SurveyMonkey

Als u uw enquête verzendt, kunt u uw enquêtekoppeling aanpassen door een aangepast URL-einde te gebruiken en door het domein te wijzigen en het subdomein te wijzigen.

Aangepast URL-einde

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

U kunt met een aangepast URL-einde uw koppeling relevanter maken voor uw enquête en respondenten. Het URL-einde is het deel van de URL dat na de /r/ in een enquêtekoppeling komt. Standaard is dit een willekeurige door SurveyMonkey gegenereerde reeks cijfers en letters.

nl.surveymonkey.com/r/uw_aangepaste_einde

U kunt een aangepast URL-einde gebruiken voor elk verzamelprogramma voor webkoppelingen of verzamelprogramma voor sociale media. Dit is bij andere typen verzamelprogramma's niet mogelijk.

U kunt uw aangepaste URL-einde voor webkoppelingen niet aanpassen als de verzamelprogrammaoptie Terugkerende enquête is ingeschakeld. Als u een aangepast URL-einde maakt, wordt de terugkerende enquête automatisch uitgeschakeld, en vice versa.

Een aangepast URL-einde maken:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op het verzamelprogramma voor webkoppelingen of sociale media dat u wilt bewerken.
 3. Klik op Aanpassen rechts van de enquêtekoppeling.
 4. Voer een aangepast URL-einde in (100 tekens of minder).
 5. Klik op Opslaan.
 • Ondersteunde tekens
 • Een aangepast URL-einde overdragen
 • Een verzamelprogramma met een aangepast URL-einde verwijderen

Tip: als u de URL aanpast nadat u de enquête hebt verzonden, werkt zowel de oude koppeling als de aangepaste koppeling.

URL eigen merkgebruik

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

U kunt ook het domein van uw enquêtekoppeling wijzigen, zodat de URL voor eigen merkgebruik wordt gebruikt. U kunt het domein research.net gebruiken om een URL voor eigen merkgebruik voor uw enquête te maken.

www.research.net/r/uw_aangepaste_einde

Als u uw standaarddomeinvoorkeur wijzigt, gebruiken nieuwe verzamelprogramma’s het domein dat u selecteert. Dit is niet van invloed op bestaande verzamelprogramma's.

Uw standaard domeinvoorkeur wijzigen:

 1. Klik op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van uw account.
 2. Klik op Mijn account in het vervolgkeuzemenu.
 3. Schuif naar Algemene voorkeuren.
 4. Klik naast Enquêtedomein op Bewerken om uw voorkeur te wijzigen. Deze wijziging is van toepassing op alle toekomstige verzamelprogramma’s die u maakt. U moet het domein voor bestaande verzamelprogramma's handmatig bijwerken.

ADD-ON voor ENTERPRISE:: het aanvragen van een aangepast subdomein is alleen beschikbaar voor Enterprise-klanten. Neem contact op met Verkoop als u geïnteresseerd bent. Als u al een Enterprise-account hebt, neemt u contact op met uw Customer Success Manager (CSM).

U kunt ook het subdomein van uw enquêtekoppeling wijzigen, zodat dit beter herkenbaar is voor uw organisatie.

https://aangepastsubdomein.surveymonkey.com/r/uw_aangepaste_einde

https://aangepastsubdomein.research.net/r/uw_aangepaste_einde

U kunt dit vervolgens kiezen als uw standaarddomein bij voorkeur door bovenstaande stappen te volgen in Uw standaarddomein.

 • Webkoppeling
 • Uitnodiging per e-mail
 • Sociale media
 • Sms-bericht
 • Facebook Messenger
 • Andere typen verzamelprogramma's

Bètafunctie: op basis van uw huidige locatie ziet u mogelijk landspecifieke SurveyMonkey-domeinen die voor u beschikbaar zijn als u het domein voor een verzamelprogramma wijzigt. Bijvoorbeeld www.surveymonkey.co.uk in het Verenigd Koninkrijk of www.surveymonkey.de in Duitsland. U kunt deze domeinen niet combineren met het domein voor eigen merkgebruik. Het adres www.research.de wordt bijvoorbeeld niet ondersteund.