m
!

Siteonderhoud voor Canada

*

Op 6 maart van 10:00 - 11:00 uur PT (18:00 - 19:00 uur UTC) voeren we siteonderhoud uit voor enkele Canadese klanten en enquêtes. U kunt tijdens dit uur worden geconfronteerd met korte onderbrekingen van onze service. Meer info

Meertalige enquêtes

Betaalde functie: Meertalige enquêtes zijn alleen beschikbaar bij enkele betaalde abonnementen. Kijk of de functie onderdeel is van uw abonnement.

U kunt meertalige enquêtes maken door meer enquêtetalen aan uw enquête toe te voegen en uw eigen vertalingen in te voeren. Met één enkele enquête kunt u iedereen bereiken in de taal waarin ze zich het meeste thuis voelen. U kunt bovendien al uw resultaten analyseren als één gegevensset.

Ga naar...

Video-overzicht

 

Hoe werkt het

U kunt respondenten via een lijst de taal van hun voorkeur laten kiezen in de enquête. Of u kunt een speciale koppeling voor elke taal verzenden waarmee de enquête automatisch in die taal wordt geopend.

Dit is eenvoudig in te stellen:

2 Voltooi uw enquête-ontwerp en verzamelprogrammaopties

2 Voeg een taal toe

2 Download het vertalingsbestand voor deze taal

2 Voeg vertalingen aan uw bestand toe

2 Upload het vertaalde bestand naar SurveyMonkey

 

Een taal toevoegen en het vertalingsbestand downloaden

Nadat u een taal aan uw enquête hebt toegevoegd, kunt u het vertalingsbestand voor die taal downloaden en aan de slag gaan met de vertalingen. Vertaalbestanden zijn uniek voor elke enquête. Als u een kopie van een enquête maakt, moet u een nieuw vertaalbestand maken voor die kopie.

Wacht tot uw enquête en verzamelprogrammaopties zijn voltooid. Voordat u een andere taal aan uw enquête toevoegt, moet u al uw tekst in de secties Enquête ontwerpen en Reacties verzamelen voltooien. Het vertalingsbestand bevat namelijk tekst van beide onderdelen, afhankelijk van de instellingen van uw verzamelprogramma.

Een enquêtetaal toevoegen:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op Opties in de linkerzijbalk.
 2. Klik op Taal.
 3. Kies de standaard enquêtetaal in het vervolgkeuzemenu. Dit is de taal waarop u de vertalingen baseert.
 4. Klik op + Taal om het venster Enquêtetalen te openen.
 5. Klik op + Taal.
 6. Kies een taal in het vervolgkeuzemenu. U kunt ook zoeken.
 7. Klik op Toevoegen.
 8. Klik op ¡ Downloaden om het vertalingsbestand naar uw computer te downloaden.
 9. Klik op Gereed.
 10. In de volgende secties vindt u informatie over hoe u het bestand kunt openen, hoe u het bestand kunt vertalen en hoe u het bestand weer kunt uploaden naar SurveyMonkey.

Dialecten en landinstellingen

Sommige talen hebben dialecten op basis van het land of de regio. Klik bij deze talen op de optie + Landinstelling en kies het specifieke dialect of de landinstelling waarvoor u vertalingen wilt verstrekken.

Talen van rechts naar links (RNL)

Als u een taal opneemt die van rechts naar links wordt gelezen (zoals Arabisch en Hebreeuws), moet u deze taal instellen als de standaardtaal voordat u uw enquête ontwerpt. Daarna schrijft u de enquête in de taal die van rechts naar links wordt gelezen. Dit zorgt ervoor dat de taal die van rechts naar links wordt gelezen en andere talen goed worden weergegeven.

 

Het bestand openen en vertalen

Het bestand openen

Het vertalingsbestand heeft een PO-indeling (met de bestandsextensie .po). Deze wordt vaak gebruikt in gespecialiseerde vertaalsoftware om vertalingen op meertalige websites te beheren.

We raden u aan om vertaalsoftware te gebruiken, zoals Transifex of Poedit, om het PO-bestand te vertalen in een interface die gebruikersvriendelijker is. U kunt vervolgens het vertaalde PO-stand exporteren en uploaden naar SurveyMonkey. Deze tools hebben meer functies om samen te werken en de status bij te houden, zodat het gemakkelijker wordt om grootschalige projecten te vertalen. U kunt ook een teksteditor op uw computer gebruiken, zoals het kladblok op een pc of TextEdit op een Mac om het bestand te openen en bewerken.

Het PO-bestand doorgronden en uw vertalingen toevoegen

Als u het PO-bestand in een teksteditor opent, ziet u een grote hoeveelheid code. Maar geen zorgen! U hoeft geen code te kennen om het bestand te vertalen. U moet zich richten op twee onderdelen:

TrefwoordBeschrijving
msgidUw enquêtetekst in de standaardtaal.
msgstrDe vertaling.

