m

Een maximaal aantal reacties instellen

U kunt uw instellingen voor verzamelprogramma's zodanig bewerken dat een verzamelprogramma automatisch wordt gesloten (stopt met het verzamelen van reacties) nadat een bepaald aantal respondenten de enquête heeft ingevuld.

Ongeacht of een respondent één of honderd vragen in een enquête beantwoordt, het wordt nog steeds als één reactie beschouwd.

Een maximaal aantal reacties instellen:

  1. Ga naar het gedeelte Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op de naam van het verzamelprogramma en ga naar de verzamelprogrammaopties. Mogelijk moet u klikken op Geavanceerde opties weergeven.
  3. Schakel Maximaal aantal reacties in.
  4. Voer het gewenste aantal reacties in. 
  5. Klik op gesloten-bericht. Nadat het maximale aantal is bereikt, krijgt iedereen die probeert toegang tot de enquête te krijgen het gesloten-bericht te zien.

Mogelijk ontvangt u één of enkele reacties boven het maximum omdat elke respondent die bezig is met het invullen van de enquête als het maximale aantal wordt bereikt de enquête nog steeds kan verzenden.

Stel bijvoorbeeld dat het maximale aantal is ingesteld op 100 en u al 99 reacties hebt vastgelegd. Als twee personen tegelijk toegang tot de enquête verkrijgen, is de eerste persoon die gereed is de honderdste respondent. De andere respondent kan de enquête nog steeds afmaken, zodat er in totaal 101 reacties worden verzameld voor de enquête.

Als u zowel een maximaal aantal reacties als een uiterste datum en tijd instelt, wordt het verzamelprogramma gesloten zodra één van beide limieten wordt bereikt.

TIP! Stel limieten in voor specifieke vragen door gebruik te maken van quota.

Ontvang antwoorden