m

Gegevenstrends

Met Gegevenstrends kunt u beoordelen hoe uw reactiegegevens in de loop van de tijd zijn veranderd. Zo kunt u bijvoorbeeld een jaar lang dezelfde klanttevredenheidsenquête gebruiken en telkens wanneer u deze verstuurt een nieuw verzamelprogramma maken. Vervolgens kunt u met Gegevenstrends zien of het aantal tevreden klanten is gestegen of gedaald in de loop van het jaar.

Ga naar Resultaten analyseren en klik op het tabblad Gegevenstrends, tussen Vragenoverzicht en Afzonderlijke reacties.

Diagrammen

Het diagram boven aan de pagina (met de titel Reacties) vertegenwoordigt het totale aantal reacties dat gedurende elk tijdsinterval voor de enquête is binnengekomen. U kunt het diagram Reacties aanpassen door het diagramtype te wijzigen, het tijdsinterval van uw voorkeur te kiezen en/of in te zoomen op een korter tijdsbestek.

Onder het diagram Reacties wordt voor elke enquêtevraag een diagram gegenereerd, waarin u kunt zien hoe verschillende selecties van antwoordkeuzen in de loop van de tijd zijn veranderd. Er zijn verschillende manieren om deze diagrammen aan te passen:

  • Ga naar de vervolgkeuzelijst Diagramtype en kies ervoor om de gegevens weer te geven als Kolomdiagram, Vlakdiagram of Lijndiagram.
  • Standaard vertegenwoordigt de y-as het absolute aantal reacties. In het menu Weergaveopties kunt u ervoor kiezen om de as om te wisselen, zodat deze reactiepercentages aangeeft.
  • In het menu Trend op... kunt u het tijdsinterval wijzigen dat wordt weergegeven op de horizontale x-as.
  • In het menu Zoomen kunt u ervoor kiezen om in te zoomen op een korter tijdsbestek.

Plaats de muisaanwijzer op een gedeelte van een stapeldiagram om het aantal reacties of het reactiepercentage weer te geven.

Standaard tijdsintervallen

De horizontale as van de staafdiagrammen wordt standaard gebruikt voor het tijdsinterval dat het meest relevant is voor uw verzameling gegevens: uur, dag, week, maand, kwartaal of jaar. Het standaardinterval wordt bepaald door de volgende criteria:

Tijd tussen eerste en laatste reactieTijdsinterval
≤ 24 uurUur
≤ 30 dagenDag
≤ 6 maandenWeek
≤ 3 jaarMaand
≤ 10 jaarKwartaal
> 10 jaarJaar

U kunt het tijdsinterval wijzigen in het vervolgkeuzemenu Trend op... De beschikbare intervalopties worden bepaald door uw gegevens, als uw enquête jaren actief is, ziet u de optie Uur mogelijk niet. U kunt de tijdzone wijzigen op de pagina Mijn account.

Filter-, vergelijkings- of weergaveregels

De regels FilterenWeergeven en Vergelijken worden overgenomen op het tabblad Gegevenstrends. In Gegevenstrends fungeert de regel Vergelijken echter als filter in plaats van een hulpmiddel om kruistabellen van de resultaten te maken. Alleen de antwoordkeuzen die zijn opgenomen in de vergelijkingsregel worden weergegeven in Gegevenstrends, maar er worden geen kruistabellen gemaakt van de resultaten.

Exports

Momenteel kunt u de diagrammen in Gegevenstrends niet exporteren. Als u rechtsboven op de knop Opslaan als klikt en Alles exporteren selecteert, terwijl u zich op het tabblad Gegevenstrends bevindt, wordt alleen de optie voor het exporteren van reactiegegevens of overzichtsgegevens weergegeven.

Vraagtypen

Gegevenstrends genereert diagrammen voor alle vragen met een gesloten einde, met uitzondering van het vraagtype Matrix van vervolgkeuzemenu's en het vraagtype Schuifregelaar.

Gebruik Gegevenstrends om te beoordelen hoe reacties in de loop van de tijd zijn veranderd. Verstuur dezelfde enquête meerdere keren en bekijk hoe de reacties zich tot elkaar verhouden.

Ontvang antwoorden