Voor elk stuk tekst in uw enquête wordt in het hele bestand msgid en msgstr weergegeven.

Vertalingen aan uw bestand toevoegen:

 1. Controleer voor elk stuk enquêtetekst (msgid) in het bestand de vertaling (msgstr) die direct na deze tekst te zien is:
  • Als de dubbele aanhalingstekens leeg zijn, betekent dit dat u zelf vertalingen voor de tekst tussen de dubbele aanhalingstekens moet plaatsen.
  • Bevatten de dubbele aanhalingstekens al een vertaling, dan hebben we al een deel van het werk voor u gedaan. We vullen het bestand vooraf in met enkele vertalingen voor standaard enquêtetekst.
 2. Sla het bestand op als u al uw vertalingen hebt toegevoegd.
 3. In de volgende sectie vindt u meer informatie over hoe u de vertalingen kunt uploaden.

Voorbeelden

Hier zijn enkele passages uit een PO-bestand waarin de standaard enquêtetaal Engels is. U vertaalt de enquête naar het Spaans. Deze voorbeelden maken duidelijk hoe u het PO-bestand moet lezen en hoe u uw vertalingen op de juiste plaats neerzet.

Vooraf ingevulde vertalingen

In deze passage uit een PO-bestand is de tekst al vertaald. U kunt dit zien omdat de dubbele aanhalingstekens naast elke msgstr vertaalde tekst bevatten (geel gemarkeerd). In dat geval kunt u de standaardvertalingen houden of bewerken.

msgctxt "{\"checksum\": 3764012647, \"cxt\": \"survey_next\", \"id\": 120907390}"
msgid "Next"
msgstr "Volgende"


msgctxt "{\"checksum\": 3722898670, \"cxt\": \"survey_done\", \"id\": 121029320}"
msgid "Done"
msgstr "Gereed"

Bekijk De enquêtetaal wijzigen om een idee te krijgen van voor welke soorten teksten we standaardvertalingen hebben.

Onvertaalde tekst

In deze passage uit een PO-bestand is de tekst onvertaald. U kunt dit zien omdat de dubbele aanhalingstekens naast elke msgstr leeg zijn. U kunt uw eigen vertalingen invoeren door de vertaalde tekst toe te voegen tussen de dubbele aanhalingstekens.

msgctxt "{\"cxt\": \"question_heading\", \"id\": 153369978}"
msgid "Which planet is closest to the Sun?"
msgstr ""


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152313}"
msgid "Venus"
msgstr ""


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152314}"
msgid "Mercury"
msgstr ""


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152315}"
msgid "Mars"
msgstr ""


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152316}"
msgid "Earth"
msgstr ""
Uw vertalingen toevoegen

De geel gemarkeerde tekst is waar u uw eigen vertalingen invoert, in de ruimte tussen de aanhalingstekens.

msgctxt "{\"cxt\": \"question_heading\", \"id\": 153369978}"
msgid "Which planet is closest to the Sun?"
msgstr "Welke planeet staat het dichtst bij de zon?"


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152313}"
msgid "Venus"
msgstr "Venus"


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152314}"
msgid "Mercury"
msgstr "Mercurius"


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152315}"
msgid "Mars"
msgstr "Mars"


msgctxt "{\"cxt\": \"question_option_text\", \"id\": 1112152316}"
msgid "Earth"
msgstr "Aarde"

Als u meer wilt lezen over de PO-bestandsindeling, gaat u naar Pology.

 

Vertalingen uploaden naar SurveyMonkey

Nadat u het vertaalde PO-bestand hebt opgeslagen, gaat u terug naar SurveyMonkey en uploadt u de vertalingen naar uw enquête.

Het vertaalde PO-bestand uploaden naar SurveyMonkey:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op Opties in de linkerzijbalk.
 2. Klik op Taal.
 3. Klik op Talen bewerken om het venster Enquêtetalen te openen.
 4. Klik naast de taal die u wilt uploaden op c Vertaling uploaden.
 5. Upload uw vertaalde PO-bestand.
 6. De taal wordt automatisch ingeschakeld en u kunt aan de slag. Klik op de schakeloptie om de taal uit te schakelen als u wilt wachten voordat u deze publiceert.
 7. Controleer of het bestand volledig is vertaald. Als het aangegeven percentage lager is dan 100%, is een deel van uw enquêtetekst niet vertaald. Lees hieronder hoe u ontbrekende vertalingen kunt toevoegen.
Ontbrekende vertalingen toevoegen

Ontbrekende vertalingen toevoegen:

 1. Klik op ¡ om het huidige vertalingsbestand te downloaden.
 2. Vertaal de overgebleven tekst in het bestand.
 3. Sla het bestand op.
 4. Ga terug naar de sectie Enquête ontwerpen in SurveyMonkey en klik op Opties > Taal > Talen bewerken.
 5. Klik op Bestand vervangen.
 6. Upload het bijgewerkte bestand.

