m

Vragen toevoegen en bewerken

Nadat u uw enquête heeft gemaakt en een naam heeft gegeven, kunt u uw vragen instellen. Bestaande vragen bewerken, is gemakkelijk. Klik gewoon op de vraag die u wilt bewerken.

Ga naar...

 

Een compleet nieuwe vraag toevoegen

Wanneer u een nieuwe vraag aan uw enquête toevoegt, worden alle bewerkingsopties weergegeven. U kunt de vraag dus volgens uw wensen instellen.

Een compleet nieuwe eigen vraag maken:

  1. Ga op het tabblad Enquête ontwerpen naar de sectie Opbouwen van de zijbalk.
  2. Zoek het vraagtype dat u aan uw enquête wilt toevoegen. Plaats de muiswijzer op een vraagtype om een voorbeeld en meer informatie weer te geven.
  3. Voeg een vraag toe aan uw enquête. Plaats deze met slepen-en-neerzetten of plaats de muiswijzer op de vraag en klik op Toevoegen om de vraag aan het einde van uw enquête te plaatsen.
  4. Typ de vraagtekst en antwoordkeuzen en controleer de beschikbare opties en instellingen.
  5. Klik op Opslaan.

 

Meer manieren om vragen toe te voegen

Als u al vragen heeft geschreven buiten SurveyMonkey of als u deskundige hulp wilt om ervoor te zorgen dat u de juiste vragen stelt, zijn er een nog enkele manieren om vragen aan uw enquête toe te voegen.

Vooraf geschreven vragen van deskundigen gebruiken

U kunt de Vragenbank gebruiken als u wilt kiezen uit honderden vooraf geschreven vragen die door enquêtedeskundigen zijn ontworpen. Sommige vragen in de Vragenbank zijn voorzien van benchmarks, zodat u uw resultaten kunt vergelijken met bedrijfstakgemiddelden.

Meerdere vragen kopiëren en plakken

Als u sommige van uw enquêtevragen al buiten SurveyMonkey heeft geschreven, kunt u tijd besparen door de vragen en antwoorden massaal te plakken.

Vraagtypevoorspelling gebruiken

Beschikbare talen: Deze functie is alleen beschikbaar als u SurveyMonkey in het Engels, Spaans, Frans, Portugees, Duits of Nederlands gebruikt.

Als u niet zeker weet welk vraagtype u moet gebruiken, kunnen we helpen. We kunnen uw vraagtekst analyseren en een vraagtype aanbevelen.

Vraagtypevoorspelling gebruiken:

  1. Klik op +Nieuwe vraag op de pagina Enquête ontwerpen.
  2. Typ uw vraagtekst en wij stellen automatisch een vraagtype voor en werken de weergave vervolgens bij. Gebruik het vervolgkeuzemenu om het vraagtype handmatig bij te werken, indien nodig.
  3. Typ de antwoordkeuzen en controleer de beschikbare opties en instellingen.
  4. Klik op Opslaan.

 

Vraaginstellingen

Er zijn aanvullende instellingen die u kunt configureren via de tabbladen Bewerken, Opties, Logica en Kopiëren.

Bewerken

Voeg vraagtekst en antwoordkeuzen toe of werk deze bij, en schakel aanvullende instellingen in die van invloed zijn op welke soort gegevens door de vraag wordt verzameld. U kunt bijvoorbeeld het gewicht configureren, de quizmodus inschakelen of het veld "Overige" toevoegen voor commentaar.

Als u een vraag wilt bewerken, klikt u erop om de vraag te openen.

U stuit mogelijk op beperkingen wanneer u vragen bewerkt waarvoor antwoorden zijn verzameld of wanneer u vragenbankvragen bewerkt.
Opties

Wijzig uw validatie-opties en hoe de vraag wordt weergegeven. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het beantwoorden van een vraag verplicht te stellen of om de grootte en lay-out van een vraag te wijzigen.

Logica

Bij sommige vraagtypen met een gesloten einde kunt u logica toevoegen om respondenten op basis van hun antwoord te leiden naar een latere pagina of een specifieke vraag op een later pagina.

Kopiëren

Kopieer de vraag om op een andere plek in uw enquête een duplicaat te maken.

Tip! Voor meer informatie over de specifieke opties en instellingen die voor de afzonderlijke vraagtypen beschikbaar zijn, kunt u hier zoeken naar het artikel over uw vraagtype.

 

Tussen vraagtypen schakelen

Als u een vraag bewerkt, kunt u het vraagtype wijzigen via vervolgkeuzemenu's rechts van de vraagtekst.

Beperkingen

Als op een vraag echter logica voor het overslaan van vragen wordt toegepast, of als voor een vraag al reacties zijn verzameld, kunt u het vraagtype niet wijzigen. Bovendien kunt u alleen bepaalde antwoordopties verbergen die zijn gekoppeld aan deze vraag.

Het is niet mogelijk om van en naar de volgende vraagtypen te schakelen:

 

Antwoordkeuzen toevoegen, verbergen of verwijderen

U kunt antwoordkeuzen, rijkeuzen en kolomkeuzen toevoegen, verwijderen of verbergen met de knoppen die rechts van de desbetreffende velden worden weergegeven:

 
Beschrijving
+Toevoegen - hiermee kunt u een nieuwe antwoordkeuze, rijkeuze of kolomkeuze toevoegen.
-Verwijderen - hiermee kunt u de desbetreffende antwoordkeuze, rijkeuze of kolomkeuze verwijderen. Deze optie is alleen beschikbaar als er voor de vraag nog geen reacties zijn verzameld.
dVerberg de corresponderende antwoordkeuze, rijkeuze of kolomkeuze, zodat deze niet wordt weergegeven bij toekomstige respondenten. Deze optie is alleen beschikbaar als er voor de vraag reacties zijn verzameld.
Tip! Als u een groot aantal antwoordkeuzen heeft, klikt u op + Meerdere antwoorden om alle antwoorden te plakken en kopiëren.

 

Voeg nieuwe vragen toe aan uw enquête vanuit OPBOUWEN, VRAGENBANK of door te klikken op +Nieuwe vraag op de pagina Enquête ontwerpen. Als u een nieuwe vraag toevoegt, wordt er een bewerkingsscherm weergegeven. Hierin kunt u de tekst van uw vraag invoeren en de vraag bewerken. Alle vraagtypen, waaronder tekst en afbeeldingen, tellen voor de limiet van 10 vragen onder het gratis abonnement.

Ontvang antwoorden