m

Toegankelijkheid bij SurveyMonkey

SurveyMonkey weet hoe belangrijk toegankelijkheid op het web is en biedt u de mogelijkheid enquêtes te maken die voldoen aan de Sectie 508- en WCAG2-richtlijnen. In dit artikel beschrijven we hoe u toegankelijke enquêtes maakt en hoe u een schermlezer gebruikt om in SurveyMonkey-enquêtes te navigeren.

Ga naar...

 

Naleving van de 508- en WCAG2-richtlijnen

Als u een toegankelijk thema gebruikt en de checklist voor toegankelijke enquêtes volgt, werken alle enquêtevraagtypen met een schermlezer, met uitzondering van vragen met datum/tijd, bestandsuploadvragen en de betalingspagina. Dit betekent dat u SurveyMonkey kunt gebruiken om toegankelijke enquêtes op te stellen die voldoen aan de normen van Sectie 508 en WCAG2.

Sectie 508

Sectie 508 is een Amerikaanse federale wet die vereist dat alle elektronische en informatietechnologie die door de federale overheid wordt gebruikt, toegankelijk is voor mensen met beperkingen.

WCAG2

WCAG2 is een set technische richtlijnen om webcontent toegankelijker te maken. WCAG2 omvat een set criteria om te testen of dit is gelukt.

VPAT-documentatie

 

Toegankelijke enquêtes maken

Wat is een toegankelijke enquête?

Een toegankelijke enquête is een enquête die zo is ontworpen dat mensen met problemen op het vlak van horen, bewegen, zien en cognitieve vaardigheden deze kunnen voltooien.

 • Bij toegankelijke enquêtes kunnen respondenten een hulpmiddel voor schermvergroting gebruiken om de enquête te voltooien.
 • Een toegankelijke enquête bevat de vereiste tekstelementen waarmee respondenten moeiteloos door een enquête kunnen navigeren en deze kunnen voltooien met behulp van een schermlezer en een tekst-naar-spraaksysteem (TTS, text-to-speech).
 • Een toegankelijke enquête kan worden ingevuld met spraakherkenningssoftware.
 • Voor het voltooien van een toegankelijke enquête is geen muis of toetsenbord vereist.

Standaardthema's en kleurcontrast

Het standaardthema Pastel bevat de juiste hoeveelheid kleurcontrast en helderheid om onze enquêteontwerpen voor de meeste mensen toegankelijk te maken, onder wie mensen die kleurenblind zijn.

Ons standaardenquêtethema, Eenvoudig, is niet compatibel met Sectie 508-normen. Gebruik een thema uit de onderstaande lijst en zorg dat u de kleuren of stijlinstellingen niet wijzigt om een toegankelijke enquête te ontwerpen.

De volgende standaardthema's voldoen aan de Sectie 508-normen:

Standaardthema'sKlassieke thema's
 • Pastel
 • Aqua
 • Houtskool
Klassieke thema's zijn alleen beschikbaar voor enquêtes waarop deze thema's al zijn toegepast.

Aangepaste thema's

We raden aan om geen wijzigingen aan te brengen in de standaardthema's die voldoen aan Sectie 508, zodat u uw enquêtes zo toegankelijk mogelijk houdt. Als u een aangepast thema maakt, moet u een hulpprogramma als Tanaguru Contrast-Finder gebruiken om te zorgen dat kleurcombinaties voldoen aan de WCAG-normen voor contrastverhouding.

Vraagtypen

Alle vraagtypen, behalve vragen met datum/tijd, bestandsuploadvragen en de betalingspagina, zijn toegankelijk als u een toegankelijk thema gebruikt en de onderstaande checklist volgt.

 

Checklist voor toegankelijke enquêtes

Zorg dat u aan de volgende vereisten voldoet om enquête toegankelijk te houden:

2 De klassieke enquête-indeling gebruiken De klassieke enquête-indeling is het meest geschikt voor mensen die een schermlezer gebruiken om een enquête in te vullen. De indelingen Eén vraag per keer en Gesprek zijn niet toegankelijk.

2 Voeg alternatieve tekst toe voor afbeeldingen en video's. Als u de enquête toegankelijk wilt maken voor mensen die schermlezers gebruiken, vereist Sectie 508 dat er een tekstequivalent is voor alle niet-tekstelementen, zoals afbeeldingen en video's. Deze alternatieve tekst kan worden toegevoegd aan het alt-kenmerk van de afbeelding of in de context om de afbeelding heen (als een bijschrift). En omdat schermlezers geen afbeeldingen kunnen lezen, gebruiken ze alternatieve tekst.