 

Vertalingen beheren

Lees hoe u bestaande talen en vertalingen kunt beheren die u aan uw enquête hebt toegevoegd.

Vertalingen vervangen of bijwerken

Een bestaande vertaling bijwerken of vervangen:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op Opties > Taal > Talen bewerken.
 2. Klik op ¡ om het huidige vertalingsbestand te downloaden.
 3. Werk de vertalingen bij die u wilt wijzigen.
 4. Sla het bestand op.
 5. Ga terug naar de sectie Enquête ontwerpen in SurveyMonkey en klik op Opties > Taal > Talen bewerken.
 6. Klik op Bestand vervangen.
 7. Upload het bijgewerkte bestand.
Een taal uitschakelen

Als u een taal uitschakelt, wordt die verborgen voor mensen die uw enquête invullen. U kunt de taal altijd weer inschakelen.

Een taal uitschakelen:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op Opties > Taal > Talen bewerken.
 2. Klik op de schakeloptie rechts van de taal die u wilt uitschakelen.

U kunt de taal met de schakeloptie weer opnieuw inschakelen.

Een taal verwijderen

Als u een taal verwijdert, worden alle vertalingen in die taal verwijderd. Nieuwe mensen kunnen de enquête niet invullen in die taal. Maar eventuele reacties die u tot nu toe in die taal hebt ontvangen, worden niet beïnvloed. Deze blijven in uw resultaten staan.

Een taal verwijderen:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op Opties > Taal > Talen bewerken.
 2. Klik op # rechts van de taal die u wilt verwijderen.
De standaardtaal wijzigen

Als u de standaardtaal wijzigt, wordt de enquête in een andere taal geopend. U wijzigt bovendien de brontaal waarop de overige vertalingen worden gebaseerd.

Als u de standaardtaal wijzigt, verwijdert u alle bestaande vertalingen. U moet de PO-bestanden opnieuw downloaden en u moet nieuwe vertalingen uploaden.

De standaardtaal wijzigen:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op Opties > Taal > Talen bewerken.
 2. Klik onder Standaard enquêtetaal op Wijzigen.
 3. Lees de waarschuwing en klik op Doorgaan.
 4. Kies in de sectie Opties een nieuwe standaardtaal in het vervolgkeuzemenu.
 5. Klik op + Taal om meer talen toe te voegen.

 

Een meertalige enquête verzenden

U kunt met elk type verzamelprogramma een meertalige enquête verzenden. Maar webkoppeling is de meest flexibele optie. Met dit verzamelprogramma kunt u mensen rechtstreeks hun specifieke taalversie van uw enquête sturen via taalkoppelingen.

Bij een taalkoppeling wordt de enquête automatisch in de opgegeven taal geopend. Mensen die de enquête invullen, hoeven dus niet zelf de taal van hun voorkeur te selecteren in het vervolgkeuzemenu. Dit is een handige optie als u van plan bent uw enquête apart naar verschillende taalgroepen te sturen.

De basis-URL van elke taalkoppeling is hetzelfde als de hoofdenquêtekoppeling, zodat er geen afzonderlijke verzamelprogramma's worden gemaakt wanneer u taalkoppeling gebruikt. Al uw reacties worden nog steeds gekoppeld aan hetzelfde verzamelprogramma.

Een taalkoppeling ophalen:

 1. Maak een nieuwe webkoppeling.
 2. Klik onder de hoofdenquêtekoppeling op Taalkoppelingen.
 3. Klik op Kopiëren naast een taalkoppeling om die naar uw klembord te kopiëren.
 4. Deel deze waar u maar wilt.

 

Een meertalige enquête analyseren

Bij de analyse van uw resultaten worden alle reacties voor alle talen samengevoegd in één gegevensset.

In uw resultaten worden de vraagtekst en antwoordkeuzen weergegeven in de standaard enquêtetaal. Deze vertegenwoordigen wel alle reacties op uw enquête, ongeacht de taal die de respondent heeft geselecteerd.

Als u reacties in een specifieke taal wilt weergeven, kunt u op taal filteren.

Als u wilt zien welke taal afzonderlijke respondenten hebben gebruikt bij het invullen van uw enquête, exporteert u alle reactiegegevens in de XLS- of SPSS-indeling.

 

U kunt meertalige enquêtes maken door meer enquêtetalen aan uw enquête toe te voegen. Met één enkele enquête kunt u iedereen bereiken in de taal waarin ze zich het meeste thuis voelen. U kunt bovendien al uw resultaten analyseren als één gegevensset.

Ontvang antwoorden