m

Gegevens verzamelen en aanbevolen procedures op beveiligingsgebied

Respondenten informeren over hoe u omgaat met reacties

Het is altijd een goed idee om uw respondenten op de hoogte te stellen van uw privacyprocedures. Hiermee verhoogt u de reactiepercentages omdat u potentiële respondenten meer op hun gemak stelt.

U kunt uw privacyprocedures bekendmaken op de introductiepagina van uw enquête of in de hoofdtekst van een e-mail met de koppeling waarmee geadresseerden worden uitgenodigd om deel te nemen aan uw enquête. Als u een enquête uitvoert voor een organisatie die al een eigen privacybeleid heeft, kunt u een koppeling hiernaar opnemen, als dat relevant is. U kunt ook uw privacyprocedures in hun geheel beschrijven op de introductiepagina van de enquête zelf.

U kunt logica voor overslaan gebruiken om respondenten te diskwalificeren die niet akkoord gaan met uw voorwaarden of uw privacybeleid of -praktijken.

Privacyverklaringen moeten in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • Welke persoonlijke gegevens u verzamelt: Geef aan of u de reacties anoniem verzamelt of dat u respondenten bijhoudt via hun e-mailadres, naam, ticketnummer etc. Beschrijf de typen persoonlijke gegevens die in de enquête worden gevraagd.
  • Hoe u de reacties wilt gaan gebruiken: Waarom voert u uw enquête uit?  Wat gaat u doen met de resultaten van uw enquête?
  • Of reacties aan anderen bekend zullen worden gemaakt: Als u niet wilt dat iemand toegang heeft tot uw gegevens, mag u uw SurveyMonkey-account niet met anderen delen en moet u ervoor zorgen dat uw enquête zo is geconfigureerd dat enquêteresultaten niet openbaar zijn.
  • Hoe respondenten toegang kunnen krijgen tot hun reacties: Kunnen respondenten toegang krijgen tot hun reacties om fouten te corrigeren of kunnen zij persoonlijke gegevens die over hen zijn verzameld, laten verwijderen?
  • Hoe respondenten contact met u kunnen opnemen: Vermeld uw e-mailadres.

U kunt ook een koppeling opnemen naar het privacybeleid en de veiligheidsverklaring van SurveyMonkey om te laten zien hoe wij namens u omgaan met gegevens van respondenten.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens beperken

Verzamel alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die u nodig hebt om uw doelen te bereiken. Vraag niet om gevoelige informatie in uw enquêtes.

Wees u bewust van uw privacyvereisten

Veel organisaties vallen zelf onder wetten en regelgeving voor gegevensbescherming, evenals intern beleid. Zorg ervoor dat u hiervan op de hoogte bent. U bent er namelijk verantwoordelijk voor dat uw enquête voldoet aan deze vereisten.

Het is een goed idee om uw respondenten op de hoogte te stellen van uw privacyprocedures. U kunt uw privacyprocedures beschrijven op de introductiepagina van uw enquête. Als u een enquête uitvoert voor een organisatie die een eigen privacybeleid heeft, kunt u direct een koppeling naar het beleid van uw organisatie opnemen.

Ontvang antwoorden