m

Stemmingsanalyse (Nederlands)

Betaalde functie: De stemmingsanalyse is alleen beschikbaar voor een beperkt aantal klanten bij sommige betaalde abonnementen.

Stemmingsanalyse categoriseert automatisch tekstantwoorden om de emotie achter de mening van mensen aan het licht te brengen.

Stemmingsanalyse is alleen beschikbaar voor Engelstalige enquêtes. Deze functie is niet beschikbaar als u gegevens hebt opgeslagen in ons Canadese datacenter. U kunt zien of dit voor u geldt door uw accountgegevens te controleren.

Stemmingsanalyse gebruiken

Stemmingsanalyse inschakelen:

  1. U moet zijn ingeschreven voor Automatische inzichten.
  2. Ga naar het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête.
  3. Schuif naar een vraag met een tekstantwoord.
  4. Klik op de schakeloptie Stemming rechts en stel deze in op Aan.

Reacties die uw enquête verzamelt, worden gecategoriseerd als positief, neutraal, negatief of niet gedetecteerd. Er wordt links van de reactie een corresponderend pictogram weergegeven.

Als u de stemming van een reactie wilt wijzigen in een stemming die nauwkeuriger is, klikt u op het stemmingspictogram en selecteert u een nieuwe.

Niet-gecategoriseerde reacties

Als u al een flink aantal reacties hebt verzameld met uw enquête voordat u Stemmingsanalyse inschakelt, worden reacties mogelijk enkele minuten niet gecategoriseerd weergegeven. De software werkt nog aan het verwerken en categoriseren.

Als een reactie wordt gecategoriseerd als niet gedetecteerd, is dat omdat we niet voldoende informatie hebben om deze te categoriseren.

Filteren op stemming

U kunt reacties binnen een vraag of binnen uw hele enquête filteren op stemming.

Binnen een vraag filteren

Als u binnen een vraag op stemming filtert, geeft u alle tekstreacties op die vraag met een specifieke stemming weer. U kunt bijvoorbeeld alleen antwoorden weergeven van mensen die een vraag positief hebben beantwoord.

Filteren op stemming binnen een vraag:

  1. Ga naar het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Schuif naar een vraag met een tekstantwoord.
  3. Ga naar het tabblad Reacties.
  4. Klik op Filteren op stemming.
  5. Selecteer welke stemming u wilt weergeven.
  6. Klik op Toepassen.

Hierdoor worden er alleen reacties met die stemming weergegeven. U kunt ook alleen reacties weergeven waarvoor geen stemming is gedetecteerd.

Filteren binnen een hele enquête

Als u een hele enquête filtert, geeft u antwoorden op elke vraag uit uw enquête weer van mensen die op een vraag met een specifieke stemming hebben geantwoord. U kunt bijvoorbeeld weergeven hoe mensen hebben gereageerd op de rest van uw enquête als ze een vraag negatief hebben beantwoord.

Wilt u filteren binnen een hele enquête, dan maakt u een filterregel voor filteren op stemming.

Stemmingsanalyse categoriseert automatisch tekstantwoorden om de emotie achter de mening van mensen aan het licht te brengen.

Ontvang antwoorden