m

Aangepaste variabelen

Betaalde functie: De functie Aangepaste variabelen is alleen beschikbaar bij sommige betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Aangepaste variabelen is een logicafunctie waarmee u gegevens over respondenten kunt traceren door een of meer waarden door te geven via een enquêtekoppeling en in uw enquêteresultaten.

Aangepaste variabelen maken in de sectie Enquête ontwerpen

Aangepaste variabelen toevoegen:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik op de linkerzijbalk op Logica.
 3. Klik op Aangepaste variabelen.
 4. Stel de eerste variabele in door de volgende velden in te vullen:
  • Naam van variabele (vereist) - Deze wordt weergegeven in de URL-tekenreeks zelf. De naam van de variabele mag geen spaties bevatten. Max. 50 tekens.
  • Label (optioneel) - Dit wordt weergegeven in uw analyse. Maak dus een label waarmee u kunt bijhouden welke informatie het veld bevat. Max. 250 tekens.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Als u nog meer aangepaste variabelen wilt toevoegen, klikt u op + Nieuwe aangepaste variabele en herhaalt u stappen 4 en 5.
De enquêtekoppeling wijzigen in de sectie Reacties verzamelen

Nadat u de aangepaste variabelen hebt gemaakt in de sectie Enquête ontwerpen, moet u uw enquêtekoppeling maken.

 1. Maak op het tabblad Reacties verzamelen een verzamelprogramma voor webkoppeling.
 2. Kopieer de enquêtekoppeling. U ziet dat de sjabloon voor het toevoegen van uw aangepaste waarden al is toegevoegd aan het einde van de koppeling. Deze heeft de volgende indeling:

  https://www.surveymonkey.com/r/your_survey?var1=[var1_value]&var2=[var2_value]&var3=[var3_value]
 3. Buiten SurveyMonkey (bijvoorbeeld in Excel) vervangt u de waarden tussen rechte haken door de waarden die u wilt doorgeven via de URL. Aangepaste variabelen zijn hoofdlettergevoelig. Zorg er dus voor dat ze overeenkomen met wat u hebt ingevoerd in de sectie Enquête ontwerpen.
 4. Stuur de koppeling(en) naar respondenten.
TIP! Als op de eindpagina van de enquête respondenten worden omgeleid naar een door u gekozen website, worden aangepaste variabelen eveneens doorgegeven aan de omleidings-URL.
Aangepaste variabelen analyseren in de sectie Resultaten analyseren

Alle reactiegegevens die zijn geëxporteerd in XLS- of SPSS-indeling bevatten de aangepaste variabelen die aan elke respondent zijn gekoppeld aan het einde van elke rij.

U kunt ook filteren op aangepaste variabelen terwijl u resultaten bekijkt in Resultaten analyseren.

Beperkingen

Lengte van URL

Verzamelprogramma's voor webkoppelingen kunnen maximaal 100 aangepaste variabelen koppelen aan de URL. Overschrijd de universele beperkingen voor URL's niet en gebruik maximaal 2000 tekens. Zo weet u zeker dat de URL blijft werken in populaire webbrowsers.

Verboden tekens en namen van variabelen

Vanwege conflicten met de website van SurveyMonkey kunt u geen gebruikmaken van de volgende namen van variabelen als u aangepaste variabelen maakt:

sm
mode
c
cid
rid
r
s
pID
s_mod
PREVIEW_MODE
Fmt
prizeshown
Token
Disqualify
overquota
lang

U kunt geen gebruikmaken van de volgende voor URL's gereserveerde tekens in namen van variabelen, labels van variabelen of de waarden die u invoegt in de sjabloon voor de enquêtekoppeling:

-


#
?
&
;

 

Geen manier om automatisch waarden in te voegen

Er is geen manier om automatisch waarden in te voegen in de sjabloon voor enquêtekoppelingen binnen SurveyMonkey. U moet dit handmatig doen of uw eigen script uitvoeren om de waarden in de sjabloon voor enquêtekoppelingen in te voegen buiten SurveyMonkey.

Doet u dit liever niet, dan kunt u kiezen voor het verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen om aangepaste gegevens over respondenten te traceren.

Verzamelprogrammaopties

Aangepaste variabelen werken niet met terugkerende enquêtes. Schakel de verzamelprogrammaoptie Terugkerende enquête uit om problemen met uw aangepaste variabelen te vermijden.

Voorbeeld

Stel dat u een korte personeelsenquête wilt sturen aan drie leden van uw onderzoeksafdeling. In plaats van elke respondent te vragen zijn of haar naam, afdeling en titel in de enquête zelf in te voeren, wilt u deze informatie over hen bijhouden via de enquêtekoppeling via aangepaste variabelen. Ga als volgt te werk, vanaf het begin tot het einde:

Enquête ontwerpen

Maak drie variabelen die zijn gebaseerd op de informatie over respondenten die u wilt doorgeven via de enquêtekoppeling.

Naam variabele: n
Label: Naam

Naam variabele: dept
Label: Afdeling

Naam variabele: t
Label: Titel

Reacties verzamelen

Maak een verzamelprogramma voor webkoppelingen. Als u de koppeling bekijkt, is de sjabloon voor het toevoegen van uw aangepaste waarden al toegevoegd aan het einde:

https://www.surveymonkey.com/r/your_survey?n=[n_value]&dept=[dept_value]&t=[t_value]

Maak buiten SurveyMonkey een unieke koppeling voor elke respondent door de waarden tussen rechte haken te vervangen door de naam, afdeling en titel van elke persoon. Stuur elke unieke koppeling naar elke respondent.

https://www.surveymonkey.com/r/your_survey?n=Greg&afdeling=Research&t=Stagiair

https://www.surveymonkey.com/r/your_survey?n=Mark&afdeling=Research&t=Analist

https://www.surveymonkey.com/r/your_survey?n=Rob&afdeling=Research&t=Enquêteontwerper

Resultaten analyseren

Download een XLS- of SPSS-export met alle reactiegegevens om de aangepaste variabelen te bekijken die aan elke reactie zijn gekoppeld. In het spreadsheet zien de resultaten voor deze enquête met één vraag er ongeveer als volgt uit:

Welke bevalt u het beste?NaamAfdelingTitel
Optie BanaanGregResearchStagiair
Optie BanaanMarkResearchAnalist
Optie AppelRobResearchEnquêteontwerper
Aangepaste variabelen is een logicafunctie waarmee u gegevens over respondenten kunt traceren door een of meer waarden door te geven via een enquêtekoppeling en in uw enquêteresultaten.

Ontvang antwoorden