m

Weergaven maken

BETAALDE FUNCTIE: U hebt een betaald plan nodig als u opgeslagen weergaven wilt maken in uw enquêteresultaten.

Een weergave is een momentopname van uw gegevens die de filterings-, vergelijkings- of weergaveregels omvat die u toepast op de enquêteresultaten. U kunt weergaven opslaan, zodat u eenvoudig op elk gewenst moment heen en weer kunt schakelen tussen verschillende weergaven van uw gegevens zonder deze continu opnieuw hoeft te maken.

Stel dat u een klanttevredenheidsenquête hebt gehouden en u eenvoudig heen en weer wilt schakelen tussen de gegevens voor elk afzonderlijke filiaal. U kunt een filter maken met behulp van Vraag en antwoord voor het ene filiaal en vervolgens die weergave opslaan. Maak een weergave voor elk filiaal en sla deze op zodat u gemakkelijk op elk gewenst moment kunt overschakelen tussen de gegevens van elk filiaal.

Huidige weergave

Als u een filterings-, vergelijkings- of weergaveregel maakt, wordt de regel weergegeven in het gedeelte Huidige weergave van de linkerzijbalk. Alle actieve regels die worden weergegeven in de sectie Huidige weergave, worden toegepast op het resultatenoverzicht aan de rechterkant van de pagina.

Een actieve regel wordt aangegeven door een groene lijn links van het filter.

Oorspronkelijke weergave

Als er geen regels worden toegepast op de gegevens, wordt het volledige gegevensoverzicht weergegeven in het resultatenoverzicht aan de rechterkant van de pagina. Wij noemen dit de oorspronkelijke weergave. U kunt op elk gewenst moment terugschakelen naar de oorspronkelijke weergave door op Oorspronkelijke weergave in de sectie Opgeslagen weergaven van de linkerzijbalk te klikken.

Opgeslagen weergaven

U kunt op elk gewenst moment later de huidige weergave opslaan om een Opgeslagen weergave te maken waar u later opnieuw naartoe kunt gaan. Hierdoor kunt u specifieke filters, vergelijkingen en zichtbare segmenten van uw gegevens behouden zonder al deze kenmerken later één voor één opnieuw te hoeven toepassen.

Als u een weergave wilt opslaan:

  1. Raadpleeg het gedeelte Huidige weergave van de linkerzijbalk om te zien welke regels momenteel worden toegepast. Dit zijn de regels die worden opgenomen in de opgeslagen weergave.
  2. Klik in het gedeelte Opgeslagen weergaven van de linkerzijbalk op +Opslaan als...
  3. Maak een titel voor de weergave. Als uw enquête wordt gedeeld met een team, is uw opgeslagen weergave zichtbaar voor alle medewerkers wanneer zij toegang hebben tot de resultaten voor de enquête. Duidelijke namen maken het de andere mensen die aan de enquête samenwerken eenvoudiger om uw weergave te herkennen en te gebruiken in hun eigen analyses.
  4. Klik op Opslaan.

In de sectie Opgeslagen weergaven van de linkerzijbalk geeft de groene lijn aan dat een opgeslagen weergave is geactiveerd. De regels die aan deze opgeslagen weergave zijn gekoppeld worden weergegeven in het gedeelte Huidige weergave en worden weerspiegeld in het resultatenoverzicht aan de rechterkant van de pagina.

Opgeslagen weergaven exporteren

U kunt een opgeslagen weergave rechtstreeks vanuit het gedeelte Opgeslagen weergaven van de linkerzijbalk exporteren. In dat geval worden automatisch alle regels in die weergave toegepast op uw geëxporteerde gegevens.

Een opgeslagen weergave exporteren:

  1. Klik op het zwarte ... rechts van de opgeslagen weergave.
  2. Kies Weergave exporteren.
  3. Kies de indeling waarnaar u wilt exporteren en geef de gewenste instellingen op.
  4. Klik op Exporteren.

Opgeslagen weergaven bewerken

Als u een regel toevoegt of verwijdert terwijl een opgeslagen weergave is geactiveerd, worden de knoppen Opslaan en Terugzetten weergegeven naast de opgeslagen weergave. Klik op Opslaan om de nieuwe regel op te slaan bij die opgeslagen weergave. Klik op Terugzetten om terug te gaan naar de opgeslagen weergave zoals die voorheen was.

Meer info

Als u optimaal gebruik wilt maken van weergaven adviseren wij tevens u de volgende artikelen door te lezen:

Een weergave is een momentopname van uw gegevens die de filter-, vergelijkings- of weergaveregels omvat die u toepast op de enquêteresultaten. U kunt deze weergaven op elk gewenst moment opslaan, exporteren of ertussen schakelen. Heel geschikt voor aangepaste rapporten.

Ontvang antwoorden