SurveyMonkey

Matris Sorusu

Ücretli özellik
Bu özelliğin abonelik paketinize dahil olup olmadığını görmek için oturum açın.

Matris sorusu, yanıtlayanlardan aynı sütun seçeneği grubunu kullanarak bir veya birkaç satır öğesini değerlendirmelerini isteyen kapalı uçlu bir sorudur.

Yaygın olarak Likert Ölçeği olarak bilinen Değerlendirme Ölçeği sorusu, Matris sorusunun her yanıt seçeneğine ağırlık verebileceğiniz bir çeşididir. Değerlendirme Ölçekleri, Sonuçları Analiz Et bölümünde her yanıt seçeneği için otomatik olarak bir ağırlıklı ortalama hesaplar.

İPUCU! Sütun seçeneklerini kısa tutun ve çok fazla satır ve sütun oluşturmaktan kaçının. Büyük matrisler, yanıtlayanların soruyu daha çabuk geçmek için yanıtlarını aceleye getirmelerine neden olabilir.

Bu soru türünü eklemek için:

 1. Kenar çubuğunun Oluştur bölümünden Matris/Değerlendirme Ölçeği seçeneğini anketinize sürükleyip bırakın.
 2. Satır alanlarına, yanıtlayanların değerlendirmesini istediğiniz öğeleri girin.
 3. Sütun alanlarına, yanıtlayanların satır seçeneklerini değerlendirirken kullanmalarını istediğiniz ölçüleri girin. Sütun seçenekleri her satır öğesi için geçerli olmalıdır.
 4. Diğer seçenekleri yapılandırın.
 5. Kaydet düğmesini tıklayın.

Bu seçeneği işaretlerseniz üç şey olur:

 • Satır alanları kaldırılır. Yalnızca soru metnini ve Sütun Seçeneklerini girmeniz gerekir.
 • Sonuçları Analiz Et bölümünde ağırlıklı bir ortalama hesaplanması için Ağırlık Kullan seçeneği uygulanır.
 • Yanıtlayanları seçtikleri yanıt seçeneğine göre anketin ilerisindeki bir noktaya atlatmak için Soru Atlama Mantığı ekleme seçeneği etkinleşir.

Yanıtlayanların her satırda birden çok yanıt seçeneği işaretlemesine izin vermek için onay kutuları kullanın.

Her sütuna bir ağırlık verir ve soru birden çok satırlı bir Değerlendirme Ölçeği veya Likert Ölçeği sorusuna dönüştürülür.

 • Bir Uygun Değil sütunu ekle:: Kalan seçeneklerin hiçbirinin geçerli olmaması halinde, yanıtlayanların seçebileceği bir "Uygun Değil" seçenekleri sütunu ekleyin. Uygun Değil seçeneğini seçen yanıtlayanların cevapları, değerlendirme ortalaması hesabına katılmaz. Bu seçenek ancak ağırlık kullanırsanız görünür.

Yanıtlayanların her sütunda yalnızca bir seçenek işaretlemesine izin verir. Yanıtlayanlardan, Derecelendirme sorusunda olduğu gibi, satır seçeneklerini birbiriyle karşılaştırmaları istenir. Bu seçenek, ancak her satırda yalnızca bir yanıta izin verirseniz görünür.

Anketinizi göndermeden önce, anketinizin yanıtlayanlara nasıl görüneceğini görmek için anket tasarımınızın önizlemesini yapın.

Yanıtlayanın ekran boyutuna bağlı olarak, çok fazla sütuna sahip büyük Matris/Değerlendirme Ölçeği soruları, yanıtlayanların uygun sütun seçeneklerinin tamamını görmeleri için sağa kaydırmalarını gerektirebilir. Matris/Değerlendirme Ölçeği sorularını kısa ve basit tutmak tamamlama oranlarını arttırabilir. Soru tiplerinin mobil olan ve olmayan tamamlama oranları üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgiyi blogumuzda bulabilirsiniz: Anketi Mobil Cihazda Yanıtlayanlar Nasıl Mutlu Edilir?

Yanıtlayanların belirli bir satır sayısı veya aralığında cevap vermesini zorunlu kılarsanız hata mesajını şartı yansıtacak şekilde özelleştirdiğinizden emin olun, böylece yanıtlayanlar soruya nasıl doğru şekilde cevap vereceklerini bilirler.

Zorunlu derecelendirme (her sütunda bir yanıt) seçeneğini işaretlerseniz yanıtlayanlar her sütun seçeneğine yalnızca bir satır öğesi uygulayabilirler. Bir yanıtlayan aynı sütun seçeneğini başka bir satır için seçmeye çalışırsa önceki seçimi kaybolur.

Sonuçlarınız, sorularınızın veya ifadelerinizin ilk sütundan itibaren sıralandığı bir tabloda gösterilir ve yanıt seçenekleri ilk satır boyunca listelenir.

Soruyu oluştururken Ağırlık Kullan veya Bunu tek satırlı bir değerlendirme ölçeği yap seçeneğini işaretlediyseniz yanıtlayanlardan değerlendirmelerini istediğiniz her soru veya ifade için ayrıca ortalama değerlendirmeyi görürsünüz.

Gerekirse yanıtlar toplandıktan sonra bile, anketin Tasarım bölümünde her yanıt seçeneğinin ağırlığını değiştirebilirsiniz.

Değerlendirme ortalaması şu şekilde hesaplanır:

w= yanıt seçeneğinin ağırlığı
x= yanıt seçeneğinin yanıt sayısı

( x 1 w 1 + x 2 w 2 + x 3 w 3 ... xnwn ) / Toplam

Değerlendirme Ölçeği sorunuza bir Uygun Değil sütunu eklemeyi seçerseniz hiçbir Uygun Değil yanıtı ağırlıklı ortalamaya katılmaz.

 • Örnek

Derinlik görüntüleme seçeneği, şu seçeneklerden birini seçmenize olanak sağlar:

 • Ağırlıklı Ortalama: Her yanıt seçeneğinin ortalama derecelendirmesini grafikle belirtir.
 • Dağılım: Her yanıt seçeneğini seçen yanıtlayanların mutlak sayısını veya yüzdesini grafikle belirtir.

Kullanılabilecek grafik türleri, soru türüne ve yapılandırdığınız görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Daha fazla bilgi: Özel Grafikler ve Veri Tabloları