m

Accounts beheren met SCIM

Bètafunctie: Deze functie is alleen voor Enterprise-teams die eenmalige aanmelding (SSO) hebben ingesteld.

Om de SurveyMonkey-accounts van uw team actueel te houden met informatie die is opgeslagen in een identiteitsprovider (IdP), zoals Azure Active Directory, kunt u de systemen koppelen met behulp van het Systeem voor Cross-Domain Identity Management (SCIM). Hiermee kan uw IT-afdeling accounts bijhouden op meerdere platforms.

Ga naar...

Accounts beheren met SCIM

Als u accounts met SCIM instelt, worden sommige accountbeheerfuncties gewijzigd. De volgende zaken worden toegewezen, gesynchroniseerd en beheerd voor iedere gebruiker in de identiteitsprovider:

 • Als iemand toetreedt tot uw organisatie of vertrekt
 • Gebruikersnaam
 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Divisies (indien ingesteld voor uw team)

Primaire beheerders en beheerders blijven de volgende zaken beheren binnen SurveyMonkey:

 • Opnieuw toewijzen van accounts
 • Toewijzen van rollen en licenties
 • Accounts waarvoor SSO niet is ingeschakeld
 • Accountverwijdering

 

SCIM-voorziening instellen

Alleen de primaire beheerder kan SCIM inrichten voor uw organisatie. Om er zeker van te zijn dat SCIM geschikt is als uw IdP, moet de primaire beheerder contact opnemen met de SurveyMonkey Customer Success Manager (CSM) en de IT-afdeling van de organisatie.

Zodra het team is afgestemd, kan de primaire beheerder het volgende:

 1. Ga naar Instellingen.
 2. Selecteer Gebruikers inrichten met SCIM.
 3. Kopieer de SCIM-eindpuntkoppeling en verstrek deze aan uw IT-partner.
 4. Selecteer Token genereren. Behandel dit unieke token op dezelfde manier als uw primaire beheerderswachtwoord en geef het alleen aan uw IT-partner.

De IT-partner van uw organisatie gebruikt de SCIM-eindpuntkoppeling en het toegangstoken tijdens de installatie van de IdP. Hij of zij moet bovendien de standaardtoewijzing aanpassen aan de behoeften van uw team.

Toewijzingsgids

Hieronder vindt u toewijzingsvoorbeelden die uw IT-afdeling kan gebruiken met Azure Active Directory.

Voorbeelden van kenmerken voor identiteitsproviders
SurveyMonkey SCIM-kenmerken*
Toewijzen in SurveyMonkey
userPrincipalNameuserNameWeergavenaam
IsSoftDeletedactiefStatus groepslid
mailemails[type eq "work"].valueE-mailadres
givenNamename.givenNameVoornaam
surnamename.familyNameAchternaam
userPrincipalNameuserNameWeergavenaam
mailNicknameexternalIdn.v.t.
employeeId

urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User:employeeNumber

Werknemer-ID
afdeling

urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User:division

Divisies
afdeling

urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User:department

Afdeling

* Met kenmerken kunt u de teamactiviteit in het SurveyMonkey-beheerdashboard bijhouden en controleren. Alle SCIM-activiteiten worden vermeld, inclusief fouten en problemen.

Uw IT-partner moet handmatig één gebruiker inrichten via de IdP om te bevestigen dat SCIM op de juiste wijze is ingesteld. Laat daarna de primaire beheerder de SurveyMonkey-pagina Activiteit controleren of de toegevoegde gebruiker aanwezig is.

 

SCIM-inrichting intrekken

Als u SurveyMonkey moet loskoppelen van uw IdP zodat de systemen niet langer worden gesynchroniseerd, kan de primaire beheerder de SCIM-inrichting intrekken. Zolang SSO is ingeschakeld, heeft dit geen impact op gebruikers die al zijn gesynchroniseerd.

De SCIM-inrichting intrekken:

 1. Ga naar Instellingen.
 2. Selecteer Gebruikers inrichten met SCIM.
 3. Selecteer Intrekken naast het toegangstoken.
Gebruik SCIM om SurveyMonkey-accounts actueel te houden met informatie die is opgeslagen in een identiteitsprovider (IdP).

Ontvang antwoorden