SurveyMonkey

Her yanıtlayana bir yanıt kimliği mi atanıyor?

Yanıtlar Analiz bölümüne geldiğinde, her yanıta bir kimlik numarası verilir. Bu numara Yanıtlayan Kimliği olarak kabul edilir ve bu numaraları yalnızca dışa aktarılan verilerde görürsünüz.

Ancak bu yanıtlayana özel bir numara değildir. Gerçek yanıta özeldir:

  • Yani aynı kişi ikinci bir yanıt gönderdiğinde aynı kimlik numarasını almaz.
  • Yeni yanıta kendine özel bir numara verilir.