m

Eindpagina voor enquête

BETAALDE FUNCTIE: Het bewerken van de eindpagina voor de enquête is alleen mogelijk bij sommige betaalde plannen. Controleer of dat bij uw plan het geval is.

U kunt de pagina die respondenten te zien krijgen nadat zij uw enquête hebben voltooid, aanpassen door een eindpagina voor de enquête te kiezen (dit was voorheen de optie Voltooiing van enquête).

U kunt als volgt de eindpagina van een enquête bewerken:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op de naam van het verzamelprogramma en ga naar de verzamelprogrammaopties. Mogelijk moet u klikken op Geavanceerde opties weergeven.
  3. Kies een van de beschikbare opties.
TIP! De eindpagina voor enquête die u selecteert, wordt opgeslagen bij het individuele verzamelprogramma. U moet een eindpagina voor de enquête kiezen voor elk van de verzamelprogramma's voor de enquête afzonderlijk.

Opties voor de eindpagina van een enquête

U kunt de eindpagina van een enquête bewerken in sommige geavanceerde abonnementen. Als deze functie niet beschikbaar is voor uw abonnement, wordt de optie voor het uitvoeren van een upgrade weergegeven als u probeert de functie te gebruiken in uw account.

Afhankelijk van het type verzamelprogramma dat u gebruikt, kunt u een van de volgende opties kiezen:

OptieBeschrijving
Aan: de standaardeindpagina weergevenRespondenten worden standaard naar een webpagina van SurveyMonkey omgeleid nadat ze uw enquête hebben voltooid. Op deze pagina wordt de respondent bedankt voor deelname aan de enquête en ontvangt hij of zij informatie over onze site.
Aan: een aangepaste eindpagina weergevenRespondenten worden omgeleid naar uw webpagina nadat ze de enquête hebben voltooid. Geef de URL naar een website van uw keuze op.
Uit: de beginpagina van de enquête opnieuw weergeven en een andere reactie toestaanDe eerste pagina van uw enquête wordt geopend om een nieuwe reactie vast te leggen. U moet een verzamelprogramma voor webkoppelingen en Meerdere reacties inschakelen als u deze optie wilt gebruiken.
Uit: het enquêtevenster of het enquêtetabblad sluitenHet venster of het tabblad met de enquête wordt na het voltooien gesloten. Afhankelijk van de browser van een respondent, wordt bij sommige respondenten mogelijk een lege pagina weergegeven of ze worden gevraagd om te bevestigen dat ze het venster willen sluiten.

Om het nesten van pagina's en andere fouten te voorkomen, kunt u de eindpagina voor de enquête niet bewerken als u uw enquête via een verzamelprogramma voor websites op een webpagina insluit.

Privacy- of beveiligingscertificaatfout

Als u ervoor kiest een aangepaste pagina weer te geven en de webpagina waarnaar u uw respondenten omleidt *niet* met SSL is versleuteld, wordt er bij uw respondenten mogelijk een privacy- of beveiligingscertificaatwaarschuwing weergegeven als u https hebt gebruikt in uw URL. Als u dit wilt vermijden, verwijdert u de "s" en gebruikt u in plaats daarvan http in de URL.

SurveyMonkey-branding

U kunt de SurveyMonkey-branding verwijderen die mogelijk op de eindpagina van de enquête wordt weergegeven als u de URL voor eigen merkgebruik (research.net) gebruikt voor uw verzamelprogramma.

U kunt de pagina die respondenten te zien krijgen nadat zij uw enquête hebben voltooid, aanpassen door een eindpagina voor de enquête te kiezen. Leid respondenten om naar uw eigen webpagina, sluit het enquêtevenster of ga terug naar het begin van de enquête.

Ontvang antwoorden