Optelsom van percentages komt niet uit op 100%

Artikel

Optelsom van percentages komt niet uit op 100%

Afronding

Door afronding bedraagt de som van alle reactiepercentages mogelijk niet 100%. U kunt bepalen hoeveel posities achter het decimaalteken moeten worden weergegeven bij het aanpassen van een diagram of gegevenstabel.

Reactiepercentages overschrijden 100%

Bij vragen waarbij selectievakjes worden gebruikt, kan het totale aantal antwoordkeuzen dat wordt geselecteerd voor een vraag groter zijn dan het aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord. Dit kan ertoe leiden dat het totale reactiepercentage 100% overschrijdt.