m

Enquêtes delen in Facebook Messenger

Ga naar...

 

Hoe het werkt

U kunt rechtstreeks in Facebook Messenger korte en eenvoudige enquêtes maken en delen. Deelnemers voeren de enquête uit door te chatten met SurveyMonkey in Messenger. Ze hoeven Facebook dus niet te verlaten om feedback door te geven, waardoor het reactiepercentage hoger komt te liggen.

2 Maak uw enquête in Messenger of in SurveyMonkey.

2 Deel de koppeling naar uw enquête

2 Mensen nemen via Messenger in een chat deel aan uw enquête.

2 Open uw enquête of het verzamelprogramma, of analyseer uw resultaten in SurveyMonkey

 

Een enquête maken

Voordat u van start gaat, kiest u waar u uw enquête wilt maken: in Messenger of in SurveyMonkey. U kunt bij beide opties uw enquête delen in Messenger. Bovendien kunt u uw enquête altijd vinden en bewerken in SurveyMonkey.

Vergeet niet om de soorten vragen en instellingen te controleren die worden ondersteund als u in SurveyMonkey een enquête maakt.

Stappen voor Messenger

Als u een enquête wilt maken in Messenger, chat u gewoon met de bot van SurveyMonkey. De bots van Messenger lijken een beetje op smartphone-apps. Bedrijven kunnen bots bouwen voor Messenger die allerlei taken uitvoeren, zoals bezorgmaaltijden bestellen, reserveringen bevestigen bij een hotel of een betalingsbewijs verzenden voor een recente aankoop. Met de bot van SurveyMonkey kunnen mensen enquêtes maken en delen in Messenger, of hieraan deelnemen.

 

Vragen toevoegen

Vragen toevoegen:

 1. Open Messenger en start een chat met SurveyMonkey. Tik op Aan de slag. De bot begint met chatten en helpt u stap voor stap.
 2. U wordt in Messenger gevraagd u aan te melden bij SurveyMonkey.
 3. Tik op Een enquête maken.
 4. Voer een enquêtenaam in.
 5. Tik op het vraagtype dat u wilt toevoegen.
  • Voor een vraag met een open einde typt u de tekst van de vraag en drukt u op Enter.
  • Voor een meerkeuzevraag typt u de tekst van de vraag en drukt u op Enter. Voeg vervolgens twee antwoordkeuzen toe, gescheiden met komma's, en druk op Enter.
  • Voor een beoordelingsvraag typt u de tekst van de vraag en drukt u op Enter. Kies vervolgens de beoordelingsschaal voor uw vraag en kies op het gewenste symbool.
  • Voor een Net Promoter Score-vraag tikt u op de optie die u wilt evalueren.
 6. Wanneer u geen vragen meer wilt toevoegen, kiest u Ik ben klaar met maken in het menu. U kunt ook een voorbeeld weergeven of de vraag bewerken die u zojuist hebt gemaakt.

Een inleiding toevoegen, opnieuw beginnen of delen

Als u klaar bent, zijn er nog enkele opties:

 • Een inleiding toevoegen: In de inleiding kunt u mensen vertellen waarover de enquête gaat nadat ze deze hebben geopend.
 • Opnieuw beginnen: Dit is een handige optie als u een foutje hebt gemaakt en opnieuw wilt beginnen met een enquête. De oude enquête wordt opgeslagen in uw SurveyMonkey-account als u opnieuw begint.
 • Ik wil de enquête graag delen. Hiermee voltooit u de enquête en ontvangt u een koppeling die u kunt delen.
TIP! Als u de enquête wilt bewerken, meldt u zich aan bij uw SurveyMonkey-account, waar u uw enquête kunt beheren.

Foutmeldingen en tekenlimieten

Als u tekst invoert en een foutmelding ziet, proberen we in het chatgesprek uit te leggen wat de fout heeft veroorzaakt. Voer gewoon nieuwe tekst in om de tekst te vervangen die niet werd ondersteund.

