m

Toegankelijke enquêtes maken

Met SurveyMonkey kunt u toegankelijke enquêtes opstellen die voldoen aan de normen van Sectie 508 of WCAG2. Meer info: Webtoegankelijkheidsnormen

Een toegankelijke enquête is een set vragen die zo is ontworpen dat deze kan worden ingevuld door mensen met verschillende vermogens.

 • Toegankelijke enquêtes stellen respondenten die een hulpmiddel voor schermvergroting gebruiken in staat om de enquête te voltooien.
 • Toegankelijke enquêtes bevatten de benodigde tekst om een respondent in staat te stellen om door een enquête te navigeren en om deze te voltooien met behulp van een schermlezer met een tekst-naar-spraaksysteem (TTS of Text-To-Speech).
 • Toegankelijke enquêtes kunnen worden voltooid met spraakopdrachten en besturingssoftware. Voor het voltooien van een toegankelijke enquête is geen muis of toetsenbord vereist.

Aanbevolen procedure

Volg deze aanbevolen procedures om ervoor te zorgen dat uw enquêtes in overeenstemming met de normen blijven.

Neem geen afbeeldingen op die knipperen of flitsen

Als u animatie-inhoud in uw enquête gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze voldoet aan de duurvereiste voor vernieuwen.

Voeg alternatieve tekst toe aan logo's en afbeeldingen

Als uw enquête afbeeldingen bevat die betekenisvolle informatie overbrengen, moet u alternatieve tekst toevoegen die equivalente informatie overbrengt. Sectie 508 vereist dat er voor elk niet-tekstelement een equivalente tekst wordt opgenomen. Dit maakt de afbeelding toegankelijk voor respondenten die schermlezers gebruiken om uw enquête in te vullen. Aangezien schermlezers geen afbeeldingen kunnen lezen, gebruiken deze in plaats daarvan de alternatieve tekst.

Gebruik een standaardthema

We hebben, om onze enquête-ontwerpen eenvoudig zichtbaar te maken voor alle gebruikers, de juiste hoeveelheid kleurcontrast en helderheid opgenomen in de meeste standaardthema's zodat kleurenblinden uw enquête probleemloos kunnen lezen.

Als u ervoor kiest om een aangepast thema te maken, moet u een hulpprogramma als Tanaguru Contrast-Finder gebruiken om te waarborgen dat er sprake is van een conforme contrastverhouding bij de kleurencombinaties die u gebruikt.

Standaardthema's die voldoen aan Section 508

De volgende thema's voldoen aan de Sectie 508-standaarden:

 • Aqua
 • Zeeschuim
 • Middernacht
 • Mos
 • Oceaan
 • Houtskool
 • Lente
 • Verlichte stad

Plaats tekstvelden dicht in de buurt bij rijlabels

Wanneer een rijlabel ver van het daadwerkelijke invoerveld wordt geplaatst, kan dat leiden tot problemen met hulpmiddelen voor schermvergroting die worden gebruikt door respondenten die slecht zien. Bij Meerdere tekstvakken, Contactinformatie of vragen van het type Matrix/beoordelingsschaal past u de vraagindeling aan zodat de labels en antwoordkeuzen zich dicht bij elkaar in de buurt bevinden.

Voorzie vereiste vragen van een duidelijk label

Als uw enquête vereiste vragen bevat, moet u ervoor zorgen dat de enquête zo is ingesteld dat er een sterretje naast de vereiste vragen wordt weergegeven. Leg in de enquête-inleiding uit dat enquêtevragen die met een sterretje zijn gemarkeerd, moeten worden beantwoord.

Zorg ervoor dat foutberichten duidelijk zijn

Wanneer een respondent een ongeldig antwoord op een vraag invoert of een vereiste vraag overslaat, wordt er bij deze respondent een foutbericht weergegeven. Wanneer u de vraag maakt, kunt u dit foutbericht aanpassen om respondenten duidelijk te maken hoe ze deze vraag moeten beantwoorden. Houd er rekening mee dat dit foutbericht wordt weergegeven voordat de vraagtekst wordt weergegeven. Dit betekent dat op schermlezers eerst het foutbericht wordt gelezen.

Zorg ervoor dat navigatieknoppen duidelijk zijn

Voorzie de navigatieknoppen van duidelijke labels, zodat schermlezers deze correct aankondigen. Labels zoals "Vorige", "Volgende" en "Gereed" voor schermlezers, in tegenstelling tot labels als "<<" en ">>".

Een toegankelijke enquête is een set vragen die zo is ontworpen dat deze kan worden ingevuld door mensen met verschillende vermogens. Volg deze aanbevolen procedures om ervoor te zorgen dat uw enquêtes in overeenstemming met de normen blijven.

Ontvang antwoorden