SurveyMonkey

Exports

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

U kunt uw enquêteresultaten exporteren naar een PDF-bestand (Portable Document Format). PDF-exports zijn ideaal voor afdrukken en delen omdat ze geen aanvullende analyse of bewerking vereisen. Voorbeeldexports bekijken »

Uw enquêteresultaten exporteren:

  1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Klik op Opslaan als boven aan de pagina.
  3. Klik op Bestand exporteren.
  4. Selecteer een exporttype: Alle overzichtsgegevens of Alle individuele reacties.
  5. Kies PDF, selecteer uw exportopties en klik op Exporteren.
  6. Klik onder Exports in de linkerzijbalk op de export om het bestand te downloaden naar uw computer. Exports worden hier 14 dagen lang opgeslagen.

In exports van alle overzichtsgegevens worden enquêteresultaten geordend per vraag. De PDF-export bevat de exacte diagrammen, tabellen en open reacties die u ziet op het tabblad Vragenoverzicht.

  • Selecteer Open reacties opnemen bij het exporteren om antwoorden in commentaarvakken, tekstvakken of vragen te bekijken waarbij Andere een antwoordoptie of een veld voor opmerkingen was.
  • U hebt de optie om elke vraag te starten op een nieuwe pagina, waarbij een pagina-einde wordt toegevoegd na elke vraag.

Als u de resultaten van een afzonderlijke vraag wilt exporteren en niet de volledige weergave, klikt u op Exporteren bovenaan een vraag in plaats van op Alles exporteren bovenaan de pagina.

Als u optimaal gebruik wilt maken van uw PDF-export, leest u meer over het maken van aangepaste diagrammen.

In exports van alle individuele reacties worden enquêteresultaten geordend per respondent.

Dezelfde exportindelingen zijn beschikbaar voor zowel Alle reactiegegevens als Alle individuele reacties. Bij het exporttype Alle individuele reacties wordt PDF simpelweg vooraf geselecteerd zodat u snel dezelfde informatie kunt downloaden als de informatie die u ziet op het tabblad Individuele reacties.

U kunt maximaal 3000 antwoorden tegelijk exporteren. Als u een enquête met 10 vragen hebt, kunt u dus 300 complete reacties tegelijk exporteren.

U kunt de antwoorden voor een enkele respondent exporteren vanaf het tabblad Individuele reacties. Klik in de rechterbovenhoek van de reactie op Exporteren.