Yüzdelerin Toplamı %100 Etmiyor

MAKALE

Yüzdelerin Toplamı %100 Etmiyor

Yuvarlama

Yuvarlama nedeniyle, yüzdelerin toplamı her zaman %100 etmeyebilir. Bir veri tablosunu veya grafiği özelleştirirken kaç ondalık basamak gösterileceğini denetleyebilirsiniz.

%100'ü Aşan Yanıt Yüzdeleri

Onay kutusu kullanılan sorularda, bir soruda seçilen yanıt seçeneklerinin toplam sayısı, soruya yanıt veren yanıtlayan sayısından fazla olabilir. Bu durum, toplam yanıt yüzdelerinin %100'ü aşmasına neden olur.