Hoe minder vragen u stelt, hoe beter de ervaring in Messenger. Kies hoogstens 10 antwoordkeuzes per vraag, beperk de tekst van de vragen tot 640 tekens of minder en gebruik voor de tekst van de antwoordkeuzes maximaal 20 tekens of minder.

Controleer of u de nieuwste Messenger-app hebt geïnstalleerd, verwijder uw chatgesprek en probeer het opnieuw als u problemen ondervindt bij het deelnemen aan enquêtes in Messenger.
Stappen voor SurveyMonkey

Meld u aan bij SurveyMonkey en maak een eenvoudige enquête met de vragen die worden ondersteund. Of ga aan de slag met een sjabloon van Facebook Messenger. U kunt de vragen bewerken, verwijderen of nieuwe vragen toevoegen.

Houd het kort en eenvoudig

Hoe minder vragen u stelt, hoe beter de ervaring in Messenger. Kies hoogstens 10 antwoordkeuzes per vraag, beperk de tekst van de vragen tot 640 tekens of minder en gebruik voor de tekst van de antwoordkeuzes maximaal 20 tekens of minder. Pas verder geen instellingen voor enquêtelogica of speciale vragen toe.

Gebruik ondersteunde vragen

Alleen meerkeuzevragen, vragen met een enkelvoudig tekstvak, commentaarvak, Net Promoter® Score, tekst, afbeelding en sterrenwaardering werken in Messenger.

TIP! Voor een visuele peiling in Messenger gebruikt u de meerkeuzevraag en voegt u afbeeldingen toe als uw antwoordkeuzen.

Enquêteopties en -logica uitschakelen

Enquêteopties en -logica kunnen fouten veroorzaken in Messenger. Voor het uitschakelen van opties of instellingen voor logica gaat u als volgt te werk:

 • Klik voor elke vraag in uw enquête op het tabblad Bewerken, schakel de instellingen van het tabblad uit en klik op Opslaan.
 • Klik voor elke vraag in uw enquête op het tabblad Optie, schakel de instellingen van het tabblad uit en klik op Opslaan.
 • In het menu @ Logica schakelt u alle enquêtelogica uit. De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

U hoeft de ontwerpinstellingen niet uit te schakelen in het menu Opties of ¿ Thema's. Maar omdat Facebook de vormgeving van Messenger beheert, zijn de hier toegepaste instellingen niet van kracht.

 

Een enquête delen

De webkoppeling kan worden gekopieerd en gedeeld in Messenger of via een van de opties voor delen van Facebook.

Hoe u de koppeling ook deelt, wanneer mensen erop klikken, worden ze doorgestuurd naar een chatvenster in Messenger van SurveyMonkey. Hier kunnen ze deelnemen aan de enquête.

Lees hieronder het gedeelte over waar u uw enquête hebt gemaakt voor meer informatie.

Stappen voor Messenger

Bent u klaar met het maken van uw enquête? Kies dan Ik ben klaar om te delen in het menu om de webkoppeling te ontvangen. Kopieer de koppeling en deel deze in een rechtstreeks bericht, of publiceer deze op een plek van uw keuze.

U kunt de koppeling opnieuw vinden in de chatgeschiedenis van SurveyMonkey in Messenger, of door uw enquête te beheren in SurveyMonkey.

