SurveyMonkey

Yüzdelerin Toplamı %100 Etmiyor

Yuvarlama nedeniyle, yüzdelerin toplamı her zaman %100 etmeyebilir. Bir veri tablosunu veya grafiği özelleştirirken kaç ondalık basamak gösterileceğini denetleyebilirsiniz.

Onay kutusu kullanılan sorularda, bir soruda seçilen yanıt seçeneklerinin toplam sayısı, soruya yanıt veren yanıtlayan sayısından fazla olabilir. Bu durum, toplam yanıt yüzdelerinin %100'ü aşmasına neden olur.