SurveyMonkey

Zijn mijn enquêtereacties anoniem en veilig?

Makers van enquêtes kunnen kiezen voor anoniem reacties verzamelen of respondenten bijhouden.

Persoonlijke informatie kan op twee manieren worden verzameld door een enquêtemaker: (1) door u uitdrukkelijk om uw persoonlijke gegevens te vragen in de enquête en (2) door de opties van het enquêteverzamelprogramma te configureren om automatisch bepaalde informatie te verzamelen.

We bieden verscheidene distributiemethoden. Deze worden verzamelprogramma's genoemd. Elk type verzamelprogramma kent andere instellingen of verzamelprogramma-opties die van invloed zijn op de ervaring bij het invullen van de enquête en welke respondentinformatie er wordt geregistreerd.

  • Bij alle verzamelprogramma's kan de maker van de enquête Anonieme reacties in- of uitschakelen, behalve bij verzamelprogramma's van het type Facebook Messenger.
  • Bij alle verzamelprogramma's kan de maker van de enquête het traceren van IP-adressen in- of uitschakelen, behalve bij verzamelprogramma's van het type Facebook Messenger.
  • Verzamelprogramma's voor uitnodiging per e-mail stellen makers van enquêtes in staat om uitnodigingen per e-mail bij te houden.
  • Elke reactie die via het verzamelprogramma voor Facebook Messenger wordt geregistreerd, wordt gekoppeld aan de voor- en achternaam van de respondent op Facebook. Het is momenteel niet mogelijk om dit uit te schakelen. Verder registreert dit type verzamelprogramma geen IP-adressen. Facebook heeft mogelijk eveneens toegang tot de reacties als de aanbieder van Facebook Messenger. Zie het gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie.
  • Sommige integraties maken automatisch verzamelprogramma's in SurveyMonkey. De anonimiteitsinstellingen van een integratie bepalen of SurveyMonkey-verzamelprogramma's identificerende informatie over de enquêtedeelnemer registreren. Microsoft Teams registreert bijvoorbeeld de voornaam en achternaam van enquêtedeelnemers, tenzij Reacties anoniem houden is geselecteerd.

Makers van enquêtes hebben mogelijk hun eigen privacybeleid voor enquêtes die ze via onze services maken. Hierin wordt beschreven hoe ze omgaan met tot u persoonlijk herleidbare informatie.

  • We moedigen u aan dat beleid te lezen of rechtstreeks contact op te nemen met de maker van de enquête als u vragen hebt over de privacyprocedures.
  • Als de maker van de enquête de verzamelmethode niet vermeldt in de inleiding van de enquête, kunt u contact opnemen met de maker om na te gaan of de reacties anoniem zijn.

In onze privacymelding leest u hoe wij omgaan met persoonlijke informatie van respondenten.

SurveyMonkey neemt de beveiligings- en privacyaangelegenheden van gebruikers serieus. We streven ernaar om te waarborgen dat gebruikersgegevens veilig worden bewaard en dat we niet meer persoonlijke informatie verzamelen dan strikt noodzakelijk is om de ervaring van onze gebruikers met SurveyMonkey zo efficiënt en prettig mogelijk te maken. We proberen bovendien gegevens zo discreet mogelijk te verzamelen. We proberen transparant te zijn over onze beveiligingsstructuur en -procedures zodat u weet dat uw gegevens in voldoende mate worden beschermd. SurveyMonkey beschikt daarnaast over een ISO27001-certificering. Zie onze veiligheidsverklaring voor meer informatie.

Enquêtes beginnen met https://. Dit betekent dat uw enquêtereacties worden verzonden via een beveiligde, versleutelde verbinding.