SurveyMonkey

Gegevens verzamelen en aanbevolen procedures op beveiligingsgebied

Het is de verantwoordelijkheid van accounthouders om te zorgen dat hun enquêtes voldoen aan privacywetgeving. Als u persoonlijke gegevens verzamelt, informeer enquêtedeelnemers dan over hoe u van plan bent hun gegevens te gebruiken. We moedigen u bovendien aan om zelf juridisch advies in te winnen over naleving van privacywetgeving en -voorschriften.

Maak reacties anoniem en vraag niet naar gevoelige informatie waar dat mogelijk is, om te voorkomen dat enquêtes persoonlijke informatie verzamelen.

Als u persoonlijke informatie verzamelt, bedenk dan hoelang u deze nodig hebt en waarom deze moet worden opgeslagen in uw SurveyMonkey-account. Sla persoonlijke informatie niet langer op dan noodzakelijk is.

Controleer de enquêtegegevens in uw account regelmatig en verwijder deze als u de gegevens niet meer nodig hebt.

Als u uw privacyprocedures deelt met enquêtedeelnemers, neemt u mogelijk zorgen bij hen over hun gegevens weg en verhoogt u uw reactiepercentage.

Beschrijf uw privacyprocedures in een enquête-inleiding of de e-mail waarmee u mensen uitnodigt om de enquête in te vullen. U kunt daarnaast een hyperlink naar uw privacymelding toevoegen. Als u gebruikmaakt van een functie die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie en/of zelflerende systemen in SurveyMonkey, moet u niet vergeten transparant te zijn over dit gebruik in uw privacykennisgevingen. Deze functies zijn meestal duidelijk aangegeven of u kunt hierover meer lezen in dit Helpcenter.

U kunt logica voor overslaan gebruiken om respondenten te diskwalificeren die niet akkoord gaan met uw voorwaarden of uw privacymelding of -procedures.

Privacyverklaringen bevatten vaak het volgende:

  • Welke persoonlijke informatie u verzamelt: geef aan of u reacties anonimiseert of reacties bijhoudt met het e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonlijke informatie die wordt verzameld via uw enquête of wordt opgeslagen in uw verzamelprogramma.
  • Hoe u de gegevens gaat gebruiken: leg uit waarom u de enquête stuurt en wat u met de verzamelde gegevens wilt doen.
  • Of u de enquêtegegevens gaat delen: licht toe wie er toegang zal hebben tot de gegevens.
  • Of enquêtedeelnemers hun reacties kunnen bewerken: laat mensen weten of ze hun antwoorden kunnen bewerken.
  • Hoe enquêtedeelnemers contact met u kunnen opnemen: neem een e-mailadres of contactformulier op om contact op te nemen.

TIP! U kunt een koppeling opnemen naar onze privacymelding en beveiligingsverklaring om te delen hoe wij omgaan met gegevens.

Het is uw verantwoordelijkheid om rekening te houden met de toepasselijke privacywetgeving, voorschriften en intern beleid voor uw organisatie. Zorg ervoor dat uw enquête ook hieraan voldoet.