Stappen voor SurveyMonkey

 

 

Uw webkoppeling ontvangen

De enquête delen in Messenger:

 1. Ga naar het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Kies Delen in Messenger. Als u al een verzamelprogramma voor uw enquête hebt, selecteert u Facebook Messenger.
 3. Verifieer of uw enquête voldoet aan de ontwerprichtlijnen. Als u de enquête na verificatie bewerkt, moet u deze opnieuw verifiëren om na te gaan of alles nog steeds in orde is.
 4. Kies uw verzamelprogrammaopties.
 5. U kunt ook een webkoppeling naar uw enquête kopiëren en delen. Mensen worden omgeleid naar Messenger voor deelname aan de enquête wanneer ze op de koppeling klikken.
Er is momenteel sprake van een probleem met de bijgevoegde afbeelding die automatisch wordt weergegeven (ziet er zo uit op een computer en zo op mobiele apparaten) in Facebook wanneer u de webkoppeling in een bericht plakt. Als iemand klikt of tikt op de bijgevoegde afbeelding in zijn of haar nieuwsoverzicht, wordt de enquête niet geopend in Messenger. Verwijder de afbeelding uit uw bericht, zodat mensen klikken op de koppeling in de tekst van uw bericht in plaats van de afbeelding.

 

Een enquête beheren

U kunt met de onderstaande stappen uw enquête beheren, ongeacht of u deze in SurveyMonkey of Messenger hebt gemaakt.

Wanneer u chat met SurveyMonkey over het maken van een enquête in Messenger, worden de berichten opgeslagen in uw SurveyMonkey-account. Daar kunt u ze bekijken en eventuele tikfouten verbeteren. Maar als u de enquête bewerkt, moet u wel rekening houden met de richtlijnen voor het ontwerp.

We hebben ook een verzamelprogramma voor de enquête in Facebook Messenger gemaakt (te vinden in het gedeelte Reacties verzamelen van uw enquête).

Een enquête verifiëren

Voordat u uw enquête deelt, verifieert u deze in uw verzamelprogramma om te zien of de enquête is geoptimaliseerd voor Messenger. Met de verificatie wordt gecontroleerd of de enquête kort en eenvoudig is, en geen ontwerp- of logica-elementen bevat die niet werken in Messenger of problemen veroorzaken. Hier vindt u de ontwerpvereisten.

TIP! Als u specifieke vragen of instellingen wilt gebruiken in uw enquête die niet werken in Messenger, kunt u proberen de enquête te verzenden met een ander type verzamelprogramma.
Een enquête testen

Wanneer u een enquête deelt in Messenger, wordt de enquête ook afgenomen in Messenger. De modus voor het weergeven van een voorbeeld en de testmodus laten dus niet zien hoe de enquête wordt weergegeven.

Testen hoe de enquête werkt in Messenger:

 1. Volg de stappen voor het delen in SurveyMonkey.
 2. Plak de webkoppeling in een bericht dat u naar uzelf opstuurt.
 3. Open uw Messenger-account en vul de enquête in.
 4. Als u klaar bent, verwijdert u uw reacties in SurveyMonkey.
Verzamelprogrammaopties

In het verzamelprogramma voor Facebook Messenger zijn enkele verzamelprogrammaopties te vinden. Deze opties werken iets anders in Messenger dan bij andere soorten verzamelprogramma's. Ook zijn sommige veelgebruikte opties niet beschikbaar.

Beschikbare opties

 • Directe resultaten: Toon mensen de nieuwste resultaten wanneer ze de enquête hebben voltooid. Directe resultaten kan alleen meerkeuzevragen weergeven: de reacties op enkelvoudige tekstvakken of commentaarvakken worden niet getoond. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • De uiterste datum en tijd: Sluit uw enquête automatisch af op een bepaalde datum en tijd. Op deze datum zien mensen een bericht in Messenger dat de enquête is verlopen. U kunt dit bericht niet wijzigen.
 • Reactielimieten: Sluit de enquête af nadat u een bepaald aantal reacties hebt ontvangen. Zodra de limiet is bereikt, zien mensen een bericht in Messenger dat de enquête is verlopen. U kunt dit bericht niet wijzigen.
 • Anoniem maken: Verberg de Facebook-voornaam en -achternaam van de respondent, zodat deze niet aan de resultaten worden gekoppeld.

