m

Meertalige enquêtes

Betaalde functie: Meertalige enquêtes zijn alleen beschikbaar bij sommige betaalde plannen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

U kunt een meertalige enquête maken door meer enquêtetalen toe te voegen aan uw enquête en uw eigen vertalingen te verstrekken. Met één enkele enquête kunt u iedereen bereiken in de taal waarin ze het meest thuis zijn. Ook kunt u al uw resultaten analyseren als één enkele gegevensset.

Ga naar...

Hoe het werkt

U kunt enquêtedeelnemers hun voorkeurstaal laten selecteren in het vervolgkeuzemenu in de enquête of u kunt een speciale koppeling verzenden voor elke taal waarmee de enquête automatisch in de desbetreffende taal kan worden geopend.

U kunt dit eenvoudig instellen:

2 Uw enquêteontwerpen en verzamelprogrammaopties instellen

2 Een taal toevoegen

2 Het vertalingsbestand voor de desbetreffende taal downloaden

2 Uw eigen vertalingen aan het bestand toevoegen

2 Het vertaalde bestand uploaden naar SurveyMonkey

 

Een taal toevoegen en het vertalingsbestand downloaden

Zodra u een taal aan uw enquête hebt toegevoegd, kunt u het vertalingsbestand downloaden voor de desbetreffende taal en aan de vertalingen gaan werken.

Wacht tot uw enquête en het instellen van verzamelprogrammaopties zijn voltooid Voordat u een andere taal aan uw enquête toevoegt, moet u alle enquêtetekst in de secties Enquête ontwerpen en Reacties verzamelen voltooien, aangezien het vertalingsbestand tekst uit beide secties bevat. U bespaart tijd als u alle talen gelijk doet.

Een enquêtetaal toevoegen:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op Opties op de linkerzijbalk.
 2. Klik op Taal.
 3. Kies de standaardtaal in het vervolgkeuzemenu. Dit is de taal waarop u de andere vertalingen baseert.
 4. Klik op + Taal om het venster Enquêtetalen te openen.
 5. Klik op + Taal.
 6. Kies een taal in het vervolgkeuzemenu. U kunt ook een taal zoeken.
 7. Klik op Toevoegen.
 8. Klik op ¡ Downloaden om het vertalingsbestand te downloaden naar uw computer.
 9. Klik op Gereed.
 10. Lees de volgende secties voor informatie over hoe u het bestand kunt openen, hoe u het bestand kunt vertalen en hoe u het bestand kunt uploaden naar SurveyMonkey.

Dialecten en landinstellingen

Sommige talen kennen verschillende dialecten, afhankelijk van het land of de regio. U kunt voor deze talen op de optie + Landinstelling klikken en het specifieke dialect of de landinstelling kiezen waarvoor u vertalingen wilt verstrekken.

Talen van rechts naar links

Als u talen opneemt die van rechts naar links lopen, zoals Hebreeuws of Arabisch, moet u deze talen als uw standaardenquêtetaal instellen. Zo worden de tekst die van rechts naar links loopt en andere talen correct weergegeven.

 

Het bestand openen en vertalen

Het PO-bestand openen

Het vertalingsbestand is een bestand in de PO-indeling (een bestand met de bestandsextensie .po). Deze indeling wordt vaak gebruikt in gespecialiseerde vertaalsoftware om vertalingen op meertalige websites te kunnen onderhouden.

U kunt een teksteditor gebruiken om het bestand te openen of u kunt vertaalsoftware gebruiken zoals Transifex of Poedit om het PO-bestand te vertalen in een interface die gebruikersvriendelijker is. U kunt vanuit deze interface het PO-bestand exporteren en uploaden naar SurveyMonkey. Deze hulpmiddelen bieden meer functies voor samenwerking en het volgen van de status, waardoor het eenvoudiger is om grootschalige projecten te vertalen.

Meer informatie over het PO-bestand en uw vertalingen toevoegen

Wanneer u het PO-bestand opent in een teksteditor, wordt er veel code weergegeven. Maar maak u geen zorgen: U hoeft geen code te kennen om het bestand te kunnen vertalen. U moet zich richten op twee delen:

TrefwoordBeschrijving
msgidUw enquêtetekst in de standaardtaal.
msgstrDe vertaling.

De codes msgid en msgstr worden in het hele bestand weergegeven voor elk stuk tekst dat in uw enquête te zien is.

