m

Enquêtetoegang beperken via wachtwoord of IP-adres

U kunt de toegang tot uw enquête beperken vanuit de verzamelprogramma-opties. Als u wachtwoordbeveiliging inschakelt, moeten respondenten een wachtwoord opgeven om deel te nemen aan een enquête. Als u IP-beperkingen inschakelt, kunt u een lijst met IP-adressen toestaan of blokkeren.

TIP! Verzamelprogramma's zijn methoden om uw enquête te verzenden. Elk type verzamelprogramma werkt enigszins anders. Ze hebben daarom een andere reeks opties die u tijdens het installeren kunt instellen. Ziet u een bepaalde optie niet in het type verzamelprogramma dat u gebruikt? Lees dan de informatie op deze pagina en bekijk ook het Help-artikel over dat type verzamelprogramma.

Wachtwoordbeveiliging

Als u wachtwoordbeveiliging inschakelt, wordt respondenten gevraagd, wanneer ze op de enquêtekoppeling klikken, om een wachtwoord in te voeren om de enquête te openen. Er bestaat geen manier om een uniek wachtwoord te maken voor elke respondent.

Een wachtwoord aan uw enquête toevoegen:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma en ga naar de verzamelprogrammaopties. Mogelijk moet u klikken op Geavanceerde opties weergeven.
 3. Schakel Wachtwoordbeveiliging in.
 4. Voer het gewenste wachtwoord in.
 5. Pas het bericht voor het vereisen van het wachtwoord aan, evenals het foutbericht dat wordt weergegeven als respondenten een onjuist wachtwoord invoeren.

IP-beperkingen

U kunt als volgt de toegang tot uw enquête beperken op basis van de IP-adressen van uw respondenten:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma en ga naar de verzamelprogrammaopties. Mogelijk moet u klikken op Geavanceerde opties weergeven.
 3. Schakel IP-beperkingen in.
 4. Kies of u alleen een specifieke lijst met IP-adressen wilt toestaan uw enquête in te vullen of dat wilt voorkomen dat een specifieke lijst met IP-adressen uw enquête invult.
 5. Voer de IP-adressen in.
 6. Klik op het bericht "Gesloten enquête" bewerken. Als iemands IP-adres is geblokkeerd, zien ze dit gesloten bericht.

Jokertekens gebruiken in IP-adressen

Voor IP-adressen wordt een notatie met punten en decimalen gebruiken: vier verschillende getallen van 0 tot en met 255 gescheiden door decimaalpunten. Elk getal staat voor 8 bits (een octet) van het IP-adres. Hier volgt een voorbeeld van elk van de vier octetten in een verschillende kleur: 172.16.254.1

U kunt een asterisk (*) als jokerteken gebruiken om een bepaald bereik met IP-adressen toe te staan of te blokkeren per octet. Hierna zijn enkele voorbeelden weergegeven:

Voorbeeldindelingen
Beschrijving
192.*Inclusief IP-adressen die beginnen met het eerste octet. Het tweede, derde en vierde octet kan elk getal zijn tussen 0 en 255.
192,0.*Inclusief IP-adressen die beginnen met de eerste twee octetten. Het derde en vierde octet kan elk getal zijn tussen 0 en 255.
192.0.2.*Inclusief IP-adressen die beginnen met de eerste drie octetten. Het vierde octet kan elk getal zijn tussen 0 en 255.
192.0.*.2Inclusief IP-adressen die beginnen met de eerste twee octetten en eindigen met het vierde octet. Het derde octet kan elk getal zijn tussen 0 en 255.
192.*.2Inclusief alle IP-adressen die het eerste en derde octet bevatten. Het tweede en vierde octet kan elk getal zijn tussen 0 en 255. Dit equivalent aan 192.*.2.*, alleen hoeft u de laatste asterisk niet te gebruiken.
TIP! Als u wilt dat een bepaalde groep mensen toegang krijgt tot uw enquête en u niet alle IP-adressen kent die u daarvoor moet toestaan of blokkeren, raden we aan dat u in plaats van adressen een wachtwoord voor uw enquête gebruikt.

De toegang voor enquêtemedewerkers beperken

Als u deel uitmaakt van een team, kunt u een enquête delen met medewerkers en machtigingen instellen die beperken wat ze met de enquête kunnen doen. U kunt iemand bijvoorbeeld alleen toegang verlenen voor het weergeven van het enquêteontwerp en geen toegang voor het analyseren van resultaten.

Ontvang antwoorden