m

Afbeeldingskeuzevraag

Afbeeldingskeuze is een eenvoudig, gesloten vraagtype waarmee respondenten een of meer antwoorden in een vooraf gedefinieerde lijst met afbeeldingskeuzen kunnen selecteren. De afbeeldingen worden automatisch opgemaakt, zodat deze er goed uitzien op pc's en mobiele apparaten.

Video-overzicht

 

Een afbeeldingskeuzevraag maken

Er kunnen maximaal tien afbeeldingen per afbeeldingskeuzevraag worden toegevoegd. Elke afbeelding mag niet groter zijn dan 2 MB.

Dit vraagtype toevoegen:

  1. Sleep Afbeeldingskeuze vanuit de sectie Opbouwen naar uw enquête en zet de vraag daar neer.
  2. Voer de tekst van de vraag in.
  3. Upload in de antwoordvelden uw afbeeldingen of voer de URL's in van afbeeldingen op het web.
  4. (Optioneel) Voeg bijschriften toe aan uw afbeeldingen. Deze worden bij enquêtedeelnemers weergegeven.
  5. Configureer de overige opties.
  6. Klik op Opslaan.

Opties en instellingen

Op de tabbladen Bewerken, Opties en Logica kunt u de vraag op de volgende manieren verder aanpassen:

Meer info: Vragen toevoegen en bewerken

Enquêtegedrag

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van uw enquêteontwerp. Zo weet u hoe uw enquête bij respondenten wordt weergegeven.

Als u wilt dat respondenten een specifiek aantal of een bereik met antwoordkeuzen beantwoorden, moet u de foutmelding aanpassen aan de vereisten, zodat respondenten weten hoe ze de vraag op correcte wijze moeten beantwoorden.

Resultaten analyseren

Afbeeldingskeuzevragen zijn gemakkelijk te analyseren, omdat ze gesloten zijn. U kunt regels opstellen voor filteren en vergelijken om uw enquêteresultaten op te splitsen. Elk diagramtype is beschikbaar voor deze vraag.

Afbeeldingen worden niet weergegeven op de pagina Resultaten analyseren. Als u bijschriften aan de afbeeldingen hebt toegevoegd, worden in plaats daarvan deze bijschriften in het diagram weergegeven. Is dit niet het geval, dan worden de antwoordkeuzes van een nummer voorzien in de volgorde waarin ze in de enquête worden weergegeven. De eerste afbeelding krijgt bijvoorbeeld het label Afbeelding 1 en de tweede Afbeelding 2.

Afbeeldingskeuze is een eenvoudig, gesloten vraagtype waarmee respondenten een of meer antwoorden in een vooraf gedefinieerde lijst met afbeeldingskeuzen kunnen selecteren. De afbeeldingen worden automatisch opgemaakt, zodat deze er goed uitzien op pc's en mobiele apparaten.

Ontvang antwoorden