Uw vertalingen aan het bestand toevoegen:

 1. Controleer voor elk stuk enquêtetekst (msgid) in het bestand de vertaling (msgstr) die er op volgt:
  • Als de dubbele aanhalingstekens leeg zijn, betekent dit dat u uw eigen vertaling moet opgeven voor de tekst tussen de dubbele aanhalingstekens.
  • Als de dubbele aanhalingstekens al een vertaling bevatten, betekent dit dat we een gedeelte van het werk al voor u hebben gedaan. We vullen het bestand vooraf in met enkele vertalingen voor standaardenquêtetekst.
 2. Bent u klaar met het toevoegen van al uw vertalingen, slaat u het bestand op.
 3. Lees de volgende sectie voor meer informatie over het uploaden van vertalingen.

Voorbeelden

Hier zijn een aantal fragmenten van een PO-bestand waarbij de standaardenquêtetaal Nederlands is, en u vertaalt naar het Spaans. Aan deze voorbeelden kunt u zien hoe u het PO-bestand moet lezen en hoe u op de juiste plaats vertalingen toevoegt.

Vooraf ingevulde vertalingen

In dit fragment van het PO-bestand is de tekst al vertaald. U kunt dit afleiden uit het feit dat de dubbele aanhalingstekens naast elke msgstr al zijn voorzien van vertaalde tekst (deze is geel gemarkeerd). U kunt in dit geval de standaardvertalingen behouden of u kunt deze op de gewenste wijze bewerken.

msgctxt "{\"checksum\": 3764012647, \"cxt\": \"survey_next\", \"id\": 120907390}"
msgid "Next"
msgstr "Volgende"


msgctxt "{\"checksum\": 3722898670, \"cxt\": \"survey_done\", \"id\": 121029320}"
msgid "Done"
msgstr "Gereed"

Raadpleeg De enquêtetaal wijzigen als u een idee wilt krijgen van voor welk type tekst we standaardvertalingen bieden.

Onvertaalde tekst

In dit fragment van het PO-bestand is de tekst onvertaald. U kunt dit afleiden uit het feit dat de dubbele aanhalingstekens naast elke msgstr leeg zijn. U kunt uw eigen vertalingen invoeren door de vertaalde tekst toe te voegen tussen de dubbele aanhalingstekens.

msgctxt "{\"cxt\": \"question_heading\", \"id\": 153369978}"
msgid "Which planet is closest to the Sun?"
msgstr ""


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152313}"
msgid "Venus"
msgstr ""


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152314}"
msgid "Mercury"
msgstr ""


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152315}"
msgid "Mars"
msgstr ""


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152316}"
msgid "Earth"
msgstr ""
Uw vertalingen toevoegen

De geel gemarkeerde tekst geeft aan waar u uw eigen vertalingen invoegt, tussen de dubbele aanhalingstekens.

msgctxt "{\"cxt\": \"question_heading\", \"id\": 153369978}"
msgid "Which planet is closest to the Sun?"
msgstr "Welke planeet staat het dichtst bij de zon?"


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152313}"
msgid "Venus"
msgstr "Venus"


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152314}"
msgid "Mercury"
msgstr "Mercurius"


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152315}"
msgid "Mars"
msgstr "Mars"


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152316}"
msgid "Earth"
msgstr "Aarde"

Als u meer wilt lezen over de PO-bestandsindeling, kunt u Pology raadplegen.

 

Vertalingen uploaden naar SurveyMonkey

Nadat u het vertaalde PO-bestand hebt opgeslagen, gaat u terug naar SurveyMonkey en uploadt u de vertalingen naar uw enquête.

Het vertaalde bestand uploaden naar SurveyMonkey:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op Opties op de linkerzijbalk.
 2. Klik op Taal.
 3. Klik op Talen bewerken om het venster Enquêtetalen te openen.
 4. Klik naast de taal die u wilt uploaden op c Vertaling uploaden.
 5. Upload het vertaalde PO-bestand.
 6. De taal wordt automatisch ingeschakeld en u kunt aan de slag. U kunt echter de taal ook uitschakelen als u wilt wachten voordat u deze publiceert.
 7. Controleer of het bestand volledig is vertaald. Als er een andere waarde wordt weergegeven dan 100%, ontbreken er vertalingen in uw enquêtetekst. Hieronder leest u hoe u ontbrekende vertalingen kunt toevoegen.
Ontbrekende vertalingen toevoegen

Ontbrekende vertalingen toevoegen:

 1. Klik op ¡ om het huidige vertalingsbestand te downloaden.
 2. Vertaal de resterende tekst in het bestand.
 3. Sla het bestand op.
 4. Ga terug naar de sectie Enquête ontwerpen in SurveyMonkey en klik op Opties > Taal > Talen bewerken.
 5. Klik op Bestand vervangen.
 6. Upload het bijgewerkte bestand.

