m

Toegankelijke enquêtes maken

Met SurveyMonkey kunt u toegankelijke enquêtes opstellen die voldoen aan de normen van Sectie 508 of WCAG2. Meer info: Normen voor webtoegankelijkheid

Een toegankelijke enquête is een reeks vragen die door mensen met verschillende capaciteiten kan worden ingevuld.

  • Als respondenten een hulpmiddel voor schermvergroting gebruiken, kunnen ze toegankelijke enquêtes probleemloos voltooien.
  • Toegankelijke enquêtes bevatten de vereiste tekst waarmee respondenten moeiteloos door een enquête kunnen navigeren en deze kunnen voltooien met behulp van een schermlezer en een tekst-naar-spraaksysteem (TTS, text-to-speech).
  • Toegankelijke enquêtes kunnen worden voltooid met spraakopdrachten en besturingssoftware. Voor het voltooien van een toegankelijke enquête is geen muis of toetsenbord vereist.

Aanbevolen procedure

Met de volgende best practies weet u zeker dat uw enquêtes de normen naleven.

De klassieke enquête-indeling gebruiken

De klassieke enquête-indeling is het meest geschikt voor mensen die een schermlezer gebruiken om een enquête in te vullen. De indelingen Eén vraag per keer en Gesprek zijn niet toegankelijk.

Neem geen afbeeldingen op die knipperen of flitsen

Gebruikt u animaties in uw enquête, dan moeten die voldoen aan de duurvereisten voor vernieuwen.

Voeg alternatieve tekst toe aan logo's en afbeeldingen

Bevat uw enquête afbeeldingen met nuttige informatie, dan moet u alternatieve tekst toevoegen die equivalente informatie overbrengt. Sectie 508 vereist dat er voor elk niet-tekstelement ook een equivalente tekst wordt opgenomen. Zo is de afbeelding toegankelijk voor respondenten die schermlezers gebruiken om uw enquête in te vullen. En omdat schermlezers geen afbeeldingen kunnen lezen, gebruiken ze de alternatieve tekst.

Uw kleurcontrast controleren

We willen uw enquête-ontwerpen goed zichtbaar maken voor de meeste gebruikers. Kies daarom voor precies de juiste hoeveelheid contrast en helderheid. Zo kunnen ook kleurenblinden uw enquête probleemloos lezen. U kunt een aangepast thema maken en een hulpmiddel zoals Tanaguru Contrast-Finder gebruiken om een compatibele verhouding te krijgen.

Enquêtes met de thema's Aqua en Houtskool voldoen aan Section 508-normen.

Plaats tekstvelden in de buurt van rijlabels

Staat een rijlabel ver van het daadwerkelijke invoerveld, dan kan dat leiden tot problemen met de hulpmiddelen voor schermvergroting die worden gebruikt door respondenten met slecht zicht. Bij meerdere tekstvakken, contactinformatie of vragen van het type matrix/beoordelingsschaal past u de vraagindeling aan, zodat de labels en antwoordkeuzen dicht bij elkaar in de buurt staan.

Voeg duidelijke labels toe aan vereiste vragen

Voeg een sterretje toe aan de vereiste vragen van uw enquête. Leg in de enquête-inleiding uit dat enquêtevragen met een sterretje moeten worden beantwoord.

Foutmeldingen moeten duidelijk zijn

Als respondenten ongeldige antwoorden invoeren of vereiste vragen overslaan, moet er een foutmelding worden weergegeven. U kunt in de foutmelding aangeven hoe respondenten deze vraag moeten beantwoorden. De foutmelding wordt eerder dan de vraagtekst weergegeven. Dit betekent dat respondenten op schermlezers eerst de foutmelding te lezen krijgen.

Navigatieknoppen moeten duidelijk zijn

Voeg duidelijke labels toe aan de navigatieknoppen, zodat schermlezers ze duidelijk aankondigen. Kies bij schermlezers voor labels als Vorige, Volgende en Gereed, en niet voor << en >>.

Een toegankelijke enquête is een reeks vragen die door mensen met verschillende capaciteiten kan worden ingevuld. Met deze best practices weet u zeker dat uw enquêtes de normen opvolgen.

Ontvang antwoorden