m

Eindpagina voor enquête

Betaalde functie: U kunt de eindpagina van de enquête alleen bewerken bij sommige betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

De verzamelprogrammaoptie Eindpagina voor enquête stelt in wat respondenten te zien krijgen als ze uw enquête voltooien.

De eindpagina van een enquête bewerken:

  1. Klik in de sectie Reacties verzamelen van uw enquête op de naam van het verzamelprogramma en open de verzamelprogrammaopties. Mogelijk moet u klikken op Geavanceerde opties weergeven.
  2. Klik op Eindpagina voor enquête.
  3. Kies een van de beschikbare opties.
TIP! De eindpagina van de enquête die u selecteert, wordt opgeslagen bij het individuele verzamelprogramma. U moet een eindpagina voor de enquête voor alle verzamelprogramma's van de enquête afzonderlijk kiezen.

Opties voor de eindpagina van een enquête

De eindpagina van een enquête kan alleen bij sommige geavanceerde abonnementen worden bewerkt. Als deze functie niet beschikbaar is voor uw abonnement, wordt de optie voor een upgrade weergegeven als u probeert de functie te gebruiken in uw account.

Afhankelijk van het type verzamelprogramma dat u gebruikt, kiest u een van de volgende opties:

OptieBeschrijving
Aan: de standaardeindpagina weergevenRespondenten worden standaard naar een webpagina van SurveyMonkey omgeleid nadat ze uw enquête hebben voltooid. Op deze pagina worden ze bedankt voor deelname aan de enquête en ontvangen ze informatie over onze site.
Aan: een aangepaste eindpagina weergevenRespondenten worden omgeleid naar uw webpagina nadat ze de enquête hebben voltooid. Geef de URL naar een website van uw keuze op.
Uit: de beginpagina van de enquête opnieuw weergeven en een andere reactie toestaanDe eerste pagina van uw enquête wordt geopend om een nieuwe reactie vast te leggen. U moet een verzamelprogramma voor webkoppelingen hebben en Meerdere reacties inschakelen als u deze optie wilt gebruiken.
Uit: het enquêtevenster of het enquêtetabblad sluitenHet venster of het tabblad met de enquête wordt na het voltooien gesloten. Sommige respondenten krijgen mogelijk een lege pagina te zien of worden gevraagd om te bevestigen dat ze het venster willen sluiten. Dit is afhankelijk van hun browser.

Als u het nesten van pagina's en andere fouten wilt voorkomen, kunt u de eindpagina voor de enquête niet bewerken als u uw enquête via een verzamelprogramma voor websites op een webpagina insluit.

Privacy- of beveiligingscertificaatfout

Kiest u om een aangepaste pagina weer te geven en de webpagina waarnaar u uw respondenten omleidt is *niet* met SSL versleuteld, dan wordt er bij uw respondenten mogelijk een privacy- of beveiligingscertificaatwaarschuwing weergegeven als u https hebt gebruikt in uw URL. Als u dit wilt vermijden, verwijdert u de "s" en gebruikt u in plaats daarvan http in de URL.

SurveyMonkey-branding:

U kunt de SurveyMonkey-branding verwijderen die mogelijk op de eindpagina van de enquête wordt weergegeven als u de URL voor eigen merkgebruik (research.net) gebruikt voor uw verzamelprogramma.

U kunt de pagina die respondenten te zien krijgen na het invullen van uw enquête aanpassen door een eindpagina voor de enquête te kiezen. Leid respondenten om naar uw eigen webpagina, sluit het enquêtevenster of ga terug naar het begin van de enquête.

Ontvang antwoorden