m

Enquêtekoppelingen aanpassen

Aangepast URL-einde

Betaalde functie: U hebt een betaald abonnement nodig om een aangepast URL-einde te gebruiken.

U kunt met een aangepast URL-einde uw koppeling relevanter maken voor uw enquête en respondenten. Het URL-einde is het deel van de URL dat na de /r/r in een enquêtekoppeling komt. Standaard is dit een willekeurig gegenereerde reeks van cijfers en letters.

www.surveymonkey.com/r/uw_aangepaste_einde

U kunt een aangepast URL-einde gebruiken voor elk verzamelprogramma voor webkoppelingen of verzamelprogramma voor sociale media. Het is niet beschikbaar voor andere typen verzamelprogramma's.

U kunt uw aangepaste URL-einde voor webkoppelingen niet aanpassen als de verzamelprogrammaoptie Terugkerende enquête is ingeschakeld. Als u een aangepast URL-einde maakt, wordt de Terugkerende enquête automatisch uitgeschakeld. En omgekeerd.

Een aangepast URL-einde maken:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op het verzamelprogramma voor webkoppelingen of voor sociale media dat u wilt bewerken.
 3. Klik op Aanpassen rechts van de enquêtekoppeling.
 4. Voer een aangepast URL-einde in (100 tekens of minder).
 5. Klik op Opslaan.
Ondersteunde tekens
 • Alfanumerieke tekens (A tot Z, a tot z en 0 tot 9)
 • Liggende streepjes (-)
 • Onderstrepingstekens (_)

Spaties of speciale tekens worden niet geaccepteerd.

Een aangepast URL-einde overdragen

U kunt een aangepast URL-einde overdragen naar een ander verzamelprogramma voor webkoppelingen of voor sociale media. U kunt dezelfde URL echter niet bij twee verzamelprogramma's tegelijkertijd gebruiken.

Een aangepast URL-einde overdragen:

 1. Ga naar het verzamelprogramma voor webkoppelingen of voor sociale media waarnaar u de URL wilt overdragen.
 2. Klik op Aanpassen.
 3. Typ het aangepast URL-einde in. Klik op Opslaan.
 4. Klik op URL overdragen. De URL's voor beide verzamelprogramma's worden bijgewerkt.
Een verzamelprogramma met een aangepast URL-einde verwijderen

Als u een verzamelprogramma met een aangepast URL-einde verwijdert, kunt u deze URL mogelijk niet gebruiken bij een volgend verzamelprogramma. Als u een URL-einde opnieuw wilt gebruiken, raden we u aan het verzamelprogramma niet te verwijderen totdat u het aangepast URL-einde hebt overdragen naar een nieuw verzamelprogramma.

Tip! Als u de URL aanpast nadat u de enquête hebt verzonden, werken zowel de oorspronkelijke koppeling als de aangepaste koppeling.

Het domein wijzigen

Betaalde functie: De URL voor eigen merkgebruik is alleen beschikbaar in sommige betaalde abonnementen. Kijk of dit geldt voor uw abonnement.

U kunt ook het domein van uw enquêtekoppeling wijzigen en de URL voor eigen merkgebruik inzetten. U kunt het domein research.net gebruiken om een URL voor eigen merkgebruik voor uw enquête te maken.

www.research.net/r/uw_aangepaste_einde

Uw standaarddomein

Als u uw standaarddomeinvoorkeur wijzigt, gebruiken de nieuwe verzamelprogramma's die u maakt het domein dat u hebt gekozen. Dit heeft geen invloed op bestaande verzamelprogramma's.

Uw standaarddomeinvoorkeur wijzigen:

 1. Klik op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van uw account.
 2. Klik op Mijn account in het vervolgkeuzemenu.
 3. Blader naar Algemene voorkeuren.
 4. Klik naast Enquêtedomein op Bewerken om uw voorkeur te wijzigen. Deze wijziging heeft invloed op alle toekomstige verzamelprogramma's die u maakt. U moet het domein voor bestaande verzamelprogramma's handmatig bijwerken.

Het domein van uw verzamelprogramma

Webkoppeling

Het domein van uw enquêtekoppeling wijzigen:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
 3. Klik op Aanpassen rechts van de enquêtekoppeling.
 4. Klik op het pijltje omlaag om uw voorkeursdomein te kiezen.
 5. Klik op Opslaan.
Uitnodiging per e-mail

Als u de URL voor eigen merkgebruik gebruikt in een verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen, gebruiken zowel de enquêtekoppeling als de URL die de respondenten zien in het Van-veld van de uitnodiging per e-mail het domein research.net.

Het domein van uw enquêtekoppeling wijzigen:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
 3. Ga naar de verzamelprogrammaopties. Hebt u al een uitnodiging verzonden, dan gaat u naar het tabblad Opties. Als u uw eerste uitnodiging verzendt in het verzamelprogramma, kiest u verzamelprogrammaopties nadat u uw bericht hebt opgesteld.
 4. Klik op Aangepaste URL en wijzig uw voorkeur.

Dit heeft invloed op alle nieuwe berichten die u verzendt. U kunt de enquêtekoppeling niet wijzigen van berichten die al zijn verzonden.

Sociale media

Het domein van uw enquêtekoppeling wijzigen:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
 3. Klik op Aanpassen rechts van de enquêtekoppeling.
 4. Klik op het pijltje omlaag om uw voorkeursdomein te kiezen.
 5. Klik op Opslaan.

Dit heeft invloed op alle nieuwe berichten die u maakt met dit verzamelprogramma. U kunt de enquêtekoppeling niet wijzigen van publicaties die u al hebt gedeeld op sociale media.

U kunt het domein van een klassiek verzamelprogramma voor het prikbord van Facebook niet wijzigen.

Facebook Messenger

Als u een enquête deelt die mensen in Facebook Messenger kunnen maken, kunt u het domein niet wijzigen. U hebt namelijk een speciaal domein nodig om de enquête te openen in de Messenger-app.

Andere typen verzamelprogramma's

U kunt het domein van een bestaande enquêtekoppeling in andere typen verzamelprogramma's niet rechtstreeks bewerken. Bewerk uw standaarddomein en maak een nieuw verzamelprogramma om te zorgen dat de URL voor eigen merkgebruik wordt gebruikt.

 
Bètafunctie: Op basis van uw huidige locatie ziet u mogelijk landspecifieke SurveyMonkey-domeinen die u kunt kiezen als u het domein wijzigt voor een individueel verzamelprogramma. Bijvoorbeeld, www.surveymonkey.co.uk in het Verenigd Koninkrijk of www.surveymonkey.nl in Nederland. U kunt deze domeinen niet combineren met het domein voor eigen merkgebruik. www.research.nl wordt bijvoorbeeld niet ondersteund.

Ontvang antwoorden