m

Limieten voor enquêteontwerp en tekengebruik

Ga naar...

Een enquête ontwerpen

ItemOntwerplimiet
Enquêtetitel250 tekens
Paginatitel100 tekens
Paginabeschrijving4000 tekens
Tekst van vraag4000 tekens
Tekst4000 tekens
Aangepaste foutmeldingen (vereiste vragen)250 tekens
Naam van aangepaste variabele50 tekens
Label van aangepaste variabele255 tekens
Vragen van type Matrix/beoordelingsschaal (rijkeuzen)250 tekens
Vragen van type Matrix/beoordelingsschaal (kolomkeuzen)100 tekens
Meerkeuzevragen200 antwoordkeuzen
Vragen met selectievakjes200 antwoordkeuzen
Vragen van type Vervolgkeuzemenu 500 antwoordkeuzen
Rangschikkingsvraag 250 antwoordkeuzen
Vragen met meerdere tekstvakken200 antwoordkeuzen
Vragen van het type Matrix van vervolgkeuzemenu's9 kolommen
200 rijen
200 antwoordkeuzen per menu
Vragen met matrix/beoordelingsschaal16 kolommen
100 rijen
Vragen100 vragen per pagina
5000 vragen per enquête
Pagina's400 pagina's per enquête
Houd er rekening mee dat dit vaste limieten zijn voor enquêteontwerpen. U bereikt werkelijke limieten mogelijk sneller of u stuit mogelijk op laadproblemen als uw enquête meer dan 200 pagina's of meer dan 1000 vragen bevat en u: (1) een grote hoeveelheid complexe logica gebruikt, (2) een grote hoeveelheid tekstopmaak, afbeeldingen of video's gebruikt, of (3) de snelheid van uw netwerkverbinding, uw CPU of uw RAM-geheugen te wensen overlaat. Deel grote enquêtes dan ook op in twee of meer kleinere enquêtes.

Wat telt mee voor tekenlimieten?

Als u opmaak aan uw tekst toevoegt, zoals koppelingen, vette tekst of een nieuwe tekenkleur, worden er HTML-codes gebruikt die meetellen voor tekenlimieten.

Een enquête invullen

Respondenten kunnen bij het invullen van een enquête worden geconfronteerd met limieten. Dit hangt af van hoe de maker van de enquête open velden wil valideren. Makers van enquêtes kunnen niet alleen tekenlimieten definiëren voor sommige vraagtypen, maar ook instellen dat respondenten voor de vraag een bepaald bereik of een bepaalde limiet opvolgen.

Respondenten nemen contact op met de maker van de enquête als ze door een foutmelding de enquête niet kunnen voltooien.

TIP! Pas de foutmelding aan. Als u een specifiek bereik of een specifieke limiet instelt voor het aantal vereiste antwoordkeuzen, voegt u informatie hierover toe aan de foutmelding. Zo weet u zeker dat de respondenten zien wat ze fout hebben gedaan en kunnen ze doorgaan met de enquête.
Een lijst met limieten voor enquêteontwerp en tekengebruik die u kunt tegenkomen bij het opstellen of invullen van een enquête.

Ontvang antwoorden