 

Vertalingen beheren

Hieronder leest u hoe u bestaande talen en vertalingen kunt beheren die u aan uw enquête hebt toegevoegd.

Vertalingen vervangen of bijwerken

Een bestaande vertaling bijwerken of vervangen:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op Opties > Taal > Talen bewerken.
 2. Klik op ¡ om het huidige vertalingsbestand te downloaden.
 3. Werk de vertalingen bij die u wilt wijzigen.
 4. Sla het bestand op.
 5. Ga terug naar de sectie Enquête ontwerpen in SurveyMonkey en klik op Opties > Taal > Talen bewerken.
 6. Klik op Bestand vervangen.
 7. Upload het bijgewerkte bestand.
Een taal uitschakelen

Als u een taal uitschakelt, wordt deze verborgen voor de mensen die uw enquête invullen. U kunt de taal wel altijd weer inschakelen.

Een taal uitschakelen:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op Opties > Taal > Talen bewerken.
 2. Klik op het selectievakje rechts van de taal die u wilt uitschakelen.

U kunt de taal opnieuw inschakelen door het selectievakje opnieuw in te schakelen.

Een taal verwijderen

Als u een taal verwijdert, worden alle vertalingen in de desbetreffende taal verwijderd. Nieuwe mensen kunnen de enquête niet in de desbetreffende taal weergeven. Maar eventuele reacties die u in de desbetreffende taal hebt ontvangen, worden niet gewijzigd: deze blijven in uw resultaten staan.

Een taal verwijderen:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op Opties > Taal > Talen bewerken.
 2. Klik op # rechts van de taal die u wilt uitschakelen.
De standaardtaal wijzigen

Als u de standaardtaal wijzigt, wijzigt u de taal waarin de enquête standaard wordt geopend. U wijzigt bovendien de brontaal waarop de overige vertalingen worden gebaseerd.

Als u de standaardtaal wijzigt, verwijdert u alle bestaande vertalingen. U moet de PO-bestanden opnieuw downloaden en u moet nieuwe vertalingen uploaden.

De standaardtaal wijzigen:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op Opties > Taal > Talen bewerken.
 2. Klik onder Standaardenquêtetaal op Wijzigen.
 3. Lees de voorwaarden en klik op Doorgaan.
 4. Kies een nieuwe standaardtaal in het vervolgkeuzemenu in de sectie Opties.
 5. Klik op + Taal als u meer talen wilt toevoegen.

 

Een meertalige enquête verzenden

U kunt een meertalige enquête verzenden via elk type verzamelprogramma, maar Webkoppeling is de meest flexibele optie als u mensen rechtstreeks een specifieke taalversie van uw enquête wilt toesturen via taalkoppelingen.

Een taalkoppeling opent de enquête in een reeds geselecteerde specifieke taal, zodat enquêtedeelnemers hun voorkeurstaal niet hoeven te selecteren via het vervolgkeuzemenu. Dit is een handige optie als u van plan bent om uw enquête apart te verzenden naar verschillende taalgroepen.

De basis-URL van elke taalkoppeling is hetzelfde als de hoofdenquêtekoppeling, zodat er geen afzonderlijke verzamelprogramma's worden gemaakt wanneer u taalkoppeling gebruikt. Al uw reacties worden nog steeds aan hetzelfde verzamelprogramma gekoppeld.

Een taalkoppeling ophalen:

 1. Maak een nieuwe webkoppeling.
 2. Klik onder de hoofdenquêtekoppeling op Taalkoppelingen.
 3. Klik op Kopiëren naast een taalkoppeling om deze naar het klembord te kopiëren.
 4. U kunt deze overal delen.

 

Een meertalige enquête analyseren

Tijdens het analyseren van uw resultaten worden alle reacties voor de verschillende talen samengevoegd in één gegevensset.

In uw resultaten worden de vraagtekst en antwoordkeuzes weergegeven in de standaardenquêtetaal. Deze vertegenwoordigen alle reacties op uw enquête, ongeacht welke taal de enquêtedeelnemer heeft geselecteerd.

Als u wilt weergeven welke taal afzonderlijke respondenten hebben gebruikt voor het invullen van de enquête, kunt u alle reactiegegevens exporteren in de XLS- of SPSS-indeling.

 

U kunt een meertalige enquête maken door meer enquêtetalen toe te voegen aan uw enquête. Met één enkele enquête kunt u iedereen bereiken in de taal waarin ze het meest thuis zijn. Ook kunt u al uw resultaten analyseren als één enkele gegevensset.

Ontvang antwoorden