m

E-mailadres van afzender en verificatie

Mensen die de enquête invullen zien het e-mailadres van afzender in het veld Van in uw Uitnodigingen per e-mail. U moet uw afzenderadres verifiëren om e-mailuitnodigingen te verzenden en om te garanderen dat u antwoorden, teste-mails en niet-aangenomen berichten kunt ontvangen.

TIP! Om te voldoen aan ons antispambeleid, moet uw afzenderadres een geldig adres zijn dat antwoorden accepteert en dat eigendom is van of dat wordt beheerd door de accounthouder.

Ga naar...

 

Een afzenderadres verifiëren

U hoeft slechts één afzenderadres per account te verifiëren.

Uw afzenderadres verifiëren:

  1. Stel uw uitnodigingsbericht op en klik op Volgende.
  2. Klik op E-mailadres van afzender.
  3. Als bij het afzenderadres Niet verzonden of In afwachting van verificatie staat, klikt u op Verifiëren of Verificatie opnieuw verzenden.
  4. Ga naar het Postvak IN van uw e-mail en open het verificatiebericht met het onderwerp Uw e-mailadres verifiëren dat is verzonden vanaf surveymonkey@t.outbound.surveymonkey.com.
  5. Klik op de verificatiekoppeling in het bericht.
  6. Na het verifiëren kunt u uw bericht verzenden of plannen.
Problemen met e-mailverificatie Bekijk onze tips voor probleemoplossing als u problemen hebt met het verifiëren van uw e-mail (u ontvangt geen koppeling, de koppeling werkt niet of u hebt geen toegang tot het e-mailaccount).

 

Het afzenderadres wijzigen

U kunt het afzenderadres voor elke uitnodigingsbericht wijzigen. Wanneer het afzenderadres wijzigt, wordt dit gebruikt voor nieuwe en niet-verzonden berichten die worden verzonden via het verzamelprogramma.

Het afzenderadres wijzigen:

  1. Stel uw uitnodigingsbericht op en klik op Volgende.
  2. Klik op E-mailadres van afzender.
  3. Klik op Wijzigen.
  4. Verifieer het e-mailadres, als dat nodig is.

 

Wat respondenten zien

Het veld Van

Wanneer respondenten een e-mailuitnodiging in hun Postvak IN zien, ziet het veld Van er ongeveer zo uit:

[E-mailadres van afzender] via surveymonkey.com

Nadat ze het bericht hebben geopend, zien invullers van enquêtes mogelijke enige extra tekst in het veld Van. Deze informatie kan niet worden bewerkt. De exacte opmaak is afhankelijk van de e-mailclient van de invuller van de enquête en het domein dat wordt gebruikt om het bericht te verzenden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het volgende wordt weergegeven:

survey-noreply@lr.outbound.surveymonkey.com names [Sender Email Address] via surveymonkey.com verzonden door survey-noreply@lr.outbound.surveymonkey.com <survey-noreply@lr.outbound.surveymonkey.com>
TIP! Als u voor uw enquêtekoppeling gebruikmaakt van een URL voor eigen merkgebruik, kunt u surveymonkey.com vervangen door research.net in het veld Van.

Het veld Aan

Bij elke geadresseerde wordt alleen het eigen e-mailadres in het veld Aan weergegeven. Er zijn geen e-mailadressen van anderen zichtbaar. Met andere woorden, ondanks dat u iedereen hebt toegevoegd aan het veld Aan tijdens het opstellen van het bericht in SurveyMonkey, ontvangen ze allemaal hun eigen unieke e-mail en er wordt niemand anders weergegeven in het veld Aan, Cc of Bcc.

 

De geadresseerden zien het afzenderadres in het veld Van van uw e-mails. U moet het e-mailadres van de afzender verifiëren om vanaf uw account uitnodigingen per e-mail te kunnen verzenden.

Ontvang antwoorden