m

Gegevens verzamelen en aanbevolen procedures op beveiligingsgebied

Respondenten informeren over hoe u omgaat met reacties

Het is altijd goed om uw privacyprocedures bekend te maken aan uw respondenten. Op die manier krijgt u meer reacties doordat potentiële respondenten meer op hun gemak worden gesteld..

U kunt uw privacyprocedures beschrijven op de startpagina van uw enquête of in de hoofdtekst van een e-mailbericht dat de koppeling bevat waarin geadresseerden worden uitgenodigd om deel te nemen aan uw enquête. Als u een enquête uitvoert voor een organisatie die al over een eigen privacybeleid beschikt, kunt u een koppeling hiernaar opnemen indien dit relevant is. U kunt ook simpelweg uw privacyprocedures in hun geheel beschrijven op introductiepagina van de enquête zelf.

U kunt logica voor overslaan gebruiken om respondenten te diskwalificeren die niet akkoord gaan met uw voorwaarden of uw privacybeleid of -praktijken.

Privacyverklaringen dienen ten minste de volgende informatie te bevatten:

  • Welke persoonlijke gegevens u verzamelt: Identificeer of u de reacties anoniem verzamelt of e-mailadressen, ticketnummers, enz. bijhoudt. Vermeld de typen persoonlijke gegevens waarnaar in de enquête wordt gevraagd.
  • Hoe u de reacties wilt gaan gebruiken: Waarom houdt u uw enquête? Wat gaat u doen met de enquêteresultaten?
  • Of reacties aan anderen bekend zullen worden gemaakt: Als u niet wilt dat iemand toegang heeft tot uw gegevens, moet u uw SurveyMonkey-account niet met anderen delen en ervoor zorgen dat uw enquête zodanig is geconfigureerd dat enquveresultaten niet openbaar zijn.
  • Hoe respondenten toegang kunnen krijgen tot hun reacties: Kunnen respondenten toegang krijgen tot hun reacties om fouten te corrigeren of kunnen zij vragen om persoonlijke gegevens die over hen zijn verzameld te verwijderen?
  • Hoe respondenten contact met u kunnen opnemen: Neem uw e-mailadres op.

Mogelijk wilt u ook een koppeling opnemen naar het privacybeleid en de veiligheidsverklaring van SurveyMonkey om openbaar te maken hoe wij namens u omgaan met gegevens van respondenten.

Het verzamelen van persoonlijke informatie beperken

Verzamel alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die nodig is om uw doelstellingen te bereiken. Probeer te voorkomen om naar gevoelige informatie te vragen in uw enquêtes.

SSL-versleuteling gebruiken

Wij bieden SSL-versleuteling. Deze functie waarborgt dat reacties op veilige wijze naar de servers van SurveyMonkey worden overgebracht.

Wees u bewust van uw privacyvereisten

Veel organisaties worden zelf gereguleerd door wetten en voorschriften op het gebied van de privacy van gegevens, alsmede door interne beleidsrichtlijnen. Zorg ervoor dat u hiermee vertrouwd bent, aangezien het uw verantwoordelijkheid is om te waarborgen dat uw enquête aan deze vereisten voldoet.

Het is een goed idee om uw respondenten op de hoogte te stellen van uw privacyprocedures. U kunt uw privacyprocedures beschrijven op de startpagina van uw enquête.  Als u een enquête uitvoert voor een organisatie die een eigen privacybeleid heeft, kunt u direct een koppeling naar het beleid van uw organisatie opnemen.  

Ontvang antwoorden