m

Zendesk gebruiken met SurveyMonkey

U kunt SurveyMonkey en Zendesk samen gebruiken voor directe feedback bij SurveyMonkey-klanttevredenheidsenquêtes of om een enquête te maken en die naar een specifieke groep klanten te verzenden.

Automatisch een enquête verzenden als een ticket is opgelost

Een SurveyMonkey-enquête naar Zendesk-klanten verzenden als hun ticket is gemarkeerd als Opgelost:

 1. Maak in SurveyMonkey een klanttevredenheidsenquête of gebruik een van de vooraf geschreven sjablonen.
 2. Maak een verzamelprogramma voor webkoppelingen. Er wordt een enquêtekoppeling gegenereerd die u kunt opnemen in uw Zendesk-bericht dat u aan klanten stuurt.
 3. Meld u aan bij Zendesk. Klik op het pictogram Admin in de navigatiebalk.
 4. Klik onder Business rules op Triggers.
 5. Klik naast Notify requester of solved request op Edit.
 6. Configureer de voorwaarden waaronder u de melding naar klanten wilt verzenden.
 7. In de sectie Perform these actions: kunt u de tekst aanpassen van de e-mail die naar klanten wordt verzonden als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Plak de URL van uw webkoppeling voor SurveyMonkey in de tekst van de e-mail en pas het bericht aan uw behoeften aan.
Tip: Gebruik tijdelijke aanduidingen van Zendesk om aangepaste variabelen toe te voegen aan uw enquêtekoppeling. Op deze manier kunnen gegevens over de respondent uit Zendesk worden opgenomen in zijn of haar SurveyMonkey-reactie. 

Met de SurveyMonkey-app enquêtes naar een specifieke gebruikersweergave verzenden

In de SurveyMonkey-app kunt u:

 • Op basis van filters die u instelt een lijst met klanten uit Zendesk selecteren naar wie u een enquête wilt sturen
 • Selecteer een bestaande enquête of sjabloon
 • Verzend uw opgestelde enquête vanuit Zendesk

De SurveyMonkey-app installeren:

 1. Meld u aan bij Zendesk.
 2. Klik op het pictogram Admin in de navigatiebalk.
 3. Klik onder Apps op Browse. Zoek de SurveyMonkey-app en klik erop.
 4. Klik op de pagina van de SurveyMonkey-app rechtsonder in de hoek op Install app.
 5. Klik op de installatiepagina op Log in with SurveyMonkey.
 6. Volg de instructies op het scherm om de aanvraag te verifiëren.
 7. Klik op Install.
 8. Vernieuw na de installatie Zendesk, zodat het SurveyMonkey-pictogram in de navigatiebalk wordt weergegeven.

Als u wilt beperken welke agenten deze app kunnen zien, klikt u op Enable role restrictions? en selecteert u de gewenste rol.

Gebruik SurveyMonkey met Zendesk om waardevolle inzichten te krijgen via klanttevredenheidsenquêtes.

Ontvang antwoorden