m

Mobile SDK

Met onze Mobile SDK kunt u enquêtereacties verzamelen in een iOS- of Android-app en de reacties analyseren met SurveyMonkey. Als u aan de slag wilt met de Mobile SDK, moet u een Mobile SDK-verzamelprogramma instellen in SurveyMonkey en de SDK door uw app-ontwikkelaar te laten opnemen in uw app.

App-ontwikkelaars kunnen de Mobile SDK, technische documentatie en voorbeeldcode downloaden vanaf Github:

Met de SDK kunnen app-ontwikkelaars het volgende doen:

  • Een enquêtehash uit een Mobile SDK-verzamelprogramma gebruiken om enquêtes die in SurveyMonkey zijn ontworpen, weer te geven bij mobiele app-gebruikers wanneer ze een internetverbinding hebben.
  • Intervallen instellen voor het weergeven van enquêtes bij gebruikers. Een enquête weergeven een bepaalde tijd nadat een app is geïnstalleerd.
  • Met SDK Data Pull acties uitvoeren op basis van reacties op enquêtevragen. Vraag gebruikers die zich zeer tevreden tonen over uw app bijvoorbeeld om een review van de app. Hiervoor is een betaald plan vereist.
  • Aangepaste variabelen met uw enquêtereacties verzamelen. Hiervoor is een betaald plan vereist.

Mobile SDK-verzamelprogramma's instellen en een enquêtehash ophalen

Als u eenmaal uw enquête hebt ontworpen of een sjabloon hebt gekozen, kunt u een Mobile SDK-verzamelprogramma instellen en de enquêtehash ophalen. Uw app-ontwikkelaar moet de enquête toevoegen aan uw iOS- of Android-app. U kunt Mobile SDK-verzamelprogramma's maken voor zoveel enquêtes als u nodig hebt, of u kunt meerdere Mobile SDK-verzamelprogramma's maken voor één enquête. U kunt bijvoorbeeld één verzamelprogramma maken voor uw Android-app en een ander verzamelprogramma voor uw iOS-app, zodat u kunt bijhouden van waar uw reacties afkomstig zijn.

TIP! Maak een enquête met onze sjabloon voor feedback over mobiele apps om gebruikers te vragen uw app te beoordelen. Gebruik thema's om het uiterlijk van uw enquête aan te passen en af te stemmen op uw mobiele app.

Een Mobile SDK-verzamelprogramma instellen en een enquêtehash voor code ophalen:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van een enquête.
  2. Klik op de tegel om de enquête in te sluiten in een mobiele app of, klik als u over bestaande verzamelprogramma's beschikt, op Nieuw verzamelprogramma toevoegen rechtsboven in uw lijst met verzamelprogramma's en selecteer Mobile SDK.
  3. Klik op Genereren en kopieer de enquêtehash voor gebruik in uw code.

Als de SDK door uw ontwikkelaar is opgenomen in uw app, wordt gebruikers van uw app gevraagd om uw enquête in te vullen wanneer ze verbinding hebben met internet. U kunt SurveyMonkey gebruiken om reacties te analyseren op enquêtes die zijn ingevuld in uw app.

U kunt uw Mobile SDK-verzamelprogramma op dezelfde wijze beheren als elk ander type verzamelprogramma. Als u een Mobile SDK-verzamelprogramma sluit of verwijdert, wordt de enquête die daaraan is gekoppeld niet meer weergegeven in uw mobiele apps.

Als u uw enquête bewerkt, worden wijzigingen onmiddellijk weergegeven in mobiele apps die het Mobile SDK-verzamelprogramma gebruiken, zonder dat u een nieuwe versie van uw app hoeft te verzenden.
Met onze Mobile SDK kan een app-ontwikkelaar SurveyMonkey-enquêtes toevoegen of activeren in zijn iOS- of Android-apps.

Ontvang antwoorden