m

Kruistabelrapporten

Betaalde functie: Rapporten met kruistabellen zijn alleen beschikbaar voor een beperkt aantal klanten bij sommige betaalde abonnementen.

Rapporten met kruistabellen bieden u de mogelijkheid vraag- en antwoordkeuzen te selecteren die u wilt weergeven in een tabel om antwoorden gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken en ze te delen met anderen. Een tabel toont hoe vaak een bepaald antwoord is gekozen, het reactiepercentage en het totale aantal reacties per antwoordkeuze.

Als u twee of meer antwoorden op één vraag met elkaar wilt vergelijken, kunt een vergelijkingsregel gebruiken. Kruistabellen zijn de beste optie als u meerdere vragen en antwoordkeuzen tegelijk wilt vergelijken.

Ga naar...

 

Een rapport met kruistabellen maken

Rapporten met kruistabellen bieden u de mogelijkheid vraag- en antwoordkeuzen te selecteren die u wilt weergeven in een gegevenstabel om antwoorden gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Een kruistabel toont hoe vaak een bepaald antwoord is gekozen, het reactiepercentage en het totale aantal reacties per antwoordkeuze.

Beschikbare vraagtypen

U kunt de volgende vraagtypen selecteren voor weergave in een kruistabel: Meerkeuzevragen, selectievakjes, vervolgkeuzemenu, afbeeldingen kiezen Als u reacties koopt via SurveyMonkey Audience, kunt u ook de demografische informatie in uw rapport met kruistabellen gebruiken.

Een rapport met kruistabellen maken

Rapporten met kruistabellen kunnen alle gegevens uit uw enquête weergeven of u kunt een Opgeslagen weergave toepassen om uw enquêteresultaten nog verder uit te splitsen. Het is niet mogelijk een opgeslagen weergave toe te passen op een rapport met kruistabellen waarin vergelijkings- of weergaveregels zijn opgenomen.

Als u een opgeslagen weergave bewerkt nadat u die hebt gebruikt in een kruistabel, worden de instellingen niet automatisch bijgewerkt. U moet het rapport met kruistabellen opnieuw te maken.

Een kruistabel maken:

 1. Ga naar het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik in de sectie ø Regels van de linkerzijbalk op + Vergelijken.
 3. Klik op Een rapport met kruistabellen maken om het venster Kruistabel instellen te openen.
 4. Klik op het potloodpictogram p naast de titel om de naam van uw rapport met kruistabellen te wijzigen. De naam van uw rapport met kruistabellen is standaard gelijk aan de titel van de enquête.
 5. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Weergaven een opgeslagen weergave. Selecteer Oorspronkelijke weergave als u al uw gegevens wilt bekijken.
 6. Als u de weer te geven antwoordopties wilt beperken, klikt u op het potloodpictogram p naast een vraag.
 7. Sleep de vragen van de linkerzijde van het scherm en zet ze neer in de secties Rijen en Kolommen. U kunt maximaal vijf vragen aan de kolommen toevoegen en maximaal tien vragen aan de rijen.
 8. Klik in de rechterbenedenhoek van het scherm op Volgende.
 9. Sleep uw vragen en zet deze neer in de sectie Rijen of Kolommen om de volgorde te wijzigen waarin de vragen worden weergegeven.
 10. Klik in de rechterbenedenhoek van het scherm op Rapport met kruistabellen maken.

Een rapport met kruistabellen bewerken

Een rapport met kruistabellen bewerken:

 1. De sectie Resultaten presenteren van uw enquête bevat het rapport met kruistabellen dat u wilt bewerken.
 2. Klik op E Weergave.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op het pictogram Meer ..
 4. Selecteer Bewerken.
 5. Werk het rapport met kruistabellen bij door kruistabellen instellen te doorlopen.

 

Een rapport met kruistabellen delen

Als u uw resultaten wilt delen met anderen, kunt u uw rapport met kruistabellen publiceren en delen. Als uw enquête nog steeds open is en reacties verzamelt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt naarmate meer mensen uw enquête invullen.

Een rapport met kruistabellen delen:

 1. De sectie Resultaten presenteren van uw enquête bevat het rapport met kruistabellen dat u wilt bewerken.
 2. Klik op E Weergave.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op het pictogram Meer ..
 4. Selecteer Publiceren.
 5. Klik op de knop om Koppeling delen in te schakelen.
 6. Kopieer de koppeling en deel uw rapport met kruistabellen waar u maar wilt.

Als u het delen van uw rapport met kruistabellen wilt opheffen, schakelt dit uit door opnieuw op Koppeling delen te klikken. Het rapport is vervolgens niet meer toegankelijk wanneer iemand de koppeling bezoekt of zijn of haar browser vernieuwt.

 

Een rapport met kruistabellen exporteren

U kunt uw rapport met kruistabellen downloaden als een csv.-bestand.

Een rapport met kruistabellen exporteren:

 1. Zoek in de sectie Resultaten presenteren van uw enquête uw rapport met kruistabellen.
 2. Klik op E Weergave.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op het pictogram Meer ..
 4. Selecteer Downloaden.

 

Rapporten met kruistabellen bieden u de mogelijkheid vraag- en antwoordkeuzen te selecteren die u wilt weergeven in een tabel om antwoorden gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken, en deze te delen met anderen.

Ontvang antwoorden