken om de berichttekst aan te passen.
 8. Klik op Volgende.
 9. Selecteer de optie Nu verzenden.
 10. Klik op Nu verzenden.

Er is geen limiet voor het aantal eenmalige herinneringen per verzamelprogramma.

 

Uw e-mail met dankwoord verzenden

Bedank mensen voor het invullen van uw enquête.

Geautomatiseerde e-mail met dankwoord: Stuur telkens wanneer iemand uw enquête voltooit automatisch een bedankbericht. Als u meer mensen uitnodigt voor uw enquête, ontvangen zij ook uw e-mail met dankwoord.

Eenmalige e-mail met dankwoord: Stuur nu een e-mail met dankwoord of plan dit voor een specifieke datum en tijd.

Geautomatiseerde e-mail met dankwoord

Een geautomatiseerde e-mail met dankwoord instellen:

 1. Ga naar het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
 3. Klik in de sectie Follow-upberichten op Dankwoord per e-mail.
 4. Selecteer Geautomatiseerde dankberichten.
 5. Optioneel: Bewerk het onderwerp en klik op Bericht bewerken om de berichttekst aan te passen.
 6. Klik op Automatisering opslaan.

U kunt hoogstens één geautomatiseerde e-mail met dankwoord instellen per verzamelprogramma.

Tip! Als u een geautomatiseerde e-mail met dankwoord wilt instellen als iemand uw enquête invult, moet de schakeloptie zijn ingeschakeld.
Eenmalige e-mail met dankwoord

Een eenmalige e-mail met dankwoord verzenden:

 1. Ga naar het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
 3. Klik in de sectie Follow-upberichten op Dankwoord per e-mail.
 4. Selecteer Een eenmalig dankwoord per e-mail verzenden.
 5. Selecteer de geadresseerden die u wilt bereiken: Gedeeltelijke en volledige reacties of Alleen volledige reacties.
 6. Optioneel: Klik op Geadresseerden bewerken om bepaalde geadresseerden uit het bericht te verwijderen. U kunt maximaal 1000 geadresseerden verwijderen.
 7. Optioneel: Bewerk het onderwerp en klik op Bericht bewerken om de berichttekst aan te passen.
 8. Klik op Volgende.
 9. Selecteer de optie Nu verzenden.
 10. Klik op Nu verzenden.

Hoewel er geen limiet geldt voor het aantal bedankjes per e-mail, kunnen geadresseerden maar één bedankbericht per e-mail ontvangen.

 

Follow-upberichten beheren

In het onderdeel Follow-upberichten van de sectie Overzicht van het verzamelprogramma worden de geautomatiseerde e-mails bijgehouden die u hebt ingesteld. U kunt de geplande e-mails bewerken en verwijderen door te klikken op . rechts van het bericht.

AIs u meer geadresseerden uitnodigt voor uw enquête, worden de door u ingestelde geautomatiseerde follow-upberichten toegepast op de extra mensen die u hebt uitgenodigd. Als u niet wilt dat extra geadresseerden follow-upberichten ontvangen, bewerkt u of verwijdert u de bestaande geautomatiseerde e-mails.

De e-mail met het dankwoord kan worden in- en uitgeschakeld. Als de schakeloptie is uitgeschakeld, wordt het bericht niet verzonden. U kunt het bericht wel bewerken en de wijzigingen opslaan.

 

Nadat u een uitnodiging per e-mail hebt verzonden, kunt u geadresseerden met een bericht herinneren aan uw enquête en ze bedanken nadat ze deze hebben ingevuld. U kunt kiezen of u geautomatiseerde of eenmalige follow-upberichten wilt instellen.

Ontvang antwoorden