m

SSL-encryptie

SSL (Secure Sockets Layer) is een protocol dat is ontwikkeld voor het verzenden van privédocumenten of -gegevens via internet. Via SSL-encryptie wordt een veilige verbinding tot stand gebracht tussen een client en een server, waarbij gevoelige informatie die via het web wordt verzonden, wordt gecodeerd.

Veel websites, zoals bank- of e-commercesites, gebruiken SSL om vertrouwelijke gebruikersinformatie te verkrijgen.

U kunt zien of een webpagina over SSL beschikt als de URL begint met https:// in plaats van http://. In uw browser wordt tevens mogelijk een pictogram in de vorm van een open of gesloten slot weergegeven in de adresbalk.

SSL inschakelen

SSL-encryptie wordt automatisch ingeschakeld voor alle enquêtes en werkt op alle browsers die wij ondersteunen.

SSL uitschakelen

U kunt SSL-encryptie uitschakelen in de verzamelprogrammaopties wanneer u sommige typen verzamelprogramma's gebruikt.

U kunt SSL-encryptie niet uitschakelen voor Verzamelprogramma's Webenquête of Verzamelprogramma's voor e-mailuitnodigingen, dus u ziet deze optie niet in deze typen verzamelprogramma's.

Via SSL-encryptie wordt een veilige verbinding tot stand gebracht tussen een client en een server, waarbij gevoelige informatie wordt gecodeerd. SSL-encryptie wordt automatisch ingeschakeld voor enquêtes. U kunt SSL-encryptie uitschakelen in de opties van uw verzamelprogramma.

Ontvang antwoorden