m

Aangepaste variabelen

Aangepaste variabelen is een logicafunctie die u kunt gebruiken met een verzamelprogramma voor webkoppeling om gegevens bij te houden over mensen die uw enquête invullen. Deze functie verzendt gegevens die u opneemt in uw enquêtekoppeling naar uw enquêteresultaten.

Ga naar...

Video-overzicht

 

Aangepaste variabelen instellen

Maak aangepaste variabelen terwijl u uw enquête ontwerpt en voeg deze toe aan uw verzamelprogramma voor webkoppeling voordat u de enquête verzendt. Zodra u reacties hebt ontvangen, kunt u de aangepaste variabelen bekijken als u de reacties exporteert.

1. Aangepaste variabelen maken in uw enquêteontwerp

Aangepaste variabelen toevoegen:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik in de linkerzijbalk op het pictogram @ Logica.
 3. Klik op Aangepaste variabelen.
 4. Klik op + Nieuwe aangepaste variabele.
 5. De eerste variabele instellen:
  • Naam variabelenaam (vereist): Deze wordt opgenomen in de webkoppeling.
  • Label (optioneel): Dit wordt getoond in uw enquêteresultaten om bij te houden waarvoor afzonderlijke variabelen worden gebruikt.
 6. Klik op Opslaan.

2. Aangepaste variabelen toevoegen aan een webkoppeling

Nu u over aangepaste variabelen in uw enquête beschikt, is het tijd om uw enquêtekoppeling te maken en aangepaste waarden toe te voegen aan de afzonderlijke variabelen.

Uw webkoppeling maken en waarden toevoegen:

 1. Klik op het tabblad Reacties verzamelen.
 2. Maak een verzamelprogramma voor webkoppelingen.
 3. Kopieer de enquêtekoppeling. De sjabloon voor het toevoegen van uw aangepaste waarden is al toegevoegd aan het einde van de koppeling en volgt de volgende notatie:

  https://nl.surveymonkey.com/r/your_survey?var1=[var1_value]&var2=[var2_value]&var3=[var3_value]
 4. Buiten SurveyMonkey (in Excel, Google Sheets, Numbers, enz.) vervangt u de waarden tussen rechte haken door de waarden die u wilt doorgeven via de URL. Aangepaste variabelen zijn hoofdlettergevoelig. Zorg er dus voor dat ze overeenkomen met wat u hebt ingevoerd in de sectie Enquête ontwerpen.
 5. Stuur de afzonderlijke koppelingen naar de mensen aan wie u vraagt om uw enquête in te vullen.
Tip! Als op de eindpagina van de enquête respondenten worden omgeleid naar een door u gekozen website, worden aangepaste variabelen ook doorgegeven aan de omleidings-URL.

3. Aangepaste variabelen weergeven in uw resultaten

U kunt op het tabblad Resultaten analyseren filteren op aangepaste variabelen. U ziet aangepaste variabelen aan het einde van elke rij in de exporttypen XLS- en SPSS-bestand met alle reactiegegevens.

 

Voorbeeld

Stel dat u een korte personeelsenquête wilt sturen aan drie leden van uw onderzoeksafdeling. In plaats van elke respondent te vragen zijn of haar naam, afdeling en titel in de enquête zelf in te voeren, wilt u deze informatie over hen bijhouden via de enquêtekoppeling via aangepaste variabelen. Ga als volgt te werk, vanaf het begin tot het einde:

Enquête ontwerpen

Maak drie variabelen die zijn gebaseerd op de informatie over respondenten die u wilt doorgeven via de enquêtekoppeling.

Naam variabele: n
Label: Naam

Naam variabele: afdeling
Label: Afdeling

Naam variabele: t
Label: Titel

Reacties verzamelen

Maak een verzamelprogramma voor webkoppelingen. Als u de koppeling bekijkt, is de sjabloon voor het toevoegen van uw aangepaste waarden al toegevoegd aan het einde:

https://nl.surveymonkey.com/r/your_survey?n=[n_value]&dept=[dept_value]&t=[t_value]

Maak buiten SurveyMonkey een unieke koppeling voor elke respondent door de waarden tussen rechte haken te vervangen door de naam, afdeling en titel van elke persoon. Stuur elke unieke koppeling naar elke respondent.

https://nl.surveymonkey.com/r/your_survey?n=Lizzie&afdeling=Research&t=Stagiair

https://nl.surveymonkey.com/r/your_survey?n=Jenna&afdeling=Research&t=Analist

https://nl.surveymonkey.com/r/your_survey?n=Hailee&afdeling=Research&t=Enquêteontwerper

Resultaten analyseren

Download een XLS- of SPSS-export met alle reactiegegevens om de aangepaste variabelen te bekijken die aan elke reactie zijn gekoppeld. In het spreadsheet zien de resultaten voor deze enquête met één vraag er ongeveer als volgt uit:

Welke bevalt u het beste?NaamAfdelingTitel
Optie BanaanLizzieResearchStagiair
Optie BanaanJennaResearchAnalist
Optie AppelHaileeResearchEnquêteontwerper

 

Beperkingen

Lengte van URL

Verzamelprogramma's voor webkoppelingen kunnen maximaal 100 aangepaste variabelen koppelen aan de URL. Overschrijd de universele beperkingen voor URL's niet en gebruik maximaal 2000 tekens. Zo weet u zeker dat de URL blijft werken in populaire webbrowsers.

Verboden tekens en namen van variabelen

U kunt het volgende niet gebruiken in namen van variabelen, labels van variabelen of de waarden die u invoegt in de sjabloon voor de enquêtekoppeling:

 • Letters met accenten (zoals, À, É, ï, ó, Û, ñ, of ÿ)
 • Speciale tekens, zoals:
  -


  #
  ?
  &
  ;

U kunt geen gebruikmaken van het volgende in namen van variabelen:

 • sm
 • mode
 • c
 • cid
 • rid
 • r
 • s
 • pID
 • s_mod
 • PREVIEW_MODE
 • Fmt
 • prizeshown
 • Token
 • Disqualify
 • overquota
 • lang
 • javascript

Geen manier om automatisch waarden in te voegen

Er is geen manier om automatisch waarden in te voegen in de sjabloon voor enquêtekoppelingen binnen SurveyMonkey. U moet dit handmatig doen of uw eigen script uitvoeren om de waarden in de sjabloon voor enquêtekoppelingen in te voegen buiten SurveyMonkey.

Doet u dit liever niet, dan kunt u kiezen voor het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen om aangepaste gegevens over respondenten te traceren.

Verzamelprogrammaopties

Aangepaste variabelen werken niet met terugkerende enquêtes. Schakel de verzamelprogrammaoptie Terugkerende enquête uit om problemen met uw aangepaste variabelen te vermijden.

 

Aangepaste variabelen is een logicafunctie waarmee u gegevens over respondenten kunt traceren door een of meer waarden door te geven via een enquêtekoppeling en in uw enquêteresultaten.

Ontvang antwoorden