SurveyMonkey

E-mailadres van afzender en verificatie

Mensen die de enquête invullen zien het e-mailadres van afzender in het veld Van in uw Uitnodigingen per e-mail. U moet uw afzenderadres verifiëren om e-mailuitnodigingen te verzenden en om te garanderen dat u antwoorden, teste-mails en niet-aangenomen berichten kunt ontvangen.

Tip: om te voldoen aan ons beleid voor aanvaardbaar gebruik, moet uw afzenderadres een geldig adres zijn dat antwoorden accepteert en dat eigendom is van of dat wordt beheerd door de accounteigenaar.

Een bovenste witte rij met overzicht, geadresseerden en opties. Een middelste witte rij met het e-mailadres van de afzender en een invoegteken. Een onderste rij met in afwachting van verificatie in oranje, dubbele punt en helpcenterfriends@surveymonkey.com met een groene knop om de verificatie opnieuw te verzenden en een grijze wijzigingsknop.

Uw afzenderadres verifiëren:

  1. Stel uw uitnodigingsbericht op en klik op Volgende.
  2. Klik op E-mailadres van afzender.
  3. Als bij het afzenderadres Niet verzonden of In afwachting van verificatie staat, klikt u op Verifiëren of Verificatie opnieuw verzenden. Wilt u het e-mailadres van de afzender bijwerken, klik dan op Wijzigen.
  4. Ga naar het Postvak IN van uw e-mail en open het verificatiebericht met het onderwerp "Uw e-mailadres verifiëren" dat is verzonden vanaf surveymonkey@t.outbound.surveymonkey.com.
  5. Klik op de verificatiekoppeling in het bericht.
  6. Na het verifiëren kunt u uw bericht verzenden of plannen.

U hoeft een afzenderadres maar één keer per account te verifiëren. Als u een geverifieerd afzenderadres opnieuw wilt gebruiken, klikt u op Wijzigen, voert u het geverifieerde e-mailadres in en klikt u op Verifiëren.

U kunt het afzenderadres voor elke uitnodigingsbericht wijzigen. Wanneer het afzenderadres wijzigt, wordt dit gebruikt voor nieuwe en niet-verzonden berichten die worden verzonden via het verzamelprogramma.

Het afzenderadres wijzigen:

  1. Stel uw uitnodigingsbericht op en klik op Volgende.
  2. Klik op E-mailadres van afzender.
  3. Klik op Wijzigen.
  4. Verifieer het e-mailadres, als dat nodig is.

Wanneer respondenten een e-mailuitnodiging in hun Postvak IN zien, ziet het veld Van er ongeveer zo uit:

[E-mailadres van afzender] via surveymonkey.com

Nadat ze het bericht hebben geopend, zien invullers van enquêtes mogelijke enige extra tekst in het veld Van. Deze informatie kan niet worden bewerkt. De exacte opmaak is afhankelijk van de e-mailclient van de invuller van de enquête en het domein dat wordt gebruikt om het bericht te verzenden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het volgende wordt weergegeven:

survey-noreply@lr.outbound.surveymonkey.com namens [e-mailadres van afzender] via surveymonkey.com verzonden door survey-noreply@lr.outbound.surveymonkey.com <survey-noreply@lr.outbound.surveymonkey.com>

Tip: als u voor uw enquêtekoppeling gebruikmaakt van een URL voor eigen merkgebruik, kunt u surveymonkey.com vervangen door research.net in het veld Van.

Bij elke geadresseerde wordt alleen het eigen e-mailadres in het veld Aan weergegeven. Er zijn geen e-mailadressen van anderen zichtbaar. Met andere woorden, ondanks dat u iedereen hebt toegevoegd aan het veld Aan tijdens het opstellen van het bericht in SurveyMonkey, ontvangen ze allemaal hun eigen unieke e-mail en er wordt niemand anders weergegeven in het veld Aan, Cc of Bcc.