SurveyMonkey

Bir "Diğer" Metin Kutusu veya Yorum Alanı Ekleme

Ucu kapalı bir soruya Diğer Metin Kutusu veya Yorum alanı eklenmesi, kişilerin seçimleri ile ilgili ek bilgiler sunmasını veya mevcut yanıt seçenekleri kendileri için geçerli değilse alternatif bir yanıt vermelerine olanak tanır.

Bir soruya "Diğer" metin kutusu eklemek için:

 1. Anketi Tasarla sekmesini tıklayın.
 2. Düzenlemek için bir soruyu tıklayın veya yeni bir soru ekleyin. Şu soru türlerinden biri olmalıdır:
  • Çoktan Seçmeli
  • Onay Kutuları
  • Yıldızlı Değerlendirme
  • Aşağı Açılır Menü
  • Matris/Değerlendirme Ölçeği
  • Aşağı Açılır Menü Matrisi
 3. Yanıt seçeneklerinin altında, Yorumlar için Bir "Diğer" Yanıt Seçeneği Ekle öğesini tıklayın.
 4. "Diğer" metin kutusunun etiketini özelleştirin. Etikette varsayılan olarak "Diğer (lütfen belirtin)" yazar.
 5. Uygunsa, yanıt seçeneği olarak görüntülemeyi veya yorum alanı olarak görüntülemeyi seçin.
 6. (İsteğe bağlı) Boyutu değiştirin ve yanıt doğrulama gereklilikleri ekleyin.
 7. Kaydet düğmesini tıklayın.

Çoktan Seçmeli, Onay Kutusu veya Açılır Menü

Çoktan Seçmeli, Onay Kutusu veya Aşağı Açılır Menü sorusuna "Diğer" metin kutusu eklediğinizde, bunu yanıt seçeneği veya yorum alanı olarak görüntülemeyi seçebilirsiniz. Anketiniz yanıt topladıktan sonra bu ayarı değiştirmek mümkün değildir.

İşlemAçıklama
Yanıt seçeneği olarak gösterinBu seçenek, yanıtlayanların listelenen başka bir yanıt seçeneğini seçmeden "Diğer" öğesini yanıt seçeneği olarak seçmesine olanak tanır. Ayrıca bir yanıtlayan, "Diğer" yanıt seçeneğini yorum girmeden seçtiğinde, görüntülenecek hata mesajını da özelleştirmeniz gerekir.
Yorum kutusu olarak gösterinBu seçenek, yanıtlayanların listelenen seçenekler içinden yanıtlarını seçmelerine ve ayrıca, seçimleriyle ilgili ucu açık yorumlar eklemelerine olanak tanır.

Matris

Bir Matris sorusunda Ağırlık Kullan seçeneğini işaretlerseniz, şu seçenekleri görürsünüz:

İşlemAçıklama
Soru için tek bir yorumBu, sorunun tamamının altına ek yorumlar için tek bir metin kutusu yerleştirir.
Her satır için bir yorumBu, sorudaki her satırın altına ek yorumlar için tek bir metin kutusu yerleştirir.

Yanıtlayanların yanıtlarını belirli bir biçimde girmelerini zorunlu hale getirmek için doğrulama seçeneklerini seçebilirsiniz. Doğrulama, yanıtlayanlar, anketin altındaki İleri veya Bitti düğmesini tıkladıklarında tetiklenir.

Onaylama SeçeneğiAçıklama
Bu yanıtı doğrulamayınKişiler, herhangi bir biçimde ucu açık bir yorum girebilir.
Belirli bir uzunlukta olsunKişiler, belirli bir karakter aralığında yer alan bir yanıt girmelidir.
Tam sayı olsunKişiler, belirli bir sayı aralığında yer alan bir tam sayı girmelidir.
Ondalık sayı olsunKişiler, belirli bir sayı aralığında yer alan bir ondalık sayı girmelidir.
Tarih olsun (AA/GG/YYYY)Kişiler, belirli bir tarih aralığında yer alan, GG/AA/YYYY biçiminde bir tarih girmelidir.
Tarih olsun (GG/AA/YYYY)Kişiler, belirli bir tarih aralığında yer alan, GG/AA/YYYY biçiminde bir tarih girmelidir.
E-posta adresi olsun.Kişiler, bir e-posta adresi girmelidir. NOT: Yanıtlayanların geçerli bir e-posta adresi girip girmediğini doğrulamanın bir yolu yoktur. Yalnızca yanıtlarının e-posta adresi biçiminde olup olmadığı saptanır.

İPUCU! Kişilerin yanıtları yanlış biçimdeyse, kişilerin bunları düzeltmelerine yardımcı olmak için hata mesajını özelleştirin. Bu, anket yanıtlayanların yanıtlarını başarıyla göndermesine yardımcı olur.