m

Google-add-ons

Er zijn twee Engelstalige Google-add-ons beschikbaar:

De add-on Google Formulieren

Deze add-on is beschikbaar voor alle SurveyMonkey-plantypen, waaronder het gratis plan.

Uw Google-formulier in uw enquête importeren:

 1. Profiteer van de gratis add-on SurveyMonkey voor Google Formulieren.
 2. Open uw Google-formulier.
 3. Klik op Add-ons op de werkbalk.
 4. Open de SurveyMonkey-add-on. U moet zich aanmelden met uw SurveyMonkey-referenties om de app te machtigen en openen.
 5. Als het app-venster wordt weergegeven, selecteert u de formuliervragen die u in uw enquête wilt opnemen. Grijs weergegeven vragen kunnen niet worden geïmporteerd.
 6. Klik op Converteren naar enquête.
 7. Meld u aan bij SurveyMonkey om het ontwerpen van uw enquête te voltooien.

De add-on Google Spreadsheets

Deze instelling is beschikbaar voor elk betaald plan van SurveyMonkey.

U kunt als volgt uw enquêteresultaten in Google Spreadsheets importeren:

 1. Profiteer van de gratis add-on SurveyMonkey voor Google Spreadsheets.
 2. Maak een nieuw spreadsheet in uw Google-account.
 3. Klik op Add-ons op de werkbalk.
 4. Open de SurveyMonkey-add-on. U moet zich aanmelden met uw SurveyMonkey-referenties om de app te machtigen en openen.
 5. Als de lijst met enquêtes wordt weergegeven, klikt u op de enquête waarvan u resultaten wilt importeren.
 6. Kies de verzamelprogramma's waaruit u resultaten wilt importeren. Een groene stip geeft aan dat het verzamelprogramma open is en een grijze stip betekent dat dit gesloten is.
 7. Klik op Importeren rechts van de enquête waaruit u de enquêtegegevens wilt importeren.
Ordening van spreadsheets

In het spreadsheet zijn de respondenten geordend in rijen, met het tijdstip waarop de enquête is verzonden of waarop deze voor het laatst is gewijzigd, en met de volledige set antwoorden voor iedere respondent. Voor aanvullende respondentmetagegevens hebt u mogelijk een verzamelprogramma voor uitnodiging per e-mail opgenomen. Download in dat geval het exporttype Alle reactiegegevens (XLS).

De add-on importeert alle reacties uit de verzamelprogramma's die u hebt geselecteerd in een blad met dezelfde naam als de enquête. Met de volgende informatie kunt u beginnen met het analyseren van het spreadsheet:

 • Rij 1 bevat de vraagtekst uit de enquête.
 • Lege cellen zijn vragen die de respondent niet heeft beantwoord of overgeslagen vanwege logica in uw enquête.
 • Het vraagtype Selectievakje geeft afzonderlijke antwoordkeuzen weer in een eigen kolom en wijst de waarde 'Waar' toe als de antwoordoptie was ingeschakeld of 'Niet waar' als dat niet het geval was.
 • Vragen met meerdere rijen, kolommen of velden met antwoordkeuzen hebben meerdere kolommen in het spreadsheet met een eigen kolom voor elke rij, kolom of veld.
 • A/B-testgegevens kunnen niet worden geïmporteerd.

U kunt filters maken in Google Spreadsheets om de resultaten te ordenen. Maar het is verstandig om te wachten met het bewerken van het spreadsheet tot u klaar bent met het vernieuwen van de resultaten, omdat bij het vernieuwen wijzigingen die u in het spreadsheet hebt aangebracht mogelijk worden overschreven.

Uw gegevens vernieuwen

Als u de telling voor de beschikbare enquêtes of reacties per verzamelprogramma wilt vernieuwen, klikt u boven aan de lijst rechts naast uw SurveyMonkey-gebruikersnaam op .

U beschikt over twee mogelijkheden voor het handmatig vernieuwen van enquêtegegevens voor het toevoegen van nieuwe reacties:

Gegevens in hetzelfde blad vernieuwen

U kunt de gegevens binnen hetzelfde blad vernieuwen als de enquêtenaam in het venster van de SurveyMonkey-app en de naam van het blad overeenkomen. Hierdoor worden eventuele wijzigingen die u in het blad hebt aangebracht, overschreven.

Als u enquêtegegevens wilt vernieuwen, klikt u rechts van de enquêtenaam op Importeren.

Gegevens importeren in een nieuw blad

U kunt de enquêtegegevens importeren in een nieuw blad (of tabblad) binnen het spreadsheet als u eerder aangebrachte wijzigingen niet wilt overschrijven. U beschikt hierbij over twee mogelijkheden:

 • Bewerk de naam van het blad (het tabblad binnen het spreadsheet, dus niet dat van het spreadsheet zelf) en klik vervolgens rechts van de enquêtenaam op de optie Importeren. Er wordt vervolgens een nieuwe blad gemaakt in het spreadsheet.
 • Bewerk de enquêtenaam in SurveyMonkey en klik vervolgens rechts van de enquêtenaam op Importeren. Er wordt een nieuwe blad gemaakt met de bijgewerkte enquêtenaam.
TIP! Als u onbedoeld belangrijke wijzigingen overschrijft tijdens het vernieuwen, kunt u de vorige versie van het blad herstellen van uw revisiegeschiedenis.
Beperkingen

Als uw enquête een groot aantal vragen of reacties telt, raadpleegt u de informatie over limieten voor spreadsheetgrootte van Google. We bieden ondersteuning voor de nieuwe versie van Google Spreadsheets. Deze kent een limiet van 2 miljoen cellen per spreadsheet.

Uw accounts koppelen en de koppeling van uw accounts opheffen

Uw Google-account kan telkens maar aan één SurveyMonkey-account tegelijk worden gekoppeld.

Het SurveyMonkey-account wijzigen dat u in de add-on gebruikt:

 1. Klik onder aan het venster van de SurveyMonkey-app op Afmelden.
 2. Klik in hetzelfde venster op Aan de slag.
 3. Klik op de autorisatiepagina op Ander account gebruiken en meld u aan.

De koppeling van uw accounts opheffen:

 1. Ga naar de SurveyMonkey-pagina Mijn account. Klik in de sectie GEKOPPELDE ACCOUNTS op de optie Ontkoppelen die naast de toepassing Google Spreadsheets of Google Formulieren wordt weergegeven.
 2. Ga naar de Google-pagina Mijn account. Zoek uw gekoppelde apps en trek de toegangsmachtiging voor SurveyMonkey in.
Gebruik de add-on SurveyMonkey voor Google Formulieren om formulieren te importeren in een SurveyMonkey-enquête. Gebruik de add-on SurveyMonkey voor Google Spreadsheets om uw enquêteresultaten rechtstreeks in Google Spreadsheets te importeren.

Ontvang antwoorden