SurveyMonkey

Een weergave is een momentopname van uw enquêtegegevens die is gebaseerd op regels die u toepast op enquêteresultaten. U kunt een opgeslagen weergave maken om eenvoudig secties van uw gegevens te bekijken zonder dat u deze opnieuw hoeft te maken.

Stel dat u een klanttevredenheidsenquête uitstuurt die vragen bevat over welke winkellocatie de klant heeft bezocht. U kunt vervolgens de enquêteresultaten opsplitsen met behulp van regels. Maak daarna een opgeslagen weergave voor elke winkellocatie, zodat u de feedback beter kunt doorgronden.

TypeDescription
Huidige weergaveDe huidige weergave is een weergave met uw enquêteresultaten, waarop eventueel een filter, vergelijkingsregel of weergaveregel is toegepast.
Opgeslagen weergaveU kunt de huidige weergave opslaan om een opgeslagen weergave te maken. Die kunt u dan later opnieuw openen. Zo kunt u eenvoudig secties van uw gegevens bekijken zonder dat u de regels telkens opnieuw moet toepassen.
Oorspronkelijke weergaveDe oorspronkelijke weergave toont uw enquêtegegevens zonder toegepaste regels. U kunt altijd teruggaan naar de oorspronkelijke weergave.

Opgeslagen weergaven

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Een opgeslagen weergave maken:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Gebruik de sectie ø Regels van de zijbalk om regels toe te passen op uw enquêteresultaten.
 3. Als u eenmaal een gewenste combinatie hebt, klikt u op Opslaan als rechtsboven in het scherm.
 4. Selecteer Nieuwe weergave. Uw opgeslagen weergave wordt nu weergegeven in de sectie E Opgeslagen weergaven van de zijbalk.

TIP! Als uw enquête wordt gedeeld met uw team, is uw gedeelde weergave zichtbaar voor iedereen met wie u de enquête deelt.

Klik in de linkerzijbalk van de sectie E Opgeslagen weergaven op het pictogram Meer naast een weergave om de naam te wijzigen, te kopiëren of te verwijderen.

Een groen selectievinkje 2 naast een weergave betekent dat deze actief is. U kunt een weergave in- of uitschakelen door op de naam te klikken.

Als u een regel toevoegt of verwijdert terwijl een opgeslagen weergave actief is, worden de knoppen Opslaan en Terugzetten weergegeven naast de opgeslagen weergave. Klik op Opslaan om de nieuwe regel op te slaan bij die opgeslagen weergave. Klik op Terugzetten om terug te gaan naar de opgeslagen weergave zoals die voorheen was.

U kunt een koppeling naar een opgeslagen weergave delen. U maakt zo een pagina met gedeelde gegevens.

Exports

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

U kunt enquêteresultaten exporteren met toegepaste regels door de huidige weergave of een opgeslagen weergave te exporteren.

Een weergave exporteren:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik op E Opgeslagen weergaven.
 3. Klik op het pictogram Meer . naast de weergave die u wilt exporteren.
 4. Selecteer Weergave exporteren.
 5. Kies Overzichtsgegevens of Alle reactiegegevens.
 6. Selecteer de gewenste bestandsindeling en instellingen.
 7. Klik op Exporteren.
 8. Klik in de sectie } Exports van de linkerzijbalk op de export om het bestand te downloaden naar uw computer. Exports worden hier 14 dagen lang opgeslagen.