SurveyMonkey

Meertalige enquêtes

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

U kunt een meertalige enquête maken met verschillende taalopties door uw eigen vertalingen toe te voegen. Met één enquête kunnen uw respondenten de taal kiezen waarmee ze zich het meest op hun gemak voelen via een keuzemenu. U kunt ook een koppeling verzenden die uw enquête automatisch opent in de geselecteerde taal.

U kunt respondenten via een lijst de taal van hun voorkeur laten kiezen in de enquête. Of u kunt een speciale koppeling voor elke taal verzenden waarmee de enquête automatisch in die taal wordt geopend.

Dit is eenvoudig in te stellen:

1. Voltooi uw enquêteontwerp en verzamelprogrammaopties

2. Voeg een taal toe

3. Download het vertaalbestand voor die taal

4. Voeg uw eigen vertalingen toe aan het bestand

5. Upload het vertaalde bestand naar SurveyMonkey

Nadat u een taal aan uw enquête hebt toegevoegd, kunt u het bestand downloaden en aan de slag gaan met uw vertalingen. Deze bestanden zijn uniek voor elke enquête. Als u een kopie van een enquête maakt, moet u een nieuw vertaalbestand maken voor die kopie.

Een enquêtetaal toevoegen:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.
 2. Klik op de linkerzijbalk op Opties.
 3. Klik op Taal.
 4. Kies de standaard enquêtetaal in het vervolgkeuzemenu. Dit is de taal waarop u de vertalingen baseert.
 5. Klik op + Taal om het venster Enquêtetalen te openen.
 6. Klik op + Taal.
 7. Selecteer een taal in het vervolgkeuzemenu.
 8. Klik op Toevoegen.
 9. Klik op Downloaden om het vertaalbestand naar uw computer te downloaden.
 10. Klik op Gereed.

Sommige talen kennen verschillende dialecten, afhankelijk van het land of de regio. Klik bij deze talen op de optie + Landinstelling en kies het specifieke dialect of de landinstelling waarvoor u vertalingen wilt verstrekken.

Hebreeuwse, Arabische en Perzische tekst wordt automatisch weergegeven van rechts naar links. We ondersteunen geen andere talen die van rechts naar links worden geschreven.

Uw gedownloade .csv-bestandheeft mogelijk vooraf ingevulde vertalingen voor standaardtekst in de kolom Translated_Text (alleen deze kolom wijzigen). U kunt deze tekst bewerken.Laat alle andere kolommen ongewijzigd, inclusief Oorspronkelijke tekst: dit is de enquêtetekst in de standaardtaal.

Ondervindt u problemen met Excel of een ander spreadsheetprogramma, probeer dan Google Spreadsheets. Download en sla uw bestand op als door komma's gescheiden waarden (.csv, huidige sheet).

 • Vertaalstappen voor Mac-gebruikers
 • Vertaalstappen voor pc-gebruikers

Het andere vertalingsbestand heeft een PO-indeling (met de bestandsextensie .po). Deze wordt vaak gebruikt in gespecialiseerde vertaalsoftware om vertalingen op meertalige websites te beheren.

We raden u aan om vertaalsoftware te gebruiken, zoals Transifex of Poedit, om het PO-bestand te vertalen in een interface die gebruikersvriendelijker is. U kunt vervolgens het vertaalde PO-stand exporteren en uploaden naar SurveyMonkey. U kunt ook een teksteditor op uw computer gebruiken, zoals het kladblok op een pc of TextEdit op een Mac om het bestand te openen en bewerken.

Als u het PO-bestand in een teksteditor opent, ziet u een grote hoeveelheid code. Maar geen zorgen! U hoeft geen code te kennen om het bestand te vertalen. U moet zich richten op twee onderdelen:

TrefwoordBeschrijving
msgidUw enquêtetekst in de standaardtaal.
msgtrDe vertaling.

De codes msgid en msgstr worden in het hele bestand weergegeven voor elk stuk tekst dat in uw enquête te zien is.

