m

Basisstatistieken

Basisstatistieken laten u minimum, maximum, gemiddelde, mediaan en standaardafwijking voor een gesloten vraag zien.

StatistiekBeschrijving
Minimum en MaximumDe laagste en hoogste waarde, of antwoordkeuze, die is geselecteerd door minimaal één respondent.
GemiddeldeHet gemiddelde van alle reacties.
MediaanHet middenpunt waar alle reacties gelijkelijk boven of onder zijn verdeeld. Als er een even aantal reacties is, is de mediaan het gemiddelde van de middelste twee antwoordkeuzen.
StandaardafwijkingDe hoeveelheid spreiding of afstand tot het gemiddelde.

U kunt als volgt de basisstatistieken voor een vraag weergeven:

  1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Klik boven aan de vraag op Aanpassen.
  3. Klik op de tab Weergaveopties.
  4. Schakel het selectievakje naast Basisstatistieken in.
  5. Klik op Opslaan. Basisstatistieken worden weergegeven in een aparte gegevenstabel onder het vraagdiagram.

Als u basisstatistieken wilt berekenen, moet aan elke antwoordkeuze voor een bepaalde vraag een numerieke waarde worden toegewezen op basis van de positie van de antwoordkeuze. U kunt verwijzen naar de toegewezen waarden tussen haakjes naast de labels in de hoofdgegevenstabel, direct onder het vraagdiagram. Zie voorbeeld (alleen in het Engels) »

Aangepaste gewichtwaarden toegepast op een matrix/beoordelingsschaal-vraag worden niet gebruikt voor het berekenen van basisstatistieken.

Basisstatistieken zijn niet van toepassing op gecombineerde antwoordkeuzen. In de gegevenstabel met basisstatistieken worden al uw antwoordkeuzen afzonderlijk weergegeven.

Als u een antwoordkeuze verbergt, worden de waarden in de tabel niet opnieuw berekend om het verborgen antwoord uit te sluiten.

U kunt basisstatistieken exporteren in gegevensoverzichten met een PDF- of PPT-indeling.

Basisstatistieken laten u minimum, maximum, gemiddelde, mediaan en standaardafwijking voor een gesloten vraag zien. Basisstatistieken worden weergegeven in een aparte gegevenstabel onder het vraagdiagram.

Ontvang antwoorden