Niet-beschikbare opties

 • Meerdere reacties: Deze worden ingeschakeld. U kunt de optie Meerdere reacties niet uitschakelen. Als iemand na het voltooien de enquête opnieuw opent, kan hij of zij een nieuwe reactie indienen. Heeft hij of zij de enquête nog niet voltooid, dan moet dit gebeuren voordat hij of zij opnieuw kan deelnemen.
 • Alle andere opties die niet worden vermeld, zijn niet beschikbaar voor verzamelprogramma's van Facebook Messenger.
Een enquête opnieuw publiceren

U kunt wanneer u maar wilt de enquête opnieuw verzenden naar uw Facebook-vrienden of de koppeling naar de enquête opnieuw publiceren. U hoeft hiervoor geen nieuw verzamelprogramma voor Facebook Messenger te maken.

De enquête opnieuw publiceren:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête in SurveyMonkey.
 2. Klik op de naam van uw bestaande verzamelprogramma voor Messenger.
 3. Kopieer de koppeling en deel uw enquête.
Een enquête afsluiten

Als u niet meer wilt dat respondenten de enquête kunnen openen of hieraan kunnen deelnemen, kunt u het verzamelprogramma voor Facebook Messenger sluiten dat u hebt gemaakt toen u de enquête deelde.

 

Enquêteresultaten, gegevens en privacy

Resultaten analyseren

Alle reacties worden opgeslagen in het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête in SurveyMonkey. Elke reactie wordt gekoppeld aan de voornaam en achternaam van de respondent op Facebook. Zo kunt u de reacties beter bijhouden.

Privacybeleid

Elke reactie wordt gekoppeld aan de voornaam en achternaam van de respondent op Facebook. U kunt de enquêtes momenteel niet anoniem houden. Als u wilt weten hoe SurveyMonkey omgaat met de persoonlijke gegevens van respondenten, lees dan ons Privacybeleid.

Aangezien mensen deelnemen aan de enquête in Messenger, heeft Facebook mogelijk toegang tot uw reacties. Raadpleeg voor meer informatie hierover het gegevensbeleid van Facebook.

Accounts waarvoor HIPAA is ingeschakeld

Als u een account hebt waarvoor HIPAA is ingeschakeld, kunt u geen enquêtes delen in Messenger. Zo houden we alle gegevens veilig en binnen SurveyMonkey. Als u een enquête deelt in Messenger en vervolgens HIPAA inschakelt in uw account, sluiten we alle Messenger-verzamelprogramma's definitief en ontkoppelen wij uw accounts (als ze waren gekoppeld).

 

Veelvoorkomende vragen

Waarom geeft Messenger aan dat mijn enquête is gesloten?

Messenger geeft om een van de volgende redenen aan dat uw enquête is gesloten:

 • De enquête voldoet niet aan de ontwerpvereisten en de enquête is niet geoptimaliseerd voor Messenger.
 • De eigenaar van de enquête heeft het verzamelprogramma gesloten.

Als u uw enquête wilt openen in Messenger, moet u de enquête controleren, nagaan of de status van het verzamelprogramma open is en controleren of uw enquête mogelijk wordt gesloten door de verzamelprogrammaopties.

Waarom loopt de SurveyMonkey-bot vast?

Als de SurveyMonkey-chatbot vastloopt of telkens aangeeft dat er een fout is opgetreden, moet u uw chatgesprek verwijderen en ervoor zorgen dat u de recentste versie van Messenger gebruikt.

Uw chat verwijderen:

 1. Ga naar uw gesprek met de SurveyMonkey-bot.
 2. Klik op rechts van de botnaam.
 3. Selecteer Verwijderen.
 4. Selecteer Verwijderen om uw keuze te bevestigen.

 

U kunt een enquête maken die mensen in Messenger kunnen invullen. Respondenten chatten met de bot van SurveyMonkey om de enquêtevragen te beantwoorden. De resultaten worden geregistreerd in uw SurveyMonkey-account.

Ontvang antwoorden