Vertalingen aan uw bestand toevoegen:

 1. Controleer voor elk stuk enquêtetekst (msgid) in het bestand de vertaling (msgstr) die direct na deze tekst te zien is:
  • Als de dubbele aanhalingstekens leeg zijn, betekent dit dat u zelf vertalingen voor de tekst tussen de dubbele aanhalingstekens moet plaatsen.
  • Bevatten de dubbele aanhalingstekens al een vertaling, dan hebben we al een deel van het werk voor u gedaan. Wij vullen het bestand vooraf aan met enkele vertalingen, maar u kunt de tekst indien nodig nog bewerken.
 2. Sla het bestand op als u al uw vertalingen hebt toegevoegd.

Hier zijn enkele passages uit een PO-bestand waarin de standaard enquêtetaal Engels is. U vertaalt de enquête naar het Spaans. Deze voorbeelden maken duidelijk hoe u het PO-bestand moet lezen en hoe u uw vertalingen op de juiste plaats neerzet.

 • Vooraf ingevulde vertalingen
 • Onvertaalde tekst
 • Uw vertalingen toevoegen

Als u meer wilt lezen over de PO-bestandsindeling, gaat u naar Pology.

Nadat u het vertaalde bestand hebt opgeslagen, gaat u terug naar SurveyMonkey en uploadt u de vertalingen naar uw enquête.

Het vertaalde bestand uploaden naar SurveyMonkey:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op Opties op de linkerzijbalk.
 2. Klik op Taal.
 3. Klik op Talen bewerken om het venster Enquêtetalen te openen.
 4. Klik naast de taal die u wilt uploaden op Bestand vervangen.
 5. Selecteer een of meer vertaalde bestanden om te uploaden. 
 6. De taal wordt automatisch ingeschakeld en u kunt aan de slag. Klik op de schakeloptie om de taal uit te schakelen als u wilt wachten voordat u deze publiceert.
 7. Controleer of het bestand volledig is vertaald. Als het aangegeven percentage lager is dan 100%, is een deel van uw enquêtetekst niet vertaald.

 • Ontbrekende vertalingen toevoegen

Lees hoe u bestaande talen en vertalingen kunt beheren die u aan uw enquête hebt toegevoegd.

 • Vertalingen vervangen of bijwerken
 • Een taal uitschakelen
 • Een taal verwijderen
 • De standaardtaal wijzigen

U kunt met elk type verzamelprogramma een meertalige enquête verzenden. Maar we raden het webkoppeling-verzamelprogramma aan, omdat u mensen rechtstreeks hun specifieke taalversie van uw enquête kunt sturen via taalkoppelingen.

Bij een taalkoppeling wordt de enquête automatisch in de opgegeven taal geopend. Mensen die de enquête invullen, hoeven dus niet zelf de taal van hun voorkeur te selecteren in het vervolgkeuzemenu. Dit is een handige optie als u van plan bent uw enquête apart naar verschillende taalgroepen te sturen.

De basis-URL van elke taalkoppeling is dezelfde als de hoofdenquêtekoppeling. Dus als u taalkoppelingen gebruikt, worden er geen afzonderlijke verzamelprogramma's gemaakt. Al uw reacties worden nog steeds gekoppeld aan hetzelfde verzamelprogramma.

Een taalkoppeling ophalen:

 1. Maak een nieuwe webkoppeling.
 2. Klik onder de hoofdenquêtekoppeling op Taalkoppelingen.
 3. Klik op Kopiëren naast een taalkoppeling om die naar uw klembord te kopiëren.
 4. Deel deze waar u maar wilt.

Als u uw meertalige enquête verzendt waarin u gebruikmaakt van een ander type verzamelprogramma, zijn er mogelijk elementen die u niet kunt vertalen. Uw enquête wordt in de standaardtaal verzonden en respondenten kunnen hun voorkeurstaal kiezen in het vervolgkeuzemenu.

Bij de analyse van uw resultaten worden alle reacties voor alle talen samengevoegd in één gegevensset. In uw resultaten worden de vraagtekst en antwoordkeuzen weergegeven in de standaard enquêtetaal. Deze vertegenwoordigen wel alle reacties op uw enquête, ongeacht de taal die de respondent heeft geselecteerd.

Als u reacties exporteert, zijn de vraag- en antwoordtekst in uw standaard enquêtetaal. Als u reacties wilt zien op basis van de taal waarin mensen de enquête hebben ingevuld, kunt u filteren op taal.

Als u wilt zien in welke taal elke respondent de enquête heeft ingevuld, bekijkt u de sectie Individuele reacties of exporteert u alle reactiegegevens in XLS- of SPSS-indeling.