Bij de afbeeldingskeuzevraag kunt u een tekstbijschrift toevoegen voor elke afbeelding die u uploadt. Dit bijschrift wordt voor alle respondenten weergegeven. Als u alternatieve tekst wilt toevoegen voor toegankelijkheid, maar niet wilt dat deze bij alle respondenten wordt weergegeven, kunt u afbeeldingen rechtstreeks aan vraagtekst toevoegen en het veld met de beschrijving van de afbeelding gebruiken voor alternatieve tekst.

Als u een video toevoegt aan uw enquête, zorg dan voor ondertiteling bij de video.

2 Houd de sterretjes voor vereiste vragen. Standaard wordt er een sterretje naast de vraag weergegeven als een vraag een vereiste vraag is. Schakel deze optie niet uit. Vertel respondenten in de enquête-inleiding dat een sterretje betekent dat een vraag vereist is.

2 Wijzig de sterrenwaarderingspictogrammen in zwart. Als u het thema Pastel gebruikt en een sterrenwaarderingsvraag toevoegt, wijzigt u de pictogramkleur in zwart voor een goed contrast. Er wordt een vervolgkeuzemenu met kleuren weergegeven wanneer de vraag wordt bewerkt.

2 Schrijf duidelijke foutberichten. Als respondenten een ongeldig antwoord op een vraag invullen waarop antwoordvalidatie is toegepast of als ze een vereiste vraag overslaan, wordt er een foutbericht boven de tekst weergegeven. Pas de fouttekst aan, zodat het voor mensen duidelijk is hoe ze de vraag kunnen beantwoorden op een manier waarop ze kunnen doorgaan.

2 Bewerk geen standaardnavigatielabels. De navigatieknoppen hebben standaard de labels Vorige, Volgende en Gereed. Deze werken uitstekend in schermlezers.

2 Neem geen afbeeldingen op die knipperen of flitsen. Als u animaties in uw enquête gebruikt, moeten die voldoen aan de duurvereisten voor vernieuwen.

2 Plaats tekstvelden in de buurt van rijlabels. Als een rijlabel ver van het tekstveld staat, kan dat leiden tot problemen met de hulpmiddelen voor schermvergroting die worden gebruikt door respondenten die slecht zien. Bij meerdere tekstvakken, contactinformatie of vragen van het type matrix/beoordelingsschaal, past u de vraagindeling aan, zodat de labels en antwoordkeuzen dicht bij elkaar in de buurt staan.

2 Gebruik paginatitels voor Kop 2 (K2). Als u een K2 in uw koprangschikking wilt gebruiken, schakelt u paginatitels in.

Voorbeeldenquête

Onze test voor de toegankelijkheid van enquêtes bevat alle enquête-elementen voor WCAG2-conformiteit op het niveau AA.

 

Enquêtes invullen op een schermlezer

Schermlezers die we ondersteunen

 • JAWS
 • NVDA

Alle vraagtypen, behalve vragen met datum/tijd, bestandsuploadvragen en de betalingspagina, zijn compatibel met schermlezers. Voor een optimale invulervaring wordt aangeraden om de recentste versie van onze ondersteunde browsers te gebruiken.

Koppen

De volgende tabel beschrijft waar elk kopniveau voor staat in een SurveyMonkey-enquête. Raadpleeg de handleiding voor de schermlezer van uw voorkeur voor informatie over navigatie in online formulieren en online enquêtes.

KopniveauBeschrijving
Kop 1Enquêtetitel
Kop 2Paginatitels
Kop 3Paginabeschrijving
Kop 4Navigeren tussen vragen in een enquête
Kop 5Foutberichten

Houd er rekening mee dat kopniveau 5 (foutberichten) voor kopniveau 4 (vraagtekst) komt.

 • Als u een enquête invult, kunt u uw schermlezer gebruiken om te navigeren in de lijst met vragen door tussen elementen op kopniveau 4 te bewegen.
 • Als er foutberichten worden weergegeven als een pagina wordt ingediend, kunt u met uw schermlezer navigeren op kopniveau 5, zodat u kunt bewegen tussen vragen met foutberichten.

SurveyMonkey-enquêtes maken geen gebruik van kopniveau 6.

 

Feedback

SurveyMonkey zet zich in om mensen te helpen enquêtes te maken die toegankelijk zijn. Als u feedback hebt over hoe we het beter kunnen doen, vult u het feedbackformulier over SurveyMonkey-toegankelijkheid in.

Houd er rekening mee dat we mogelijk niet rechtstreeks op uw feedback reageren. We zorgen er wel voor dat uw opmerkingen en suggesties het juiste team bereiken.

 

Ontvang antwoorden