m

Offline modus

Enterprise-functie: Neem contact op met Sales als u geïnteresseerd bent. Als u al een Enterprise-account hebt, neemt u contact op met uw Customer Success Manager.

Gebruik de offline modus en de SurveyMonkey Anywhere-app om reacties te verzamelen zonder een internetverbinding. Upload deze daarna naar SurveyMonkey zodra u weer een internetverbinding hebt.

Ga naar...

 

Hoe het werkt

Met de offline modus verzamelt u enquêtereacties in de SurveyMonkey Anywhere-app als u geen internetverbinding hebt.

2 Maak uw enquête in SurveyMonkey en deel deze met uw team

2 Maak een verzamelprogramma voor kioskenquêtes in SurveyMonkey

2 Verzamel reacties in de SurveyMonkey Anywhere-app

2 Upload uw reacties vanuit de app naar SurveyMonkey

2 Open uw enquête of het verzamelprogramma, of analyseer uw resultaten in SurveyMonkey

 

Een enquête maken

Voor het verzamelen van reacties in de offline modus moet u eerst een nieuwe enquête maken. Als uw enquête incompatibele functies gebruikt, wordt u eerst gevraagd deze te verwijderen.

Nadat u deze hebt gemaakt, deelt u de enquête met de personen die reacties verzamelen. Ze kunnen de enquête daarna downloaden in de SurveyMonkey Anywhere-app.

Incompatibele functies

 

Incompatibele vraagtypenIncompatibele enquêteopties
 • Bestandsupload
 • Datum/tijd
 • A/B-test
 • Betalingen (Stripe)
 • Randomisatie van blokken
 • Quota
 • Quizzen
 • Eén vraag per keer
 • Overnemen van vragen en antwoorden
 • Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden

 

De offline modus inschakelen

Als u de offline modus wilt inschakelen, maakt u eerst een verzamelprogramma voor een kioskenquête. U valideert daarna uw enquête, zodat u zeker weet dat deze offline werkt.

Een verzamelprogramma voor kioskenquêtes maken:

 1. Ga naar het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Maak een verzamelprogramma voor kioskenquêtes.
 3. Klik op De enquête valideren om de offline modus in te schakelen. Als uw enquête incompatibele functies gebruikt, wordt u eerst gevraagd deze te verwijderen.
 4. Klik op Een sms met een downloadkoppeling sturen om de downloadkoppeling voor de SurveyMonkey Anywhere-app naar uw teamleden te sturen via een eenmalige sms. U kunt de link ook kopiëren en delen.

Als de offline modus is ingeschakeld, wordt de enquête vergrendeld en kan deze niet meer worden bewerkt. U moet de offline modus uitschakelen om uw enquête te bewerken.

 

SurveyMonkey Anywhere gebruiken

Nadat u zich bij de SurveyMonkey Anywhere-app hebt aangemeld, downloadt u een enquête voor offline gebruik en verzamelt u reacties zonder internetverbinding. U uploadt de reacties naar SurveyMonkey als u weer een internetverbinding hebt.

Reacties verzamelen

U moet enquête-eigenaar zijn of hij moet de enquête met u delen en uw apparaat moet verbinding met internet hebben om de enquête te downloaden.

Een enquête downloaden:

 1. Tik op ~ om het scherm Mijn enquêtes te openen.
 2. Selecteer enquête en tik op } om deze te downloaden.

Zodra uw enquête is gedownload, kunt u de verbinding verbreken en reacties verzamelen. Klik daarvoor op de enquêtetitel.

Reacties beheren

U kunt de voltooiingsstatus, verzamelprogrammanaam, datum/tijd van de laatste invoer en de invulduur bekijken voor alle verzamelde reacties. U kunt ook zonder internetverbinding enquêtereacties bewerken of verwijderen.

Een enquêtereactie bewerken of verwijderen:

 1. Tik op ~ om het scherm Mijn enquêtes te openen.
 2. Tik op c om een lijst met enquêtereacties te bekijken.
 3. Tik op een antwoord in de lijst om gedetailleerde reactiegegevens te bekijken.
 4. Klik rechtsboven in het scherm op %.

Tik op Bewerken om de enquête opnieuw te openen en reacties te bewerken, of tik op Verwijderen om een reactie van uw apparaat te verwijderen.

Reacties uploaden

Uw apparaat moet met internet zijn verbonden om de offline verzamelde enquêtereacties te uploaden.

Reacties uploaden naar SurveyMonkey:

 • Tik op ~ om het scherm Mijn enquêtes te openen.
 • Tik op c naast de enquête waarvoor u reacties wilt uploaden.
 • Tik rechtsonder in de hoek op c en kies of u alle reacties of alleen voltooide reacties wilt uploaden.
 • Tik op Uploaden.

Als u reacties uploadt, worden ze definitief verwijderd van het apparaat en verplaatst naar de sectie Analyseren van uw enquête in SurveyMonkey.

U kunt reacties blijven verzamelen of op å tikken om de enquête van uw apparaat te verwijderen.

 

De offline modus uitschakelen

Als u de offline modus wilt uitschakelen, moet u geopende verzamelprogramma's voor kioskenquêtes sluiten.

Een verzamelprogramma sluiten:

 1. Ga naar het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op . naast een geopend verzamelprogramma voor kioskenquêtes en selecteer Verzamelprogramma sluiten.
 3. Kies Markeren om te sluiten of Nu sluiten.
 4. Klik op Bevestigen.

Als u Markeren om te sluiten kiest, krijgt iedereen die de enquête heeft gedownload in de SurveyMonkey Anywhere-app een bericht te zien. Hierin staat dat ze hun reacties naar SurveyMonkey moeten uploaden. Zodra alle reacties zijn geüpload, wordt het verzamelprogramma automatisch gesloten.

Als u Nu sluiten selecteert, wordt het verzamelprogramma direct gesloten. Iedereen die de enquête invult in de app, wordt onderbroken en kan zijn of haar reactie niet afmaken. Reacties die nog niet zijn geüpload naar SurveyMonkey, worden definitief verwijderd.

 

Apparaatbeheer

Verbonden apparaten

Als de offline modus is ingeschakeld, wordt op de verzamelprogrammapagina het aantal apparaten weergegeven dat de enquête heeft gedownload om offline reacties te verzamelen. Klikt u op Alles weergeven naast het aantal apparaten, dan ziet u:

 • De apparaatnaam
 • Het e-mailadres van de accounthouder
 • De datum waarop de enquête op het apparaat is gedownload

Apparaten verwijderen

Op de pagina Offline apparaten kunnen beheerders in het vervolgkeuzemenu Mijn teams zien hoeveel beschikbare plekken voor apparaten er zijn en een lijst weergeven met alle ingeschakelde apparaten voor alle enquêtes. Klik op - naast een apparaat om een offline apparaat te verwijderen en een plek vrij te maken.

 

Gebruik de offline modus en de SurveyMonkey Anywhere-app om reacties te verzamelen zonder een internetverbinding. Upload deze daarna naar SurveyMonkey zodra u weer een internetverbinding hebt.

Ontvang antwoorden